Terug naar het overzicht

Nieuwe aanpak voor gebruik van gemeentegrond

Op veel plaatsen binnen de gemeente gebruiken inwoners een stuk gemeentegrond zonder dat hierover afspraken zijn gemaakt. Dit noemen we ‘oneigenlijk grondgebruik’. Vaak zijn inwoners zich hier niet van bewust, bijvoorbeeld omdat de situatie al zo was bij de aankoop van de woning. Om ervoor te zorgen dat alle inwoners dezelfde afspraken hebben, bracht de gemeente het grondgebruik in kaart.

Inmiddels hebben de inwoners waarbij oneigenlijk grondgebruik is gezien in de wijken Daalmeer, Koedijk, de Mare, Huiswaard en Vroonermeer een brief over het grondgebruik ontvangen. Zij hebben bezoek gekregen om de situatie te bekijken en te bespreken. Bij een aantal situaties zijn er koop- en huurovereenkomsten gedaan en/of is er gemeentegrond leeggehaald in overleg met de inwoners.

Gewijzigde aanpak

Op basis van deze ervaringen blijkt dat een andere aanpak gewenst is om afspraken te maken met inwoners over het grondgebruik. Zo gelden tijdens het project de volgende afspraken:

  • Een lager tarief voor de koop of huur van grond
  • De uitgiftemogelijkheden zijn verruimd
  • Gemeentegrond kan tijdelijk gratis worden gebruikt

Hierdoor kan meer grond te koop of te huur aangeboden worden met een korting van 40% op basis van de Grondprijzennota. Voor grond die de gemeente niet meer nodig heeft, bijvoorbeeld als de grond moeilijk of niet meer te bereiken is, wordt een korting van 60% gehanteerd. In mei ontvangen de inwoners die gebruikmaken van gemeentegrond in de wijken Alkmaar West en Overdie een algemene brief over het grondgebruik. In juni ontvangen de inwoners een brief over hun persoonlijke situatie en komen we vervolgens graag langs voor een gesprek.

U heeft al grond gekocht

Inwoners waar al eerder afspraken mee zijn gemaakt kunnen ook gebruikmaken van deze nieuwe afspraken. Dit betekent dat de inwoners die een strook gemeentegrond hebben aangekocht of huren worden gecompenseerd en er opnieuw beoordeeld wordt of teruggegeven gemeentegrond alsnog kan worden gebruikt.

Voor eind juli worden de inwoners die grond huren of hebben gekocht per brief geïnformeerd over eventuele compensatie. En inwoners in de wijken Koedijk, Daalmeer, De Mare, Huiswaard en Vroonermeer ontvangen per brief een aanbod als zij toch van de strook gemeentegrond gebruik kunnen maken.

Meer informatie

Meer informatie over het project Grondgebruik is te vinden op onze website www.alkmaar.nl/grondgebruik.