Waar werken we aan in Alkmaar Zuid?

Met welke thema’s is het gebiedsteam in uw wijk aan de slag. Wat is belangrijk om te weten voor u als bewoners als het gaat om veiligheid. Of welke (nieuw)bouwprojecten zijn er? Bent u daarin geïnteresseerd raadpleeg dan deze gebiedsagenda. Hierin worden al deze thema’s besproken.

Schoon & Heel

Het Noordwest Ziekenhuis in Alkmaar is in ontwikkeling. De komende 17 jaar vindt de vernieuwbouw van het ziekenhuis plaats. Het ziekenhuis blijft tijdens de bouwwerkzaamheden gewoon open. De omgeving rondom het ziekenhuis wordt ook aangepakt.

Meer informatie over de werkzaamheden vindt u op deze websites:

De Costerstraat en Van Everdingenstraat zijn twee straten in Alkmaar Zuid. De straten zijn gelegen in het Emmakwartier. In het Emmakwartier is in de jaren 2018-2019 de riolering aangepakt en ook de straten en het groen zijn toen vernieuwd. De Costerstraat en Everdingenstraat zijn toen niet meegenomen, vanwege woningbouwontwikkelingen. Nu deze ontwikkelingen zijn afgerond, worden deze twee straten alsnog opgepakt.

Meer informatie hierover kunt u binnenkort vinden op Projecten | Stadswerk072.

De woningen in de Alkmaarse wijk Bloemwijk waren in zeer slechte staat waardoor renovatie niet meer verantwoord was. Woningcorporatie Van Alckmaer heeft daarom besloten om de woningen te slopen en nieuwbouw te bouwen. De nieuw te bouwen Bloemwijk biedt ook direct kansen voor herinrichting van de wijk. In de Eikelenbergstraat, Tulpstraat, Asterstraat, Anjelierstraat, Dahliastraat, Boomkapstraat en C.W. Bruinvisstraat worden daarom werkzaamheden uitgevoerd aan het riool, de bestrating, het groen en de openbare verlichting.

Meer informatie over de nieuwbouw kunt u vinden op deze website onder het kopje Ondernemend, Bouwinitiatieven Alkmaar Zuid.  Bekijk meer informatie over de werkzaamheden in de openbare ruimte.

Van maandag 16 januari tot en met woensdag 18 januari 2023 wordt van 9.00 tot 15.00 uur de rijstrook die naar de hoofdrijbaan leidt (de toerit) vanaf de Bestevaerstraat naar de N242, en dus richting A9, afgesloten. Dit in verband met onderhoudswerkzaamheden aan de geluidswal. De glazen panelen aan de onderkant van de geluidswal worden vervangen door betonpanelen. Tijdens de werkzaamheden wordt met bebording een omleidingsroute aangegeven, die gaat via de Diamantweg en Smaragdweg.

Op verzoek van bewoners worden meer groenblijvende heesters aangeplant. Op die manier blijft het plantsoen het hele jaar groen en wordt het zicht op de Heilooër Tolweg zoveel mogelijk weggenomen. Voor de nieuwe aanplant is het noodzakelijk dat er (flink) wordt gesnoeid en dat een deel van de bestaande beplanting wordt verwijderd. Zo krijgt het nieuwe én bestaande groen de beste kans om uit te groeien tot een groenblijvende groenstrook.

Meer informatie over dit project en het ontwerp vindt u op Aanleg Groen Projecten | Stadswerk072 (klik vervolgens op Regulierslaan).

Monitoren van prettig leefklimaat in de wijk. Wij hebben speciaal oog voor:

 • Parkeren,
 • Rondzwervend afval
 • Bedelen bij winkelcentra

In Alkmaar Zuid parkeren ook bezoekers van het ziekenhuis, bezoekers van het centrum en bezoekers van het AFAS-stadion. Dit zorgt voor parkeerdruk. In een deel van de wijk is daarom betaald parkeren of vergunningshoudersparkeren ingevoerd.

Meer informatie over parkeren kunt u vinden op de pagina veel gestelde parkeervragen.

Bewoners van het Emmakwartier en het Staatsliedenkwartier/Landstraten ervaren overlast van doorgaand (vracht)verkeer. De overlast wordt vooral ervaren op de Nieuwlandersingel en de Baansingel. Naar deze overlast is onderzoek gedaan en daaruit is gebleken dat het aandeel doorgaand (vracht)verkeer op deze route hoog is (ongeveer 45%).

Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Alkmaar wil aan de wijk voorstellen om, gedurende een proefperiode, de rijrichting op de Baansingel en een gedeelte van de Nieuwlandersingel (tussen de Vondelstraat en de Lyceumstraat) om te draaien voor (vracht)autoverkeer.

Uitnodiging

Omdat de gemeente Alkmaar het belangrijk vindt dat bewoners betrokken worden bij de proef, nodigen wij u uit om mee te denken.  De startbijeenkomst vindt plaats op donderdag 9 februari 2023 om 19.30 uur. We ontmoeten elkaar in de Wijkboerderij Alkmaar, gevestigd aan de Vondelstraat 31 te Alkmaar.

Doel proef

Het doel van de proef is om vast te stellen of:

• het doorgaande (vracht)verkeer via de Nieuwlandersingel en de Baansingel afneemt door het omdraaien van de rijrichting;

• er geen nieuwe doorgaande routes ontstaan.

Bij positieve ervaringen en bij voldoende draagvlak vanuit de buurt, overweegt het college om de rijrichting op de Baansingel en het gedeelte van de Nieuwlandersingel (tussen de Vondelstraat en de Lyceumstraat) definitief om te draaien.

Bereikbaarheid

De buurten blijven bij het omdraaien van de rijrichting goed bereikbaar. Het Staatsliedenkwartier is te bereiken vanaf de Vondelstraat en het Emmakwartier is bereikbaar vanaf de Kennemerstraatweg. Het is door de verandering van de rijrichting alleen niet meer mogelijk om van west naar oost de gehele route over de Nieuwlandersingel en Baansingel te rijden.

Onderzoek voor en tijdens de proef

Mocht de proef van start gaan, dan vindt er onderzoek plaats nog voor de proef start én tijdens de proef. Door het registreren van de kentekens worden de huidige verkeerstromen in kaart gebracht. Na het omdraaien van de rijrichting worden opnieuw de routes in kaart gebracht. Zo kan worden bepaald of het omdraaien van de rijrichting het gewenste effect heeft, namelijk het doorgaand verkeer (verder) beperken. Mogelijk wordt ook een peiling gehouden onder bewoners. Bewoners geven dan aan of zij voor- of tegenstander zijn van het definitief omdraaien van de rijrichting. De opzet van het onderzoek bespreken we graag met u.

Vragen of opmerkingen?

Heeft u vragen en/of opmerkingen, neemt u dan contact via gebiedsgerichtwerken@alkmaar.nl of telefonisch met Arjan Breider van de vakgroep Verkeer via nummer 06 38 32 6774.

Wij streven ernaar om met de wijk en voor de wijk samen een leefbare wijk te realiseren. De gemeente werkt daarom samen met inwoners, dorps- en wijkraden, ondernemers, scholen, politie en anderen aan een veilige en fijne buurt. Een buurt waar mensen prettig wonen en goed kunnen ondernemen. Dat noemen we ‘gebiedsgericht werken’. Gemeente Alkmaar heeft 5 gebiedsregisseurs. Zij zijn de ogen en oren van uw wijk of dorp. Zij zoeken de samenwerking met u op, kijken wat uw buurt nodig heeft en verkennen samen met u de mogelijkheden om bewonersinitiatieven te realiseren. Ook uw wijk heeft een gebiedsregisseur. U kunt met haar in contact komen via het telefoonnummer 14072 of vul het contactformulier.

Heeft u een goed idee voor uw wijk, zoals een picknicktafel in de buurt om gezellig aan te eten, een buurtvolleybaltoernooi, een mooi kunstwerk maken met andere bewoners uit uw buurt of iets anders voor uw wijk, dan kunt u hiervoor subsidie aanvragen.

De gemeente ondersteunt initiatieven die bijdragen aan groen, natuur en dierenwelzijn. Bekijk meer informatie.

De Wijkvereniging houdt zich bezig met alles wat het wonen in het Emmakwartier beïnvloedt. Zaken als verkeer, veiligheid, parkeren, bouwen, groen maar ook evenementen. Woont u in het Emmakwartier, kijk dan voor meer informatie op de website van het Emmakwartier.

