Ligplaats woonboot, vergunning

Een vergunning voor een woonboot heet een ligplaatsvergunning. Dit kan alleen worden aangevraagd door de (nieuwe) eigenaar van de woonboot. In de bestemmingsplannen van gemeente Alkmaar staat waar woonboten mogen liggen en wat de afmetingen mogen zijn.

In gemeente Alkmaar zijn alle ligplaatsen voor woonboten bezet. U kunt dus geen woonboot binnenbrengen.

Hulp nodig bij het digitaal aanvragen van een product of dienst? Ga naar het digivangnet. 

DigiD Logo

Log in met DigiD en uw persoonsgegevens zijn al ingevuld.

Aanvragen
  • De vergunning is persoons-, ligplaats- en vaartuiggebonden. Wijzigt er iets? Bijvoorbeeld een verbouwing, verkoop of vervanging van de woonboot. Dan vraagt u opnieuw een ligplaatsvergunning aan.
  • Een ligplaatsvergunning is 5 jaar geldig.
  • De ligplaatsvergunning kan op 2 namen gezet worden. Beide personen moeten eigenaar van de boot zijn. Ook moeten beide personen zich legitimeren.

€ 60,87

Daarnaast betaalt u precariobelasting. Dit bedrag is afhankelijk van de lengte van de woonboot.

€ 1,70 per m2 per maand of € 16,75 per m2 per jaar.

 

Neem dan contact met ons op via het contactformulier: