Terug naar het overzicht

Gemeente Alkmaar gaat duurzaam opdrachtgeven en inkopen 

Op 24 november 2022 heeft wethouder Duurzaamheid Nicole Mulder het Manifest voor Verantwoord Opdrachtgeven en Inkopen (MVOI) ondertekend. Doel? Het verbinden van overheden om een krachtig netwerk te vormen om partijen in de hele keten te bewegen. En om duurzame, sociale producten en diensten te ontwikkelen en te leveren.

Een voorbeeld is dat catering in bedrijfsrestaurants standaard vegetarisch aanbieden en vlees alleen op aanvraag. Of door alleen gerecyclede meubels te gebruiken bij het inrichten van kantoren. Of door gerecycled textiel te gebruiken voor uniformen. Door bij de werving altijd oog te hebben voor diversiteit en inclusie. En door energieverbruik te verminderen en verspilling te voorkomen.

Feestelijke ondertekening

Het Manifest MVOI 2022-2025 is de opvolger van het Manifest MVI 2016-2021. De ‘O’ van (intern) ‘opdrachtgeven’ is toegevoegd omdat dit vooraf gaat aan het inkopen. Er wordt nu breder gekeken naar het behalen van maatschappelijke doelen en het helpt gemeenten duurzaamheidsambities concreet te maken. Tijdens de feestelijke ondertekening in het Internationaal Congrescentrum ontving Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat Vivianne Heijnen alle 64 deelnemers van dit Manifest. Deelnemende partijen zijn alle ministeries, 5 provincies, ruim 40 gemeenten, alle waterschappen en een aantal andere organisaties.

Global Goals

Het Manifest omvat 6 thema’s: (1) milieu en biodiversiteit, (2) klimaat, (3) circulaire economie (incl. biobased), (4) ketenverantwoordelijkheid, (5) diversiteit en inclusie en (6) social return; het stimuleren van arbeidsparticipatie voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Het manifest helpt de gemeente ook om te werken aan de Sustainable Development Goals; de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties. Die richten zich namelijk op het behalen van dezelfde maatschappelijke doelen.

Het goede voorbeeld

Alkmaar was de afgelopen jaren al aan de slag zijn met de CO2-Prestatieladder en voldeed daardoor al deels aan de voorwaarden die het nieuwe Manifest MVOI stelt. Nicole Mulder: ‘Door het verkleinen van de eigen voetafdruk geven we het goede voorbeeld. We hebben al grote stappen gezet als organisatie maar we moeten meer. We hebben te maken met complexe, maatschappelijke vraagstukken die vragen om structurele, concrete oplossingen op weg naar een duurzame, inclusieve en sociale wereld. Die uitdaging gaan we aan.’

Actieplan

Elke ondertekenaar van het Manifest dient uiterlijk een jaar na ondertekening een MVOI actieplan op te stellen. In het actieplan leggen partijen voor de eigen organisatie vast welke ambitieniveaus worden nagestreefd voor elk van de zes MVOI doelen, welke concrete acties hiertoe leiden en hoeveel tijd en budget hiervoor worden vrijgemaakt.