Kamerverhuur (woningomzetting), vergunning

Als u van plan bent een (zelfstandige) woonruimte om te zetten in kamerverhuur, dan vraagt u online een omzettingsvergunning aan.

Hulp nodig bij het digitaal aanvragen van een product of dienst? Ga naar het digivangnet. 

DigiD Logo

Log in met DigiD en uw persoonsgegevens zijn al ingevuld.

Aanvragen
eHerkenning logo

Log in met eHerkenning en uw organisatiegegevens zijn al ingevuld.

Aanvragen

U heeft een vergunning voor woningomzetting nodig wanneer u woonruimte wilt omzetten naar onzelfstandige woonruimte (hiermee bedoelen we één of meer kamers). Alleen een eigenaar van een woonruimte kan een omzettingsvergunning aanvragen.

  • Is het omzetten van een woonruimte naar onzelfstandige woonruimte in strijd met het bestemmingsplan? Dan heeft u ook een omgevingsvergunning nodig voor het afwijken van een het bestemmingsplan.
  • Een omzettingsvergunning heeft u alleen nodig voor het omzetten van een zelfstandige woonruimte. Voor het omzetten van andere gebouwen, bijvoorbeeld een kantoorpand naar onzelfstandige woonruimte, heeft u geen omzettingsvergunning nodig (alleen een omgevingsvergunning).

 

We nemen binnen 8 weken een beslissing. Soms hebben we meer tijd nodig. Omdat er bijvoorbeeld samenloop is met een aanvraag omgevingsvergunning.

€ 1051,65

Neem dan contact met ons op via het contactformulier:

Als u ons wilt bellen over dit onderwerp dan kan dat op werkdagen van 9.00 tot 11.00 uur op telefoonnummer 14072.