Gebieden en wijken in Alkmaar

De gemeente werkt samen met inwoners, dorps- en wijkraden, ondernemers, scholen, politie en anderen aan een veilige en fijne buurt. Een buurt waar mensen prettig wonen en goed kunnen ondernemen. Dat noemen we ‘gebiedsgericht werken’. Uw gebiedsteam zoekt de samenwerking met u op. Zij kijkt wat uw buurt nodig heeft en helpt u met het organiseren van bewonersinitiatieven.