Toegankelijkheidsverklaring

Overheidsinstanties moeten een toegankelijkheidsverklaring publiceren. Dat doen zij voor iedere website en app waarvoor zij verantwoordelijk zijn. In de verklaring staat in hoeverre de website of app al aan de eisen voldoet.

Toegankelijkheidsverklaring www.alkmaar.nl

Deze informatie is voor het laatst bijgewerkt op 26 september 2023.

Gemeente Alkmaar doet haar best om haar online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken. Dit doen wij volgens het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.


Deze toegankelijkheidsverklaring gaat over de inhoud van de website www.alkmaar.nl.

Een overzicht van alle websites, apps en verklaringen van Gemeente Alkmaar is beschikbaar via het register van toegankelijkheidsverklaringen van Logius. Zoekt u met de term ‘Alkmaar’, dan ziet u het overzicht.

Nalevingsstatus: B – voldoet gedeeltelijk

Uit de door Gemeente Alkmaar gepubliceerde informatie blijkt dat de website www.alkmaar.nl gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid. Wij proberen om voor 2024 volledig te voldoen.

Wij werken altijd aan het verbeteren van onze website. Door stapsgewijs te voldoen aan de toegankelijkheidseisen voor de inhoud. Denk bijvoorbeeld aan het optimaal aanbieden van beeld, geluid en documenten.

De informatie onder het kopje onderbouwing van de verklaring bevat uitgebreide informatie over de toegankelijkheidsclaim.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid? Neem contact op: onlineteam@alkmaar.nl.

Wat kunt u van ons verwachten?

  • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
  • Wij informeren u over de voortgang en de uitkomst.
  • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.

Toegankelijkheidsverklaring Raads Informatie Systeem (RIS)

Deze informatie is voor het laatst bijgewerkt op 26 september 2023.

Deze toegankelijkheidsverklaring is opgesteld op 22-09-2020 en geldt voor de website: https://alkmaar.raadsinformatie.nl/.

Voor alkmaar.raadsinformatie.nl is de toegankelijkheidsverklaring te vinden op toegankelijkheidsverklaring.nl: https://www.toegankelijkheidsverklaring.nl/register/2698.

Wij werken eraan aan de toegankelijkheidseisen van DigiToegankelijk.nl te voldoen. Voldoen aan deze standaard maakt onze website gebruiksvriendelijk. En toegankelijk voor verschillende doelgroepen.

Notubiz

Het RIS wordt geleverd door Notubiz. Ondanks alle dingen die wij en leverancier Notubiz al veranderd hebben, voldoet het RIS nog niet aan alle richtlijnen DigiToegankelijk/ WCAG2.1.

Een overzicht van de genomen maatregelen door Notubiz – met name technisch van aard – laat zien waar nog aan gewerkt wordt. Ook zijn er aanvullende taken weggelegd voor gemeente Alkmaar:

1) Ondertiteling voor doven en slechthorenden. Dit is inmiddels ingesteld.

2) Pdf-bestanden komen via veel verschillende kanalen binnenkomen (intern en extern). Niet iedereen heeft de kennis en/of software om een pdf geheel toegankelijk te maken. Daarom voldoen niet alle pdf-bestanden in het RIS aan de webrichtlijnen. Daardoor zijn nog niet alle pdf-bestanden toegankelijk voor mensen met een beperking. Wij werken hier aan.

3) Toegankelijkheid van de content. Het toegankelijkheidsonderzoek door Stichting Accessibility is uitgevoerd. Wij werken aan een plan om alle dingen die niet in orde zijn op te lossen.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag over toegankelijkheid?

Mailt u dan naar raadsgriffie@alkmaar.nl.