Verhuizing doorgeven

U verhuist binnen of naar gemeente Alkmaar? Dit kunt u met DigiD aan ons doorgeven.

Pak de volgende documenten er alvast bij, deze moet u uploaden in het online formulier: 

 • Als de woning op uw naam staat: een ondertekend koopcontract of bewijs van eigendom.
 • Als de woning NIET op uw naam staat: ingevuld en ondertekend toestemmingsformulier hoofdbewoner. Daarbij ook een kopie van legitimatie van de eigenaar/hoofdbewoner.
 • Als u huurt, een kopie van de ondertekende huurovereenkomst.
 • Bij antikraak/leegstandsbewaking: oppasovereenkomst of huisbewaringsovereenkomst.
DigiD Logo

Log in met DigiD en uw persoonsgegevens zijn al ingevuld.

Verhuizing online doorgeven

U geeft uw verhuizing door aan de gemeente waar u gaat wonen. U wordt automatisch uitgeschreven uit onze gemeente.

Wij verwerken uw verhuizing in de basisregistratie personen. Wij houden hierbij de door u opgegeven verhuisdatum aan. Een paar dagen na de door u opgegeven verhuisdatum is uw nieuwe adres te zien bij uw persoonlijke gegevens in www.Mijn.Overheid.nl.

U geeft uw verhuizing door vanaf 4 weken voor de verhuisdatum tot 5 dagen erna. Geeft u de verhuizing later door? Dan is de datum waarop u de verhuizing doorgeeft uw officiële verhuisdatum.

 • Uw eigen verhuizing doorgeven
  • Dat kan als u 16 jaar of ouder bent.
 • Verhuizing voor iemand anders doorgeven. Dat kan voor:
  • Uw minderjarige kind, als u de ouder, voogd of verzorger bent.
  • Uw echtgenoot of geregistreerd partner.
  • Uw meerderjarige kind, als hij of zij mee verhuist.
  • Uw ouder, als hij of zij mee verhuist.
  • Iemand die onder curatele staat, als u curator bent.

Let op: U kunt geen verhuizing doorgeven van bijvoorbeeld een vriend of vriendin met wie u samenwoont zonder geregistreerd partnerschap. Dat kan alleen deze persoon zelf doorgeven.

Wij geven uw nieuwe adres door aan andere overheidsinstanties- en publieksrechtelijke instellingen. Voorbeelden hiervan zijn: Belastingdienst, Hoogheemraadschap, Sociale Verzekeringsbank en Zorgverzekeraar. Aan commerciële instellingen zoals banken en verzekeraars geeft u zelf uw nieuwe adres door.

U bent wettelijk verplicht om aan de gemeente door te geven waar u woont. Wanneer u niet op tijd uw verhuizing doorgeeft, kunt u daarvoor een bestuurlijke boete krijgen. U riskeert een boete wanneer u iemand toestemming geeft om zich in te schrijven op uw adres, terwijl die persoon er niet woont.

Lukt het u niet om zelf uw verhuizing online door te geven? Kom dan naar het Stadskantoor en vraag daar naar een digihost om u hierbij te helpen. U hoeft hiervoor geen afspraak te maken. Zorg ervoor dat u alle benodigde documenten bij u heeft. En een DigiD inlogcode heeft. Anders kunnen wij u niet direct helpen. Heeft u nog geen DigiD? Vraag dit dan eerst aan via de website van DigiD. Wilt u hulp bij het aanvragen en activeren van een DigiD? Bekijk dan waar en hoe u hulp kunt krijgen op de website van DigiD. Bekijk ook de informatie op de pagina Digivangnet.