Overige stukken ter inzage

Op deze pagina vindt u een overzicht van stukken die ter inzage liggen met uitzondering van de ruimtelijke plannen.

Inzage en inspraak bij vergunningen

Op de website officiële bekendmakingen kunt u bekijken welke vergunningen in uw omgeving zijn aangevraagd en welke besluiten wij hebben genomen. Het gaat hierbij om vergunningen die van invloed zijn op de fysieke leefomgeving zoals:

  • Omgevingsvergunningen;
  • Evenementenvergunningen;
  • Drank- en horecavergunningen
  • Exploitatievergunningen

Wanneer u de stukken van een aanvraag of vergunning wilt bekijken, kan dit alleen digitaal.

Mail naar balievens@alkmaar.nl en vermeldt de volgende gegevens:

  • uw naam en adres;
  • uw telefoonnummer;
  • van welke aanvraag/vergunning u de stukken wilt bekijken;
  • het zaaknummer van de aanvraag of besluit zoals aangegeven in de publicatie.

Is het voor u niet mogelijk om digitaal een aanvraag of een vergunning in te zien, bel dan met 14 072.

Het bekijken van stukken is gratis. Wilt u een reactie geven op een aanvraag die is ingediend door iemand anders? Maak dan gebruik van het contactformulier onder vermelding van: reactie n.a.v. publicatie aanvraag.