Buurtcamping in 2023 in park Oosterhout!

De buurtcamping de dagstart in 2022 in park Oosterhout was een succes! En daarom wordt ook in 2023 De Buurtcamping in park Oosterhout georganiseerd, speciaal voor de inwoners van Alkmaar Zuid, Oud- en Nieuw Overdie.

De Buurtcamping is een driedaagse pop-up camping, georganiseerd door bewoners voor buurtbewoners, onder begeleiding van Stichting de Buurtcamping. Tijdens die dagen is het park Oosterhout een gezellige camping, bewoond door alle mensen die de buurt rijk is: van yuppen tot daklozen, van muurbloempjes tot druktemakers en van zuigelingen tot senioren. Op de Buurtcamping is één derde van de plekken gereserveerd voor vrijwilligers, één derde voor betalende kampeerders en één derde voor minima. Meer informatie over de camping in park Oosterhout volgt snel, maar mocht u nieuwsgierig zijn, neem dan kijkje op de website van De Buurtcamping. En bent u enthousiast en wilt u meehelpen? Meld u dan aan via Vrijwilligers – De Buurtcamping.

Veilig

Het Gebiedsteam werkt samen met betrokken organisaties om jeugdproblematiek te monitoren. Waar knelpunten of kansen gesignaleerd worden, wordt dit besproken in het Gebiedsteam en vanuit daar wordt een plan van aanpak opgesteld.

Heeft u een idee, vraag of probleem rondom jeugd(overlast)? Neem dan contact op met het Gebiedsteam Zuid want zij komen graag met u in contact!

In Alkmaar vinden we het belangrijk dat jongeren meedoen in onze samenleving. Zodat zij zich sociaal en maatschappelijk ontwikkelen en hun talenten benutten om op te groeien tot betroken, actieve en zelfstandige volwassenen. W willen voorkomen dat problemen de perspectieven van de jongeren belemmeren, dat ze overlast veroorzaken of zelfs in de criminaliteit terecht komen.

Jongerenwerkers zijn daarin een belangrijke schakel. Zij werken in de leefwereld van jongeren en spreken de taal. Zij kennen de jongeren en hun cultuur. Door het leggen van verbinding met de jongeren bouwen ze een band op. Dit doen zij op straat, in de huiskamers, op school, online en thuis. Zij weten de jongeren te bereiken die niet meer in beeld zijn bij onderwijsinstellingen, politie, buurtbewoners en andere netwerkpartners.

In de gemeente Alkmaar wordt het jongerenwerk uitgevoerd door LINK. LINK is een projectorganisatie met jongerenwerk als expertise. Meer weten over deze organisatie, kijk dan op de website van Link Projecten.

De Huiskamer is een ontmoetingsplek voor jongeren tussen de 9 en 21 jaar. Het is een plek waar je kunt chillen met je vrienden, waar je kunt gamen of muziek kunt luisteren. Maar het is ook een plek waar je een gesprek kunt hebben met een medewerker van StraatGeluid.

Maar het is meer dan dat! In de Huiskamer worden namelijk ook geregeld activiteiten georganiseerd. Dus wil je meedoen of wil je gewoon chillen met je vrienden? Kom dan langs!

Openingstijden:

 • Maandag: 14.30 tot 17.00 uur, vrije inloop vanaf 9 jaar
 • Dinsdag: 14.30 tot 17.00 uur, vrije inloop vanaf 9 jaar
 • Woensdag: 19.00 tot 20.30 uur, girlstalk, voor meiden vanaf 13 jaar
 • Donderdag: 14.30 tot 17.00 uur, vrije inloop vanaf 9 jaar
 • Donderdag: 19.00 tot 20.30 uur, vrije inloop vanaf 13 jaar
 • Vrijdag: 17.30 tot 19.00 uur, vrije inloop vanaf 9 jaar
Adres: Sportcomplex Oosterhout, Vondelstraat 35, 1813AA Alkmaar.

De entree is gratis. Kijk voor meer informatie en andere locaties op de website van straatgeluid.

