Overige stukken ter inzage

Op deze pagina vindt u een overzicht van stukken die ter inzage liggen met uitzondering van de ruimtelijke plannen.

Op dit moment liggen er geen stukken ter inzage.

Inzage en inspraak bij vergunningen

Op de website officiële bekendmakingen kunt u bekijken welke vergunningen in uw omgeving zijn aangevraagd en welke besluiten wij hebben genomen. Het gaat hierbij om vergunningen die van invloed zijn op de fysieke leefomgeving zoals:

  • Omgevingsvergunningen;
  • Evenementenvergunningen;
  • Drank- en horecavergunningen
  • Exploitatievergunningen

Wanneer u de stukken van een aanvraag of vergunning wilt bekijken, kan dit alleen digitaal.

Mail naar balievens@alkmaar.nl en vermeldt de volgende gegevens:

  • uw naam en adres;
  • uw telefoonnummer;
  • van welke aanvraag/vergunning u de stukken wilt bekijken;
  • het zaaknummer van de aanvraag of besluit zoals aangegeven in de publicatie.

Is het voor u niet mogelijk om digitaal een aanvraag of een vergunning in te zien, bel dan met 14 072.

Het bekijken van stukken is gratis. Wilt u een reactie geven op een aanvraag die is ingediend door iemand anders? Maak dan gebruik van het contactformulier onder vermelding van: reactie n.a.v. publicatie aanvraag.