Samenvatting van de toewijzingsverordening voor woonwagenstandplaatsen in de gemeente Alkmaar

Wonen op een woonwagenlocatie in de gemeente Alkmaar

Dit is een samenvatting van de toewijzingsverordening voor woonwagenstandplaatsen in de gemeente Alkmaar. De verordening is gemaakt in overleg met de woonwagenbewoners in de gemeente Alkmaar. De gemeenteraad heeft de verordening op 27 november 2023 goedgekeurd.

Dit is niet de officiële verordening

Dit is een populaire versie van de Toewijzingsverordening woonwagenstandplaatsen gemeente Alkmaar.

Niet alles uit de verordening staat erin. In de officiële verordening staat bijvoorbeeld ook wat er gebeurt met de standplaatsvergunning als er iemand overlijdt. Of hoe het zit met een koopstandplaats en een huurstandplaats.

Je kunt aan deze tekst geen rechten ontlenen.

Wat staat er in de toewijzingsverordening?

In de verordening staat wie er in Alkmaar recht heeft op een woonwagenstandplaats. Er staat in aan welke voorwaarden je moet voldoen om een vergunning te krijgen voor een standplaats. En er staat in hoe het werkt als je je wilt inschrijven als je een standplaats zoekt.

Je hebt dus een vergunning nodig om op een woonwagenstandplaats te wonen?

Ja, om een woonwagenstandplaats te gebruiken, heb je een vergunning nodig.

Om die vergunning te kunnen krijgen, moet je ingeschreven staan in het inschrijfsysteem.

De gemeente verleent de vergunning alleen op een officiële plek voor standplaatsen voor woonwagens, dus op een woonwagenlocatie. Op dit moment zijn er drie woonwagenlocaties in Alkmaar: aan de Bestevaerstraat, de Mondriaanstraat en de Scheldestraat. In de toekomst komen er waarschijnlijk nog één of meer bij.

Hoe zit dat met het nieuwe inschrijfsysteem?

Bij de toewijzingsverordening hoort ook een nieuw inschrijfsysteem. Je kunt je voortaan bij de gemeente inschrijven als je een standplaats zoekt voor een woonwagen. Dat kan alleen als je aan de voorwaarden voldoet (zie verderop). Het nieuwe inschrijfsysteem werkt met punten. Als er een standplaats vrijkomt, heeft degene met de meeste punten de meeste kans om de standplaats te krijgen.

Wat gebeurt er met de mensen die al ingeschreven stonden bij Woonwaard?

Sinds 2011 houdt Woonwaard de lijst bij van mensen die een standplaats zoeken voor een woonwagen. Als je op die lijst staat, ga je niet automatisch over naar de nieuwe lijst. De nieuwe lijst is namelijk alleen voor mensen die afstammen van woonwagenbewoners in de gemeente Alkmaar. Dus als je familie al generaties lang in woonwagens woont.

Kan iedereen zich inschrijven als geïnteresseerde voor een woonwagenstandplaats in de gemeente Alkmaar?

Nee, niet iedereen kan zich inschrijven. Om je te kunnen inschrijven, moet je aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • Je familie woont al generaties lang in woonwagens (de gemeente noemt dit het afstammingsbeginsel)
 • Je bent minimaal 18 jaar
 • Je hebt de Nederlandse nationaliteit of je bent in elk geval legaal in Nederland
 • Je hebt familie (in de eerste of tweede graad) die op een woonwagenlocatie in de gemeente Alkmaar woont
 • Of je hebt (voor)ouders die vroeger op het regionale woonwagenkamp Vrooneroord (dit was de regio Alkmaar en géén gemeente Alkmaar!) woonden die later naar een woonwagenlocatie in de gemeente Alkmaar zijn verhuisd.

De gemeente controleert

Let op: je moet kunnen aantonen dat je aan deze voorwaarden voldoet. De gemeente zal dat controleren. 

Wat is familie in de eerste en tweede graad?

Eerstegraads familieleden zijn: je partner (via huwelijk of geregistreerd partnerschap), ouders, schoonouders, kinderen, schoonzoons en schoondochters.
Tweedegraads familieleden zijn: je broers en zussen, kleinkinderen, opa’s en oma’s, schoonzussen en zwagers, stiefzussen en stiefbroers.