Het project ‘Greenkids’ is gestart in Nieuw Overdie. Het doel van het project is om de jeugd uit groep 5 tot en met 8 te betrekken bij de leefbaarheid in de wijk. Meer weten of meedoen? Kom op dinsdagen langs bij buurthuis Overdie Ontmoet (Arcadialaan 250 te Alkmaar) om 15.30 uur. Deelname is gratis en voor iets lekkers wordt gezorgd!

De sportregisseur van de wijk organiseert samen met betrokken organisaties diverse sportactiviteiten voor jong en oud. Kijk op de website van Alkmaaractief voor meer informatie.

Ontmoetingscentrum Zuid- West is het buurthuis voor Alkmaar Zuid. Het beschikt over een omheinde buitenplaats van 200m2 met speeltoestellen, een tuin en buitenterras. Binnen heerst een gezellige huiskamersfeer waar iedereen zich thuis voelt. Ook organiseert het Ontmoetingscentrum leuke activiteiten voor jong- en oud. Meer informatie vindt u op de website van OC Zuid-West.

In Alkmaar is er een Digitaal Jongeren Centrum (DJC). Op het DJC kunnen jongeren samenkomen, spelletjes spelen (pub-quiz, Fornite, FIFA, escaperoom etc) en ervaringen uitwisselen. Er is ook veel informatie te vinden, bijvoorbeeld over activiteiten in de buurt of over belangrijke thema’s voor jongeren. Maar ook kunnen er vragen worden gesteld aan jongerenwerkers en andere partners.

Meer informatie vind je op de website van DJC Alkmaar.

Heb je vragen? Over werk, school, sport, vrienden, familie, geld of andere zaken? Neem dan eens contact op met Team Jong van Mee & De Weering. Zij staan dan voor je klaar om je vragen te beantwoorden en om je verder te helpen. Meer weten of aanmelden? Klik hier (invoegen url: Team JONG – MEE & de Wering (meewering.nl))

Alkmaar Jongerenwerk072 is een online platform van het jongerenwerk in Alkmaar, voor jongeren, ouders & verzorgen én de partners & professionals die maatschappelijk actief zijn binnen Alkmaar.
Jongeren vinden er meer informatie over wat er te doen is in Alkmaar, maar ook kan de jeugd er terecht voor advies. Ouders en verzorgers vinden op de pagina meer informatie zorg, geld, school, stage etc. Ook partners en professionals kunnen op de website terecht voor meer informatie over het jongerenwerk in Alkmaar.Online criminaliteit neemt elk jaar toe en cybercriminelen worden steeds creatiever. We werken samen met politie, landelijke en regionale organisaties om Alkmaar cyberveiliger te maken.

Vragen? Advies nodig? Melding doen van online criminaliteit?

Neem contact op met de Fraudehelpdesk
Slachtoffer geworden? Doe aangifte op politie.nl

Gebiedsteam

Er is een integrale samenwerking om ernstige woonoverlast te monitoren en daar waar nodig dit in goede banen te leiden.

Als u er samen met uw buren niet uitkomt, dan kunt u hulp van De Bemiddelingskamer inroepen. Dat kunt u op eigen initiatief doen maar ook samen met uw buren.

Buurtbemiddeling inschakelen is heel eenvoudig:

 • Neem contact op met de Bemidddelingskamer via het telefoonnummer 06 – 24 368 153 (Bereikbaar: maandag, dinsdag en donderdag tussen 9.00 uur – 17.00 uur) of via het e-mailadres info@debemiddelingskamer.nl.
 • Als de situatie bemiddelbaar is, wordt een afspraak gemaakt met u voor een gesprek bij u thuis.
 • Vervolgens nemen de bemiddelaars contact op met de buren. Ook met uw buren zal een voorgesprek plaatsvinden om de situatie te bespreken.
 • Tot slot volgt een afspraak voor een gezamenlijk gesprek op een neutrale plaats.
 • De bemiddeling wordt in overleg afgesloten met (schriftelijke) afspraken die voor beide buren aanvaardbaar zijn.
 • Na een aantal weken nemen de bemiddelaars nogmaals contact met u en uw buren op, om te vragen hoe de situatie dan is.

De bemiddelaars treden bemiddelend op tussen u en de buren, begeleiden het gesprek en zorgen ervoor dat dit goed verloopt. Ze luisteren naar het verhaal van beide partijen. Ze geven geen oordeel en zijn neutraal. Wilt u meer weten, kijk dan op de website van De Bemiddelingskamer.

