Respijtzorg

 Via respijtzorg kunnen mantelzorgers voor een korte periode de zorg voor hun naasten overlaten aan anderen. Dat kan thuis, maar ook buitenshuis. 

Wilt u hier meer over weten? Neem dan contact op met het Mantelzorgcentrum.

In Alkmaar zijn er verschillende vormen van respijtzorg. Bijvoorbeeld: 

  • logeervoorziening zoals het Respijthuis  of Warm Thuis; 
  • dagbesteding; 
  • respijthulp thuis; 
  • een maatje die bij u of degene die u verzorgt op bezoek gaat.

 

Het Mantelzorgcentrum kan u helpen bij het aanvragen van respijtzorg.  Kijk op de website of bel 072 562 76 18.   

Voor een indicatie kunt u terecht bij uw zorgverzekeraar of bij WMO Alkmaar.

 

U kunt professionele respijtzorg vergoed krijgen door uw gemeente, het zorgkantoor of uw zorgverzekeraar. Dit is afhankelijk van uw situatie.