Woonwagen

De gemeente Alkmaar wil haar inwoners voorzien van passende woonlocaties. Voor meerdere doelgroepen zorgt de gemeente voor passende woonlocaties. Dit geldt ook voor woonwagenbewoners.

Cultuur

In 2014 heeft het Europees Hof voor de Rechten van de Mens geoordeeld dat de eigen cultuur van woonwagenbewoners gerespecteerd moet worden. Dit betekent dat overheden verplicht zijn om die levensstijl te mogelijk te maken en brengt dit voor gemeenten de verplichting mee om voldoende standplaatsen te realiseren. Zo zorgen we ervoor dat de woonwagenbewoners kunnen leven volgens hun culturele identiteit, namelijk: 

  • wonen in familieverband; 
  • wonen in een woonwagen.

Standplaatsen

In de gemeente Alkmaar zijn er momenteel drie woonwagenlocaties. Ook is de gemeente bezig met voorbereidingen op de Vroonermeer Driehoek om woonwagenstandplaatsen te ontwikkelen.

Meer informatie is te vinden op de website van het project Vroonermeer Driehoek – Gemeente Alkmaar

Op 23 november 2023 heeft het college besloten om twee bestaande woonwagenlocaties in Alkmaar te onderzoeken voor uitbreiding van het aantal standplaatsen. Momenteel worden de locaties Bestevaerstraat en de Mondriaanstraat/Picassolaan hiervoor onderzocht.

Nieuw beleid

Ook heeft de gemeenteraad onlangs het nieuwe woonwagen- en standplaatsenbeleid en de toewijzingsverordening standplaatszoekenden aangenomen.

Ga naar het woonwagen- en standplaatsenbeleid op officielebekendmakingen.nl.

Ga naar de Toewijzingsverordening standplaatszoekenden op officielebekendmakingen.nl.

In de brochure die in de woonwagenlocaties zijn verspreid is de toewijzingsverordening voor woonwagenstandplaatsen in de gemeente Alkmaar samengevat. Snel overzicht van het toewijzingsbeleid:

Samenvatting van de toewijzingsverordening voor woonwagenstandplaatsen in de gemeente Alkmaar.

Inschrijving standplaats – opnieuw aanmelden

De gemeente werkt eraan om een digitale omgeving en een loket in te richten om inschrijvingen mogelijk te maken. Belangstellenden voor een nieuwe standplaats kunnen zich hiervoor binnenkort aanmelden. We hopen het loket voor inschrijvingen aan het begin van april 2024 klaar te hebben. Het loket verschijnt dan op deze pagina. U wordt op de hoogte gehouden van de voortgang op deze pagina, en ook de bewonerscommissie is betrokken.

Omdat we nu een nieuw woonwagenbeleid en een nieuwe standplaatsenverordening hebben, moeten alle belangstellenden voor een standplaats zich hier opnieuw voor aanmelden. De nieuwe lijst vervangt hiermee de oude lijst die bij Woonwaard in beheer was.

Vragen?

Staat uw vraag er niet bij of heeft u nog vragen en/of opmerkingen over dit project?

Neem gerust contact met ons op via e-mail woonwagen @alkmaar.nl.

Het gaat hier om kansrijke locaties. Dit zijn locaties die de komende tijd verder onderzocht worden om te kijken of deze locaties geschikt zijn voor woonwagenstandplaatsen.

Het komende jaar onderzoekt de gemeente de locaties. Wanneer er meer bekend is of de locatie definitief voor woonwagens bestemd wordt, wordt de buurt geïnformeerd. De werkelijke realisatie van de woonwagenstandplaatsen duurt vermoedelijk een paar jaar.

Vragen kunnen gemaild worden naar woonwagen@alkmaar.nl, wij nemen contact met u op.

De buurt kan natuurlijk participeren in de inrichting van de locaties zodra de locaties verder onderzocht en definitief zijn. Hiervoor wordt een participatietraject opgezet en daarover wordt de buurt geïnformeerd.

Om een woonwagen locatie te realiseren moet het bestemmingsplan worden aangepast. In een nieuw bestemmingsplan moet worden aangetoond dat er sprake is van een goede ruimtelijke ordening. Op het moment dat er sprake is van een te grote waardedaling, is er geen sprake van een goede ruimtelijke ordening en wordt het bestemmingsplan niet vastgesteld. Of er sprake is van waardedaling en in welke mate is onderdeel van de vervolgonderzoeken. De waardering verloopt via Cocensus op grond van de WOZ en er kan bezwaar gemaakt worden bij de WOZ-beschikking.

Om een woonwagenlocatie te realiseren moet het bestemmingsplan worden aangepast. Voor een bestemmingsplanprocedure gelden wettelijke eisen met betrekking tot bezwaar en beroep. U kunt hier meer over lezen op de website van de Rijksoverheid: Hoe en wanneer kan ik bezwaar maken tegen een bestemmingsplan? | Rijksoverheid.nl