Gebiedsteam

Het gebiedsteam zoekt de samenwerking met de verschillende buurten om van de jaarwisseling een feest te maken. Ook ondersteunt het gebiedsteam de initiatieven van de wijk. Heeft u een vraag of idee, neem dan contact met ons.

Wijkmoeders actief in Overdie en Kooimeer

Met de jaarwisseling van 2020-2021 zijn zij gestart, de wijkmoeders. Moeders uit de wijk die vrijwillig door de straten van Kooimeer en Overdie lopen, informatie delen en het gesprek met de jeugd uit de wijk aangaan. Ook tijdens de kerstvakantie van 2022 en tijdens de jaarwisseling van 2022-2023 waren de wijkmoeders weer actief. Mede dankzij hen was het prettig om in de wijk te zijn. Wilt u meer informatie of wilt u zich bij de wijkmoeders aansluiten? Neem dan contact op met het Gebiedsteam. Zij brengen u met de wijkmoeders in contact.

Jongerenwerk

De jongerenwerkers uit Alkmaar Zuid en Overdie zijn ook in de kerstvakantie en tijdens de jaarwisseling in de wijken aanwezig. Zij gaan met jeugd op straat in gesprek en verwijzen naar de verschillende activiteiten die in de wijk georganiseerd worden.  Meer lezen over het jongerenwerk in Alkmaar? Kijk dan op Link Projecten.

Sociaal

Kwetsbare inwoners zijn onderdeel van de maatschappij en wonen en leven zo veel mogelijk zelfstandig. We werken samen met bewoners en organisaties aan een leefbare wijk.

Heeft u een hulpvraag? Hier vindt u informatie.

Voelt u zich eenzaam? U bent niet alleen. Er zijn professionals en ervaren vrijwilligers die u kunnen helpen. Ik voel mij eenzaam, wat kan ik doen?

Wij werken samen met bewoners, bedrijven, Alkmaar Sport en andere organisaties. Samen streven we ernaar dat alle bewoners gezond leven en met plezier in hun wijk wonen.

Een sportactiviteit vinden die bij u past? Bekijk de website van Alkmaar Actief, inclusief een breed aanbod aan sportactiviteiten. En ook op de pagina van Alkmaar Prachtstad vindt u meer informatie over sporten in Alkmaar.

kinderen komen gezonder. Zodat ze thuis, op school, of op hun sportvereniging meer bewegen en gezonder eten. Zo maken we gezond opgroeien de normaalste zaak van de wereld. Want kinderen die van jongs af aan leren dat gezond leven leuk en makkelijk kan zijn, hebben hier hun hele leven lang baat bij. Meer weten over JOGG in Alkmaar, kijk eens op de website van JOGG.

Vier op de tien mensen krijgt ooit met psychische klachten te maken. Zo hebben jaarlijks bijna 800.000 Nederlanders last van een depressie. En acht procent van de volwassenen heeft wel eens last van psychoses. Ervaart u klachten, u bent dus niet de enige, ook al kan dat soms zo voelen. Neem contact op met uw huisarts of bedrijfsarts, zij kunnen u verwijzen naar hulpverleners binnen de geestelijke gezondheidszorg (GGZ).

Meer informatie over hulp bij psychische problemen vindt u op de website van Rijksoverheid.

Verslaving betekent dat u niet meer zonder een bepaald genotsmiddel kunt. U weet dat het slecht is, maar toch gaat u door met gebruiken. Het ‘willen’ drinken, verandert in ‘moeten’ drinken. Verslaving is een hersenziekte, waarbij de één gevoeliger is voor genotsmiddelen dan de ander. Naast de verslaving aan middelen, zoals alcohol, drugs of medicijnen, zijn er ook gedragsverslavingen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een gokverslaving, pokerverslaving of een internetverslaving.

Wilt u hulp? Neem contact op met uw huisarts of bedrijfsarts, zij kunnen u verwijzen naar hulpverleners op het gebied van verslavingszorg.

De publiekscampagne maakt inwoners, professionals en maatschappelijke organisaties bewust van hun mogelijke rol om zelfmoord te voorkomen en een leven te redden. De website www.vraagpraatluister.nl geeft informatie en bruikbare handvatten om signalen te herkennen. Daarnaast is het mogelijk u om aan te melden voor de korte training van 113 Zelfmoordpreventie die 1 uur duurt.

