Verhuizen vanuit het buitenland

Komt u vanuit het buitenland in Alkmaar wonen? En verblijft u langer dan 4 maanden in Nederland? Binnen 5 dagen na aankomst in Nederland doet u persoonlijk aangifte in het gemeentehuis in Alkmaar.

Maak telefonisch een afspraak via 14 072.

Belt u vanuit het buitenland, dan belt u +31 72 548 88 88.

Heeft u niet de Nederlandse nationaliteit? Dan kan het zijn dat u eerst een verblijfsvergunning moet aanvragen bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). Neem hierover contact op met de IND via 088 0430 430.

  • Uzelf en eventuele minderjarige kinderen;
  • Een geldig identiteitsbewijs;
  • Uw huur- of koopcontract.

Tijdens het maken van de afspraak, hoort u of u nog meer documenten mee moet nemen.

Gaat u bij iemand inwonen of samenwonen? U heeft dan toestemming nodig van de hoofdbewoner van het adres waar u gaat wonen. U laat de hoofdbewoner het formulier verhuizing – verklaring inwoning (pdf) – nog niet toegankelijk opgemaakt invullen en u neemt dit mee naar de afspraak.