Melding Wmo

Op deze pagina leggen we uit hoe u een digitale melding doet voor (verlenging/ aanpassing/ ophoging van) hulp, ondersteuning of een hulpmiddel door de gemeente, vanuit de Wmo.

 • Lees de informatie hieronder goed door voordat u verder gaat.
 • Als u een melding voor verlenging doet, doe dit dan minstens 8 weken van te voren.
 • Hulp nodig bij het digitaal aanvragen van een product of dienst? Ga naar de pagina Digivangnet.

Wat is ondersteuning Wmo?

Ondersteuning door de gemeente vanuit de Wmo is tijdelijk. Het is bedoeld voor inwoners die het op eigen kracht niet redden. Met eigen kracht wordt bedoeld: alles wat u zelf of met hulp van anderen kan doen.

Wat moet ik doen voordat ik een melding Wmo bij de gemeente kan doen?

Voordat u een melding doet bij de gemeente, heeft u 2 stappen doorlopen:

 1. U heeft zelf onderzocht welke hulp uw omgeving kan bieden en
 2. Wat (vrijwilligers)organisaties in Alkmaar voor u kunnen betekenen.

U doet dus alleen een melding wanneer u zelf geen oplossing heeft kunnen vinden voor uw situatie.

Zoekt u jeugdhulp of hulp bij opvoeden en opgroeien?

Dan kunt u terecht bij het CJG en het Aanmeld- en Adviesteam Jeugd van de gemeente. Op deze pagina leggen wij hier meer over uit: Hulp bij opgroeien en opvoeden – Gemeente Alkmaar

In Alkmaar zijn er verschillende organisaties die u kosteloos of tegen een laag tarief direct kunnen helpen. Hiervoor heeft u geen indicatie nodig vanuit de Wmo. Kijk eerst of zij u verder kunnen helpen voordat u een melding Wmo doet.

Informatie over hulp zoeken en (vrijwilligers)organisaties die hulp bieden, vindt u op onze pagina Ik zoek hulp.

Kijk voor hulp ook eens op onze pagina Wijk- en buurtcentra voor een wijk- of buurtcentrum bij u in de buurt. Zij hebben een veelzijdig aanbod. U kunt gewoon binnenlopen, zonder afspraak.

Om een melding te kunnen doen, heeft u uw DigiD nodig. Heeft u nog geen DigiD? Bekijk de pagina van het Digivangnet of vraag het DigiD meteen aan op de aanvraagpagina van DigiD.nl.

Als u het formulier liever samen met iemand invult, regelt u dit eerst. U kunt een buur, familielid of kennis vragen. Ook kunt u gratis hulp vragen bij de wijk- of buurtcentra of gratis cliëntondersteuning aanvragen. Zorg ervoor dat u het formulier met uw eigen DigiD invult.

Houd documenten die voor de melding van belang zijn digitaal bij de hand heeft. Zodat wij een goed beeld hebben van uw situatie. Bijvoorbeeld: een hulpverleningsplan; een plan van aanpak; een bewijs van bewindvoering/gezag of een evaluatieverslag. In het formulier wordt uitgelegd waar u deze documenten kunt uploaden.

Als u niet weet welke informatie in uw situatie nodig is, vraag dan advies aan uw begeleider, zorgprofessional of cliëntondersteuner.

Melding voor mijzelf doen

Ga naar het formulier ‘Wmo melding voor mijzelf doen’

Doet u de melding voor iemand anders? Dan is het van belang dat degene die voor wie u de melding doet daarvan op de hoogte is.

U heeft geen DigiD nodig. In het formulier vult u eerst uw eigen naam en contactgegevens in. Vervolgens de gegevens van degene die ondersteuning vanuit de Wmo nodig heeft.

Houdt documenten die voor de melding van belang zijn digitaal bij de hand heeft. Zodat wij een goed beeld hebben van de situatie. Bijvoorbeeld: een hulpverleningsplan; een plan van aanpak; een bewijs van bewindvoering/gezag of een evaluatieverslag. In het formulier wordt uitgelegd waar u deze documenten kunt uploaden.

Melding voor iemand anders doen

Ga naar het formulier ‘Wmo melding voor iemand anders doen’

Nadat u het formulier heeft verstuurd, ontvangt u een bevestigingsmail. Ziet u deze niet in uw mailbox? Kijk dan ook in uw spambox.

Na ontvangst wordt beoordeeld of de aanvraag compleet is. Ontbreekt er iets? Dan krijgt u het verzoek om de melding aan te vullen.

Als de melding compleet is, dan gaat uw melding door naar het Aanmeldpunt Wmo.

Op de pagina Aanmeldpunt Wmo bij het kopje ‘Wat gebeurt er na mijn melding’ leest u hoe het proces verder loopt.

Vraag altijd eerst hulp aan een buur, familielid of kennis. Ook is er hulp beschikbaar bij de wijk- en buurtcentra in Alkmaar of kunt u een gratis cliëntondersteuner vragen u te helpen.