En hoe zit dat met dat afstammingsbeginsel?

Om je te kunnen inschrijven voor een standplaats voor een woonwagen, moet je voldoen aan het ‘afstammingsbeginsel’. Dat betekent in feite dat de woonwagencultuur in je bloed zit. Dat je ouders of grootouders al in woonwagens woonden. En dat de woonwagencultuur van generatie op generatie is doorgegeven in de familie. Het kan zijn dat de gemeente namen vraagt van familieleden om dat te kunnen controleren.

Hoe werkt het nieuwe puntensysteem?

Als je ingeschreven staat voor het vinden van een woonwagenstandplaats, krijg je op twee manieren punten.

 1. Je krijgt een aantal punten in één keer. Hoeveel punten dat zijn, hangt van een heleboel dingen af.
 2. En je krijgt er elk jaar 12 punten bij.

Het puntensysteem

Als je ingeschreven staat voor het vinden van een woonwagenstandplaats, krijg je op twee manieren punten. Je krijgt er elk jaar twaalf punten bij. En je kunt bij inschrijving een aantal punten krijgen. Hoeveel punten dat zijn, is afhankelijk van jouw situatie.

Hoeveel punten krijg je in één keer bij het inschrijven?

Hoeveel punten je krijgt als je je inschrijft, is voor iedereen verschillend. Maar je zou kunnen zeggen: Hoe meer de woonwagencultuur in je bloed zit, hoe meer punten je krijgt.
Hieronder kun je zien hoeveel punten je krijgt in jouw situatie.

Categorie 1

 1. 100 punten

Als je bent geboren en getogen op een woonwagenlocatie in de gemeente Alkmaar. Als je daar zonder onderbreking bij je ouders of grootouders gewoond hebt. EN als je op het moment dat je je inschrijft, nog bij je ouders of grootouders woont. Als je aan al die drie voorwaarden voldoet, krijg je bij je inschrijving 100 punten in één keer.

 • 90 punten

Als je niet je hele leven bij je ouders of grootouders woont op een woonwagenlocatie, maar wel de laatste tien jaar. En zonder onderbreking. Dan krijg je bij je inschrijving eenmalig 90 punten.

 • 90 punten

Het kan ook zijn dat je tijdelijk niet thuis woont. Bijvoorbeeld vanwege een studie. Of omdat er geen geschikte plek was op de woonwagenlocatie. Woon je niet langer dan vijf jaar buiten het woonwagenlocatie? En voldoe je verder aan alle voorwaarden van punt A? Ook dan krijg je eenmalig 90 punten bij je inschrijving.

 • 80 punten

Ben je geboren en getogen op een woonwagenlocatie in de gemeente Alkmaar, maar woon je inmiddels in een gewoon huis? En is het meer dan vijf jaar, maar minder dan tien jaar geleden dat je bij je ouders op een woonwagenlocatie woonde? Dan krijg je bij je inschrijving eenmalig 80 punten.

 • 70 punten

Ben je geboren en getogen op een woonwagenlocatie in de gemeente Alkmaar, maar woon je inmiddels in een gewoon huis? En is het meer dan tien, maar minder dan twintig jaar geleden dat je bij je ouders op de woonwagenlocatie woonde? Dan krijg je bij je inschrijving eenmalig 70 punten.

 • 60 punten

Ben je geboren en getogen op een woonwagenlocatie in de gemeente Alkmaar, maar woon je inmiddels in een gewoon huis? En is het tussen de tien en twintig jaar geleden dat je bij je ouders op de woonwagenlocatie woonde? Dan krijg je bij je inschrijving eenmalig 60 punten.

 • 50 punten

Wonen of woonden jouw ouders op één van de drie woonwagenlocaties in de gemeente Alkmaar? Maar ben je zelf niet geboren en getogen op een woonwagenlocatie in de gemeente Alkmaar? Dan krijg je bij je inschrijving eenmalig 50 punten.

