Kamerverhuur (woningomzetting), vergunning

Als u van plan bent een (zelfstandige) woonruimte om te zetten in kamerverhuur, dan vraagt u online een omzettingsvergunning aan.

 

U heeft een vergunning voor woningomzetting nodig wanneer u woonruimte wilt omzetten naar onzelfstandige woonruimte (hiermee bedoelen we één of meer kamers). Alleen een eigenaar van een woonruimte kan een omzettingsvergunning aanvragen.

  • Is het omzetten van een woonruimte naar onzelfstandige woonruimte in strijd met het bestemmingsplan? Dan heeft u ook een omgevingsvergunning nodig voor het afwijken van een het bestemmingsplan.
  • Een omzettingsvergunning heeft u alleen nodig voor het omzetten van een zelfstandige woonruimte. Voor het omzetten van andere gebouwen, bijvoorbeeld een kantoorpand naar onzelfstandige woonruimte, heeft u geen omzettingsvergunning nodig (alleen een omgevingsvergunning).

 

We nemen binnen 8 weken een beslissing. Soms hebben we meer tijd nodig. Omdat er bijvoorbeeld samenloop is met een aanvraag omgevingsvergunning.

€ 1051,65

Neem dan contact met ons op via het contactformulier:

Als u ons wilt bellen over dit onderwerp dan kan dat op werkdagen van 9.00 tot 11.00 uur op telefoonnummer 14072.