U kunt ook op onze website kijken voor hulp bij digitale aanvragen. Bekijk de pagina van het Digivangnet .

Komt u er niet uit? Stuur dan een mail naar wmo@alkmaar.nl of bel dan naar 14 072. Geef aan dat u een melding Wmo wilt doen. Als u belt, bel bij voorkeur voor 12:30, dan is het Aanmeldpunt Wmo het beste bereikbaar.

Meer informatie over de Wmo vindt u op Wmo uitgelegd.

De Wmo is een vangnet en biedt hulp in vorm van een maatwerkvoorziening. Dat betekent dat het verschillend is welke hulp of ondersteuning iemand krijgt vanuit de Wmo.

Het kan zo zijn dat een hulpvraag niet onder de Wmo valt. Bijvoorbeeld wanneer:

 • U een Wlz-indicatie heeft, niet meer thuis woont en hulp aanvraagt die onder de Wlz valt. Wlz staat voor Wet Langdurige Zorg. U kunt dan hulp aanvragen bij het CIZ. Op deze pagina van het CIZ kunt u een Wlz-check doen. Daarmee ziet u of uw melding onder de Wmo of Wlz valt.
 • Uw partner, kinderen of andere inwonende huisgenoten gebruikelijke hulp kunnen bieden. Denk bijvoorbeeld aan stofzuigen, de was doen of de ramen lappen, het bijhouden van de financiële administratie en het opwarmen van maaltijden.
 • Uw hulpvraag kortdurend is. Bijvoorbeeld wanneer u net geopereerd bent. Denk aan krukken of een rolstoel. U kunt dan hulp aanvragen bij het zorgkantoor. Ook is het soms mogelijk via uw zorgverzekering huishoudelijke hulp te krijgen na een ziekenhuisopname. Neem hiervoor contact op met uw eigen zorgverzekeraar.
 • U geholpen bent met de hulp van (vrijwilligers)organisaties in Alkmaar. Meer hierover leest u op onze pagina ik zoek hulp.
 • Als u via Medipoint een hulpmiddel kunt lenen of huren. Deze producten worden vaak vergoed door uw zorgverzekering.  Hierbij kunt u denken aan loophulpmiddelen, rollators, badplanken, douchestoelen en -krukken.
 • U hulpmiddelen zelf kunt aanschaffen en/of huren en deze hulpmiddelen ook beschikbaar is wanneer u geen beperking heeft. Dit noemen we algemeen gebruikelijke voorzieningen. Vaak zijn deze hulpmiddelen te koop bij Medipoint maar ook te verkrijgen bij reguliere winkels zoals een bouwmarkt. Soms worden hulpmiddelen ook tweedehands aangeboden op Marktplaats. Voorbeelden van algemeen gebruikelijke voorzieningen zijn: een elektrische fiets, douche beugels; een douchekrukje; hendel-mengkranen; een verhoogd toiletpot.

De gemeente kan hulp vanuit de Wmo weigeren wanneer:

 • U zelf al een hulpmiddel heeft aangeschaft voordat u een beschikking heeft ontvangen van ons. U ontvangt pas een beschikking als u een melding Wmo heeft gedaan en uw melding is onderzocht door een klantmanager. U kunt geen hulpmiddelen bij ons declareren die u al heeft aangeschaft, tenzij er sprake is geweest van spoed en u samen met ons hier afspraken over heeft gemaakt.
 • U al vergelijkbare hulp(middelen) heeft. Bijvoorbeeld als u al eerder een scootmobiel heeft gehad;
 • U verhuist bent zonder dat hier een belangrijke reden voor was en hierdoor de hulpvraag is ontstaan. Als u bijvoorbeeld al een traplift heeft gehad van ons, kunt u bij verhuizen geen nieuwe geïndiceerd krijgen;
 • U zelf heeft kunnen voorzien dat uw hulpvraag zou kunnen ontstaan op enig moment. Wij verwachten bijvoorbeeld dat u zelf op tijd actie onderneemt om uw woning af te stemmen op uw levensfase. Neem eens een kijkje bij het slimste huis .
 • U bepaalde aandoeningen heeft waardoor gebruik van bepaalde hulp(middelen) gevaarlijk of risicovol is voor uzelf en/of anderen. Bijvoorbeeld wanneer u een scootmobiel wilt maar eigenlijk niet meer volledig kunt meedoen aan het verkeer.
 • Uw hulpvraag bedoelt is voor een woonruimte dat niet behoort tot uw hoofdverblijf. Bijvoorbeeld een tuinhuis;
 • Uw hulpvraag betrekking heeft op voorzieningen in gemeenschappelijke ruimten, met uitzondering van automatische deuropeners, hellingbanen, het verbreden van gemeenschappelijke toegangsdeuren, het aanbrengen van drempelhulpen of vlonders of het aanbrengen van een opstelplaats bij de toegangsdeur van de gemeenschappelijke ruimte;

  Al onze weigeringsgronden leest u in onze Verordening Wmo.