Participatie, project met grote impact

een getekende straat met drie rijtjeshuizen, een hijskraan en meerdere woningen in aanbouw

Uw plan, initiatief of gebiedsontwikkeling heeft mogelijk gevolgen voor de omgeving. U wilt daarom bewoners, organisaties en bedrijven in deze omgeving bij uw plan betrekken.

Hoe doet u dat?

Stap 1. Afstemmen met de gemeente

U wilt aan de slag met een plan of initiatief in Alkmaar? Meld dit dan bij de gemeente.

U kunt op verschillende manieren in gesprek gaan met de gemeente. U dient bijvoorbeeld een principeverzoek in. Of u zoekt contact voor uw plan met het ondernemersloket. Vervolgens krijgt u een contactpersoon die u adviseert over wat u moet doen om uw plan uitgevoerd te krijgen.

Alkmaar heeft  in iedere wijk of dorp een gebiedsregisseur. Die weet wat er speelt en meedenkt over wie u moet betrekken en hoe u dat het beste kunt doen. Uw contactpersoon informeert u hierover.

Stap 2. Bedenk wat uw plan betekent voor andere mensen in uw omgeving

Uw plan of initiatief kan gevolgen hebben voor anderen. Stel de vragen:

 • Wat ga ik doen of maken?
 • Wat merken anderen daarvan?
 • Wie merken er iets van?
 • Welke belangen spelen er rondom mijn plan?
 • Wanneer ga ik het plan uitvoeren?

In onze checklist project met grote impact staan vragen die u helpen te onderzoeken wat de gevolgen van uw plan zijn voor de omgeving. En wie u kunt betrekken bij de participatie over uw plan.

Het resultaat van deze stap legt u vast en deelt u met de contactpersoon bij de gemeente. Indien nodig krijgt u advies.

 

Stap 3. Maak een plan voor hoe u de omgeving betrekt: het participatieplan

Overleg met de omgeving vergroot de kans dat uw plan slaagt. Maak een plan waarin u beschrijft:

 • Wie gaat u betrekken?
 • Hoe bereikt u iedereen?
 • Waarover kunnen mensen mee praten en op welke manier?
 • Wat gaat u met de resultaten doen?
 • Hoe houdt u de betrokkenen van het vervolg op de hoogte?

Dit plan bespreekt u met uw contactpersoon bij de gemeente. Onze checklist helpt u bij het maken van uw participatieplan.


Betrek uw omgeving bij uw plan

U laat de omgeving:

 • weten dat u een plan heeft of
 • meedenken over uw plan of
 • meewerken aan uw plan of
 • meebeslissen over uw plan

Voor grote initiatieven kan het handig zijn iemand in te schakelen die ervaring heeft met participatie. Bij complexe of ingrijpende plannen zijn vaak meerder participatierondes nodig.

Evalueer de participatie
Informeer bij de omgeving of zij vinden dat de participatie goed is verlopen. Dit betekent niet dat ze het eens moeten zijn met het plan. Wel dat ze voldoende hun mening hebben kunnen geven.

Stap 4. Leg de resultaten van het overleg met uw omgeving vast voordat u een aanvraag indient

Leg de resultaten van het overleg met uw omgeving vast voordat u een aanvraag indient

Heeft u de ideeën van uw omgeving gehoord? Dan wilt u uw plan misschien aanpassen. U maakt zo uw plan beter. En heeft  minder kans op bedenkingen.

Leg de resultaten van het gesprek met de omgeving vast in een verslag. Zo kunt u de betrokkenen laten weten of u het plan heeft aangepast

Stuur het participatieverslag naar uw contactpersoon bij de gemeente. Indien nodig ontvangt u advies. Ook de gemeente wil weten wat u met de resultaten van het overleg heeft gedaan. Bij de beslissing over uw plan neemt de gemeente mee hoe de participatie is verlopen.

Onze checklist helpt u bij het maken van uw verslag.

Controleer of u een vergunning nodig heeft

Dat kan op www.omgevingsloket.nl.

Vergunning nodig? Vraag deze aan via onze pagina Wonen, Verhuizen en Verbouwen. Geef bij de aanvraag aan of u de omgeving heeft betrokken. En wat u met hun reacties heeft gedaan.

In de brochure Project met een grote impact vindt u alle hierboven genoemde informatie bij elkaar.