Respijtzorg

Respijtzorg betekent dat een ander de zorgtaken van een mantelzorger voor een korte periode over neemt. Dit kan thuis of ergens anders zijn.

Alkmaar heeft verschillende soorten respijtzorg:

Logeervoorziening
Degene voor wie u zorgt gaat 1 of meerdere dagen uit logeren. Bijvoorbeeld van het Respijthuis of Warm Thuis.

Dagbesteding
Degene voor wie u zorgt gaat een activiteit doen. Bijvoorbeeld bij een huiskamer zoals De Steiger.

Respijthulp thuis
U krijgt ondersteuning bij het mantelzorgen thuis. Bijvoorbeeld een respijthulp van het Mantelzorgcentrum.

U betaalt altijd een eigen bijdrage. De totale kosten van respijtzorg hangen af van de situatie van diegene waarvoor u zorgt en uw eigen situatie.

Soms kunt u deel van de kosten vergoed krijgen. Dit gaat via het zorgkantoor, uw zorgverzekering of door de gemeente.

Respijtzorg is bedoeld voor mantelzorgers. Wanneer een mantelzorger overbelast dreigt te raken, kan respijtzorg een uitkomst bieden.

Als u gebruik wilt maken van respijtzorg neemt u eerst contact op met Het Mantelzorgcentrum.

Zij bekijken met u wat uw situatie is en wat het beste bij u past. Soms kunt u respijtzorg krijgen via uw zorgverzekering of het zorgkantoor. In andere gevallen gaat dit via de gemeente. Het Mantelzorgcentrum adviseert u hierin.

Wanneer u gebruik wilt maken van respijtzorg kunt u dit ook regelen via de website Mantelzorgvrij.nl. Op deze website staan de beschikbare logeervoorzieningen en ook de  respijtzorg die u thuis kunt ontvangen. Mantelzorgvrij.nl is een initiatief van het Mantelzorgcentrum.

Als u naar de gemeente wordt verwezen dan kunt u zich melden bij het Aanmeldpunt Wmo.