Denkt u aan zelfmoord of heeft u nu hulp nodig? Chat anoniem met 113 Zelfmoordpreventie of bel 113 of gratis 0800-0113. Of download de VraagmaarApp.

De gemeente Alkmaar vindt het belangrijk dat er een plek is voor iedereen. Ongeacht godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, leeftijd, handicap of seksuele voorkeur. Daarom is op 13 september 2021 de campagne ‘Discriminatie en racisme doet iets met mensen. Doe er iets aan‘ van start gegaan. Een belangrijk deel van deze campagne wordt ingevuld met ontmoetingen. We nodigen u graag uit voor een dialooggesprek. Doet u ook mee? Opgeven kan via de website Bibliotheek Kennemerwaard. Meer informatie over Alkmaar ontmoet vindt u op de website van Artikel 1 Noord-Holland.

Ondernemend

Warmtenet, meer informatie kunt u vinden op warmtevisie-alkmaar.nl

Sloop en nieuwbouw in Bloemwijk door wooncorporatie Van Alckmaer
– Uitvoerder: Jorritsma bouw
– Start sloop fase 1: 6 december 2021
– Meer informatie: Bloemwijk – Samen naar een vernieuwde Bloemwijk

Waar meubelzaak Dintra gevestigd was, worden 58 koopwoningen (appartementen) gerealiseerd. De appartementen zijn geschikt voor zowel starters, gezinnen, als senioren. Uniek is dat het voormalig gebouw van Dintra voor een deel hergebruikt zal worden. Daarbij worden de appartementen verwarmd via aardwarmte.
– Uitvoerder: Scholtens Groep
– Start bouw: 2021
– Meer informatie: Home | Zuidzicht Alkmaar

Realisatie van een appartementencomplex, 78 huurappartementen en 45 koopappartementen
– Uitvoerder: Bot Bouw i.s.m. Hestia Wonen
– Start verkoop: begin 2022
– Meer informatie: De Kooimeer Alkmaar | Bot Bouw / Wonen in De Kooimeer

De monumentale Sint Joseph kerk aan de Nassaulaan wordt getransformeerd in 9 appartementen.
Opdrachtgever: Vink Bouw
Uitvoerder: BV Intersell
Meer informatie: Joseph Alkmaar – Monumentaal wonen in het centrum van Alkmaar

De wijk Oud-Rochdale in Alkmaar bestaat 100 jaar. Het is tijd voor een flinke renovatie en verduurzaming van de woningen. Woonwaard start daarom na de zomer met de aanpak van 307 woningen. Zij zullen de volgende werkzaamheden uitvoeren:

 • De woningen worden volledig geïsoleerd
 • Iedere woning krijgt een nieuwe geïsoleerde vloer met afwerking
 • Alle woningen krijgen dubbel glas
 • Dakkapellen worden vervangen
 • Gevels en dakpannen worden schoongespoten
 • De badkamer, de keuken en het toilet worden in de meeste gevallen vervangen, tenzij dat recent nog is gebeurd
 • Alle daken krijgen zonnepanelen
 • De mechanische ventilatie wordt geplaatst

Meer informatie over dit project vindt u op de website van wooncorporatie Woonwaard.

450 jaar geleden was er sprake van hét keerpunt in de geschiedenis van Nederland. 1572 wordt namelijk gezien als ‘de geboorte van Nederland’. Toen begon de grote opstand tegen de Spanjaarden. Alkmaar was – mede door haar gunstige ligging, een waardevolle stad in de strijd. 

Voor Alkmaar ligt er ook een andere mijlpaal in het vooruitzicht: 8 oktober 2023, waarbij we 450 jaar Alkmaar Ontzet vieren.

Daarom zal Alkmaar van 8 oktober 2022 tot en met 8 oktober 2023, een jaar lang het 450-jarig Alkmaar ontzet vieren en herdenken. Meer weten of ben je benieuwd naar het overzicht van alle activiteiten, die plaats vinden in het vierings- en herdenkingsjaar Alkmaar Ontzet 450 jaar? Neem dan een kijkje op de website van Alkmaar Prachtstad!