Promotieactie: sampling of flyeren, vergunning

In Alkmaar gelden regels voor het uitdelen van producten of flyers.

Hiervoor geldt altijd dat u verantwoordelijk bent voor het opruimen van het (weggegooide) promotiemateriaal.

Gebruikt u geen voorwerp zoals een statafel, kraam, bakfiets of decorstuk op de openbare weg?
Dan heeft u geen vergunning nodig. Het uitdelen mag in de hele stad, behalve op marktterreinen.

Gebruikt u wel een voorwerp zoals een statafel, kraam, bakfiets of decorstuk op de openbare weg?

Dat kan alleen op bij winkelcentra De Noorderkade (Overstad), De Mare en De Hoef.

U moet dan een vergunning aanvragen.

Hulp nodig bij het digitaal aanvragen van een product of dienst? Ga naar het digivangnet. 

eHerkenning logo

Log in met eHerkenning en uw organisatiegegevens zijn al ingevuld.

Aanvragen

U vraagt een vergunning online aan via het aanvraagformulier.

U hoort binnen 8 weken of u een vergunning krijgt. De gemeente kan deze termijn met nog acht weken verlengen.

€ 9,17

Daarnaast betaalt u € 55,90 precariobelasting wanneer u gebruikmaakt van gemeentegrond. Dit is het tarief voor een eenmalige promotieactie voor één dag.

Neem dan contact met ons op via het contactformulier.