 • 50 punten

Heb je zelf nooit op een woonwagenlocatie gewoond maar zijn jouw ouders spijtoptanten? (Dat wil zeggen dat ze vrijwillig zijn verhuisd van een woonwagenlocatie in Alkmaar naar een gewoon huis, maar dat ze eigenlijk terug willen.) En heb je daarnaast sterke familiebanden met bewoners van een woonwagenlocatie in de gemeente Alkmaar? Dan krijg je bij je inschrijving eenmalig 50 punten.

Categorie 2

 1. 40 punten

Woon je al meer dan tien jaar op een woonwagenlocatie in de gemeente Alkmaar? Bijvoorbeeld met je partner of bij een broer of zus? En zoek je nu een woonwagenstandplaats voor jezelf? Omdat je bijvoorbeeld gaat scheiden. Of (als je bij je broer of zus woont) omdat je graag een plek wilt voor jezelf? Dan krijg je bij je inschrijving eenmalig 40 punten.

 • 40 punten

Woon je in een huis in de gemeente Alkmaar en ben je een spijtoptant? Dat wil zeggen: ben je vroeger vrijwillig van een woonwagenlocatie in de gemeente Alkmaar verhuisd naar een gewoon huis en wil je graag terug naar een woonwagenlocatie? En is het minder dan twintig jaar geleden dat het woonwagenlocatie verliet? Dan krijg je bij je inschrijving eenmalig 40 punten.

 • 30 punten

Woon je in een huis in de gemeente Alkmaar en ben je een spijtoptant? Dat wil zeggen: ben je vroeger vrijwillig van een woonwagenlocatie in de gemeente Alkmaar verhuisd naar een gewoon huis en wil je graag terug naar een woonwagenlocatie? En is het meer dan twintig jaar geleden dat je de woonwagenlocatie verliet? Dan krijg je bij je inschrijving eenmalig 30 punten.

 • 20 punten

Woon je niet in de gemeente Alkmaar maar wel in de regio en ben je een spijtoptant? Dat wil zeggen: woonde je vroeger op een woonwagenlocatie in de gemeente Alkmaar en wil je graag terug naar een woonwagenlocatie in de gemeente Alkmaar? Dan krijg je bij je inschrijving eenmalig 20 punten.

Categorie 3

 • 5 punten

Woon je in de regio Alkmaar en stam je af van woonwagenbewoners? Maar heb je geen familie in de eerste of tweede graad die op een woonwagenlocatie woont in de gemeente Alkmaar? Dan krijg je bij je inschrijving eenmalig 5 punten.

 • 1 punt

Woon je buiten de regio Alkmaar? En stam je af van woonwagenbewoners; maar heb je geen familie in de eerste of tweede graad die op een woonwagenlocatie woont in de gemeente Alkmaar? Dan krijg je bij je inschrijving eenmalig 1 punt.

Wanneer maak je de meeste kans op een standplaats die vrijkomt?

Er zijn drie dingen die bepalen hoeveel kans je maakt:

 • De categorie waarin je valt: categorie 1 komt eerst, dan 2 en dan 3.
 • De hoeveelheid punten: hoe meer punten, hoe hoger de kans.
 • Hoe lang je ingeschreven staat als geïnteresseerde voor een woonwagenstandplaats: hoe langer je ingeschreven staat, hoe hoger de kans. Hierbij wordt gerekend vanaf 12 juli 2018. Of vanaf de datum waarop je 18 jaar bent geworden als je op 12 juli 2018 nog geen 18 was.

Waarom de datum 12 juli 2018?

Op 12 juli 2018 verscheen het beleidskader ’Gemeentelijk woonwagen-  en standplaatsenbeleid’ van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Hiermee kregen woonwagenbewoners weer rechten terug die door de opheffing van de Woonwagenwet in 1999 verdwenen waren.

Waar kan ik mij inschrijven als ik een woonwagenstandplaats zoek in Alkmaar?

Als je aan de voorwaarden voldoet kun je je inschrijven als geïnteresseerde voor een woonwagenstandplaats in de gemeente Alkmaar. Dat kan op alkmaar.nl/woonwagen.

Informatiepagina Woonwagen

Ga terug >>