Respijtzorg

Respijtzorg betekent dat een ander de zorgtaken van een mantelzorger voor een korte periode over neemt. Dit kan thuis of ergens anders zijn.

Alkmaar heeft verschillende soorten respijtzorg:

Respijthulp thuis

U krijgt ondersteuning bij het mantelzorgen thuis. Bijvoorbeeld een respijthulp van het Mantelzorgcentrum.

Buurtgezinnen

Buurtgezinnen: opvoeden doen we samen. Gezinnen die het zwaar hebben worden gekoppeld aan een warm en stabiel gezin in de buurt. Zo krijgen kinderen wat extra liefde en aandacht en worden ouders even ontlast. Buurtgezinnen: opvoeden doen we samen!

Logeervoorziening volwassenen

Degene voor wie u zorgt gaat 1 of meerdere dagen uit logeren. Bijvoorbeeld van het Respijthuis of Warm Thuis. Het aanbod vindt u op Mantelzorgvrij.

Logeervoorziening voor kinderen

Logeeropvang is een vorm van jeugdhulp. Uw gemeente is hiervoor verantwoordelijk. U kunt terecht bij een jeugd- en gezinscoach om de mogelijkheden te bespreken. Hulp bij gezinsproblemen – Gemeente Alkmaar

Woont uw kind thuis met een indicatie voor zorg uit de Wet langdurige zorg, dan valt logeeropvang onder de Wlz. U kunt contact opnemen met uw zorgkantoor om de mogelijkheden te bespreken.

Respijtzorg door vrijwilligers is meestal kosteloos.

Voor respijtzorg via de Wmo betaalt u een eigen bijdrage. De totale kosten van respijtzorg hangen af van de situatie van diegene waarvoor u zorgt en uw eigen situatie.

Soms kunt u deel van de kosten vergoed krijgen. Dit gaat via het zorgkantoor, uw zorgverzekering of door de gemeente.

Respijtzorg is bedoeld voor mantelzorgers. Wanneer een mantelzorger overbelast dreigt te raken, kan respijtzorg een uitkomst bieden.

Als u gebruik wilt maken van respijtzorg neemt u eerst contact op met Het Mantelzorgcentrum.

Zij bekijken met u wat uw situatie is en wat het beste bij u past. Soms kunt u respijtzorg krijgen via uw zorgverzekering of het zorgkantoor. In andere gevallen gaat dit via de gemeente. Het Mantelzorgcentrum adviseert u hierin.

Wanneer u gebruik wilt maken van respijtzorg kunt u dit ook regelen via de website Mantelzorgvrij.nl. Op deze website staan de beschikbare logeervoorzieningen en ook de  respijtzorg die u thuis kunt ontvangen. Mantelzorgvrij.nl is een initiatief van het Mantelzorgcentrum.

Als u naar de gemeente wordt verwezen dan kunt u zich melden bij het Aanmeldpunt Wmo of een bij een jeugd- en gezinscoach.