Overige stukken ter inzage

Op deze pagina vindt u een overzicht van stukken die ter inzage liggen met uitzondering van de ruimtelijke plannen.

Inzage en inspraak bij vergunningen

Op de website officiële bekendmakingen kunt u bekijken welke vergunningen in uw omgeving zijn aangevraagd en welke besluiten wij hebben genomen. Daar is ook aangegeven hoe u kunt reageren op een aanvraag of een besluit. Het gaat hierbij om vergunningen die van invloed zijn op de fysieke leefomgeving zoals:

  • Omgevingsvergunningen;
  • Evenementenvergunningen;
  • Drank- en horecavergunningen
  • Exploitatievergunningen

Het inzien van aanvragen en besluiten doet u digitaal. Lukt het digitaal aanvragen niet, bel dan met 14 072.

U krijgt een e-mail dat u de documenten kunt bekijken via Mijn Alkmaar. Wanneer u inlogt bij mijn Alkmaar kunt u uw lopende zaken bekijken en de stukken inzien.

Het inzien van stukken die ter inzage liggen is gratis.