Manifestatie (demonstratie), melding

Als u een manifestatie (demonstratie) wilt organiseren, dan maakt u daar minimaal 24 uur van een melding van. Dit noemen wij een kennisgeving.

Als het tijdstip van de manifestatie valt op een vrijdag na 12.00 uur, een zaterdag, een zondag of een algemeen erkende feestdag, wordt de kennisgeving gedaan uiterlijk 12.00 uur op de aan de dag van dat tijdstip voorafgaande werkdag

De burgemeester kan dan op tijd een inschatting maken welke maatregelen de gemeente en de politie moeten nemen om de veiligheid te garanderen.

Hulp nodig bij het digitaal aanvragen van een product of dienst? Ga naar het digivangnet. 

DigiD Logo

Log in met DigiD en uw persoonsgegevens zijn al ingevuld.

Melding voor inwoners
eHerkenning logo

Log in met eHerkenning en uw organisatiegegevens zijn al ingevuld.

Melding voor organisaties

Wanneer het tijdstip van de manifestatie valt op een vrijdag na 12.00 uur, in het weekend of een algemeen erkende feestdag, dan meldt u dit uiterlijk voor 12.00 uur op de voorafgaande werkdag van de manifestatie.

In de melding die u maakt staat het volgende:

  • de naam, het adres,het telefoonnummer en het e-mailadres van de organisator;
  • de datum en tijdstip van de manifestatie;
  • de reden van de manifestatie;
  • de plaats en, voor zover van toepassing, het vertrekpunt en de route;
  • het verwachte aantal deelnemers;
  • welke maatregelen de organisator neemt voor een goed verloop van de manifestatie.

 

 

Neem dan contact met ons op via het contactformulier.