Briefadres aanvragen

Iedereen die in Nederland woont, moet als inwoner worden ingeschreven op het adres waar hij/zij naar verwachting gedurende een half jaar de meeste malen overnacht. Ook als u op meerdere adressen verblijft, of bij vrienden of familie logeert, beschikt u over een woonadres.

Heeft u geen woonadres, dan kunt u een tijdelijk briefadres aanvragen. Het briefadres is bedoeld voor inwoners die vanwege een bijzondere situatie (tijdelijk) geen woonadres hebben of in een instelling verblijven.

U kunt een briefadres aanvragen als u:

  • een korte tijd tussen 2 woonadressen moet overbruggen;
  • een ambulant beroep uitoefent;
  • korter dan 8 maanden in het buitenland verblijft;
  • in een zorginstelling, gevangenis of Oranjehuis verblijft;
  • dak- of thuisloos bent.

Het briefadres waar u zich inschrijft, moet aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • Het moet een fysiek adres zijn. Een postbusadres is dus niet mogelijk.
  • Er moet iemand op het adres wonen en daar ingeschreven staan. Het mag dus geen leegstaande woning of bedrijfspand zijn.
  • Er mogen maximaal 2 personen een briefadres hebben op het hetzelfde adres, behalve als het om een gezin gaat. Een gezin telt dan als 1 persoon.
  • U kunt een briefadres maximaal 4 weken van te voren aanvragen.

Als hoofdbewoner  zorgt u ervoor dat post van de overheid terechtkomt bij de persoon die een briefadres heeft op uw adres. Daarnaast kan de gemeente u om inlichtingen en documenten vragen die nodig zijn om de Basisregistratie Personen (BRP) bij te houden. Het is verplicht om daar aan mee te werken.

Geen financiële gevolgen

Als hoofdbewoner bent u niet verantwoordelijk voor eventuele schulden. Er zijn ook geen gevolgen voor uw bijstandsuitkering, gemeentelijke belastingen, huur- of zorgtoeslag. Een persoon met een briefadres staat wel ingeschreven op uw adres, maar niet als bewoner.

U kunt een briefadres digitaal aanvragen. Dit kan met en zonder DigiD.

Aanvraag met DigiD

Aanvraag zonder DigiD

Als u geen DigiD gebruikt, heeft u ook een kopie identiteitsbewijs van uzelf nodig.

Let op: in geval van dak- of thuisloosheid hoeft u alleen een korte toelichting te geven op uw aanvraag en uw contactgegevens achter te laten. Binnen 1 werkdag nemen wij vervolgens contact met u op om een afspraak te maken.

Binnen zes weken ontvangt u van ons een besluit op uw aanvraag. Bij een positief besluit verwerken wij het briefadres in de Basisregistratie personen (Brp). U krijgt daarna alle post van de gemeente en andere overheidsinstanties op dit briefadres. Zorg er wel voor dat u uw briefadres ook aan andere instanties doorgeeft.

Neem dan telefonisch contact met ons op via 14072.