De gemeente wil met de CO2-prestatieladder een voorbeeld zijn voor andere organisaties in Alkmaar. De gemeente voldoet op deze manier ook aan de Europese Energie-Efficiency Richtlijn, ofwel de ’EED-verplichting’.

Gemeentelijke organisatie

Met de ‘gemeentelijke organisatie’ bedoelen we alle huisvesting en voertuigen van de gemeente en van de verbonden partijen: Alkmaar Sport, Stadswerk072, Regionaal Historisch Centrum Alkmaar, Zaffier, Recreatieschap Geestmerambacht en Alkmaar Duurzaam Vastgoed. Binnen de Agenda Duurzaam Alkmaar is het interne programmateam ‘Eigen Organisatie’ verantwoordelijk voor de CO2-prestatieladder. 

Ieder half jaar brengen we alle nodige gegevens voor het bepalen van de CO2-voetafdruk en de voortgang van de maatregelen en de vermindering in CO2-uitstoot in kaart. Om te zorgen dat dit compleet en juist gebeurt, werken we volgens het zogeheten energiemanagement actieplan. Dit is een vaste werkwijze waarin de kwaliteitseisen en verantwoordelijkheden zijn vastgelegd.

Publicaties

03-01-2024: Gemeente Alkmaar behoudt niveau 3 van de CO2-prestatieladder

30-08-2023: Energie bespaard tijdens energiecrisis door verduurzaming

16-03-2023: Effecten CO2-Prestatieladder zichtbaar: uitstoot met 7% verminderd

26-09-2022: Op de goede koers

19-11-2021: Duurzaam tanken en verwarmen

05-05-2021: Besparing door stadswarmte en groen gas

Voortgang

In de onderstaande afbeelding en tabel staat de CO2-uitstoot over de verschillende activiteiten en jaren vermeld. Let op dat de cijfers van 2023 alleen gaan over het eerste halfjaar.

Infographic met taartdiagrammen waarin de CO2-uitstoot wordt weergegeven.
Uitstoot in tonnen CO2 2018 
Heel jaar 
2021 
Heel jaar 
2022 
Heel jaar 
2023 
Half jaar
Directe CO2-uitstoot door eigen gebouwen-, vervoer- en productiegerelateerde activiteiten.        4.301         3.644         3.535         1.614  
Indirecte CO2-uitstoot door opwekking van ingekochte en verbruikte elektriciteit- of warmte.            715            677            657            322  
Zakelijk vervoer             32              30              41              39  
Totale uitstoot in tonnen CO2       5.047         4.352         4.233         1.976 

Certificaat

De gemeente Alkmaar behaalde op 21 januari 2021 het CO2-Prestatieladder certificaat op niveau 3. De CO2-Prestatieladder bestaat uit 5 niveaus/traptreden. Tot en met niveau 3 gaat een organisatie aan de slag met de uitstoot van de eigen organisatie en alle projecten. Vanaf niveau 4 en 5 wordt er ook werk gemaakt van de CO2-uitstoot in de keten en sector. Op dit moment hebben zo’n 1350 organisaties een certificaat.

De CO2-Prestatieladder is oorspronkelijk in 2009 ontwikkeld door ProRail en is sinds 2011 in eigendom en beheer van de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen (SKAO).

Bekijk het volledige certificaat

Stappenplan

Het CO2-Prestatieladder stappenplan begint met inzicht in alle energiestromen van de gemeentelijke organisatie, bijvoorbeeld gas-, elektra en brandstofverbruik. Het energieverbruik wordt vervolgens omgerekend naar CO2-uitstoot. Aan de hand hiervan wordt bepaald welke duurzaamheidsmaatregelen het meeste effect hebben om CO2-uitstoot te verminderen. Dit inzicht zal worden gedeeld met andere organisaties. Een onafhankelijke certificerende organisatie beoordeelt of de gemeente Alkmaar de CO2-Prestatieladder certificaat behaald op niveau 3.

Lees hier meer over de ladder

Doel

Het is ons doel om onze CO2 uitstoot met 30% te verlagen in 2024, gemeten vanaf 2018. Om dit te bereiken hebben we een aantal maatregelen vastgesteld. Deze hoofddoelstelling kunnen we opknippen in het terugdringen van:

  • Gasverbruik (10% CO2 reductie)
  • Diesel en benzineverbruik (18% CO2 reductie)
  • Het volledig inkopen van groene energie (2% CO2 reductie)

Ook al beperken we de CO2 uitstoot door groene stroom in te kopen, we blijven er uiteraard ook naar streven om ons elektriciteitsverbruik zoveel mogelijk te beperken. Het is ons doel om minimaal 1,5% minder elektriciteit per jaar te verbruiken. Er wordt samengewerkt met de gehele gemeentelijke organisatie om het energieverbruik en brandstofverbruik te verlagen. Hieronder staat een greep uit de concrete maatregelen die wij nemen om bovenstaande doelstellingen waar te kunnen maken:

  • 75% van het dieselverbruik vervangen door HVO ofwel ‘blauwe diesel’
  • Blijvend inkopen van groene stroom uit biomassa
  • Inzet op 100% elektrische personenwagens
  • Inkoop groengas voor stadskantoor
  • Overstap naar stadswarmte of WKO waar mogelijk
  • Vervangen van verlichting door LED (binnenverlichting, straatlantaarns en lichtmasten bij sportvelden)
  • Zonnepanelen plaatsen

Wat kan ik doen?

Energiebesparing is iets waar we allemaal bij kunnen helpen. Zet bijvoorbeeld geen ramen open als de verwarming aanstaat, maar zoek contact met de afdeling facilitair om de instellingen van de verwarming aan te passen.

Meer tips

Blijf op de hoogte.

U kunt zich hieronder inschrijven voor de maandelijkse nieuwsbrief van Alkmaar Duurzaam.