Hulp(middelen) via ZIN of PGB

Wanneer u een melding voor hulp of hulpmiddelen vanuit de Wmo hebt gedaan, volgt daarna een keukentafelgesprek. Na dit gesprek volgt een advies vanuit de gemeente. Hierin staat of u in aanmerking komt voor hulp of hulpmiddelen vanuit de Wmo en zo ja welke hulp.

Deze hulp is op 2 manieren te krijgen. Wij leggen u uit hoe dat werkt.

Hulp via Zorg in Natura (ZIN) betekent dat uw hulp via de gemeente wordt geregeld en ingekocht.

U kijkt samen met uw klantmanager van de gemeente welke hulp het beste bij u past en welke organisatie deze voor u kan bieden. De gemeente heeft met veel organisaties in Alkmaar afspraken gemaakt. Organisaties die afspraken hebben met de gemeente noemen we gecontracteerde zorgaanbieders.

Als u hulp krijgt via een gecontracteerde aanbieder, heeft u hulp via ZIN. Het voordeel van hulp via ZIN is dat u zelf niets hoeft te regelen. De gemeente regelt uw hulp en de financiën.

U betaalt in sommige gevallen een eigen bijdrage.

Meer over de eigen bijdrage leest u op de pagina Eigen bijdrage WMO – Gemeente Alkmaar.

Iedereen kan hulp via ZIN krijgen.

In sommige gevallen kan uw hulpvraag niet worden gegeven via een ZIN. Wanneer dit het geval is en hoe dit werkt, leest u hieronder bij ‘Wat is hulp via een PGB?’.

Een PGB staat voor persoonsgebonden budget. Dit betekent dat niet de gemeente, maar u zelf de hulp regelt. U krijgt dan een financiële bijdrage van de gemeente om zelf uw hulp in te kopen en te regelen.

U kiest voor een PGB wanneer u om zorg-inhoudelijke redenen geen hulp kunt krijgen bij de organisaties waarmee de gemeente afspraken heeft gemaakt, de gecontracteerde aanbieders.

Als u hulp via een PGB wilt, moet u wel aan een aantal eisen voldoen waarop de gemeente controleert. Daarnaast moet u kunnen aantonen dat u in staat bent de PGB te beheren. Dit betekent dat u zelf de hulp moet kunnen inkopen en een aantal dingen moet kunnen regelen. U wordt zelf budgetbeheerder.

Als u een klacht heeft over de zorgaanbieder of als de organisatie even geen hulp kan geven, lost u dit zelf op. U leest meer over wat er komt kijken bij een PGB op de pagina van Rijksoverheid.nl.

U betaalt altijd een eigen bijdrage.

Daarnaast kan een PGB soms leiden tot extra kosten. De gemeente bepaalt namelijk welk uurtarief er mag worden gevraagd voor het geven van de hulp. Als de organisatie die u de hulp geeft een hoger uurtarief vraagt, kan het zo zijn dat u zelf het verschil moet bijbetalen.

Voor een hulp bij het huishouden, dagbesteding en begeleiding geldt dat het uurtarief maximaal 75% van het vastgestelde tarief voor hulp via ZIN mag zijn. De uurtarieven kunt u opvragen bij de klantmanager die u helpt.

Daarnaast kost een PGB u meer tijd en inzet omdat u zelf de opdrachtgever bent. Ook betaalt u net als bij hulp via ZIN een eigen bijdrage bij bepaalde hulp.

Een PGB is bedoeld om hulp die door zorg-inhoudelijke redenen niet via een gecontracteerde zorgaanbieder kan worden aangeboden, te regelen.

Een PGB kan ingezet worden wanneer u hulp nodig heeft om zelfredzaam te blijven. Bijvoorbeeld bij: begeleiding, dagbesteding, het huishouden, kortdurend verblijf en mobiliteit.

Een PGB is ook mogelijk voor hulpmiddelen.

Daarnaast moet de inwoner bepaalde PGB-vaardigheden hebben. Het is dus belangrijk dat u kunt motiveren waarom u hulp via een PGB wilt en dat u in staat bent de PGB te beheren. Meer over PGB-vaardigheden leest u in dit document van Rijksoverheid.nl.

Voorbeelden van redenen die niet in aanmerking komen zijn:

 • Mijn broer/zus heeft het ook
 • Mijn begeleider gaat ergens anders werken
 • Er is geen wachtlijst
 • Ik heb geen klik met mijn huidige hulp

Verder is het belangrijk dat om te weten dat:

 • Diegene die de PGB beheert niet tegelijkertijd de zorgverlener mag zijn.
 • De zorgverlener ingeschreven moet staan bij de Kamer van Koophandel.
 • Er gevraagd kan worden naar diploma’s en getuigschriften van de zorgverlener.
 • Het uurtarief niet hoger mag zijn dan bij de gemeente bepaald is. Is dit wel het geval? Dan betaalt u zelf het verschil.
 • De zorgovereenkomst die u zelf maakt met de zorgverlener goed gekeurd moet worden door de gemeente.

U meld zich aan bij het Aanmeldpunt Wmo. Hierna heeft u een gesprek met de gemeente. Als daaruit blijkt dat het beter is om uw hulp via een PGB te regelen, dan bekijkt u samen wat er mogelijk is.

Er wordt dan gekeken naar de volgende voorwaarden:

 • U heeft een zorg-inhoudelijke reden om hulp via een PGB te krijgen.

  Redenen die niet in aanmerking komen voor hulp via een PGB zijn:

 • Mijn broer/zus heeft ook hulp via een PGB;
 • Mijn huidige begeleider gaat ergens anders werken;
 • Er is bij deze organisatie geen wachtlijst;
 • Ik heb geen klik met mijn huidige begeleider.

De organisatie waar u hulp wilt inkopen voldoet aan de volgende eisen:

 • Beschikt over een Verklaring omtrent gedrag (VOG);
 • Staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel (KVK);
 • Voldoet aan de meldplicht calamiteiten en geweld;
 • Kan tijdig doorverwijzen naar specialistische hulp;
 • Kan alle ondersteuning die nodig is om de doelen te behalen die in het persoonlijk plan staat bieden;
 • Kan actief samenwerken met de gemeente en eventuele andere organisaties

Indien van toepassing:

 • Heeft een BIG en/of SKJ registratie of staat onder supervisie van deze.
 • Als u via iemand uit uw netwerk hulp wilt inkopen met een PGB noemen we dit informele hulp. De klantmanager van de gemeente kan u vertellen aan welke eisen diegene die u hulp geeft dan moet voldoen.
 • U heeft een zorgovereenkomst opgesteld met de organisatie die uw hulp gaat geven. Zie hiervoor de pagina van SVB.nl
 • U bent in staat het PGB te beheren: U heeft hiervoor informatie gelezen over wat het PGB-beheer inhoudt en weet waar u aan begint. Lees bijvoorbeeld de informatie op de pagina van verenging PGB.nl en doe de PGB-test op de website van PGB-test.nl

Als u voldoet aan alle bovenstaande voorwaarden, maakt u samen met uw gekozen organisatie een persoonlijk plan. Dit wordt soms ook het PGB-plan genoemd.

De klantmanager van de gemeente kan u vertellen wat er precies in dit plan moet komen te staan. U stuurt het plan na het invullen naar uw klantmanager op. Deze bekijkt of het plan goedgekeurd kan worden. Zodra het plan is goedgekeurd, wordt uw hulp via PGB toegekend.

De verordening ZIN en PGB leest u op deze pagina van Overheid.nl.

De nadere regels ZIN en PGB leest u op deze pagina van Overheid.nl.