Terug naar het overzicht

Project Grondgebruik: Afspraken met bewoners over het gebruik van gemeentegrond

Op veel plaatsen in de gemeente gebruiken bewoners een strook gemeentegrond zonder dat hierover afspraken zijn gemaakt. Vaak zijn bewoners zich hiervan niet bewust, omdat de situatie bijvoorbeeld al zo was bij de aankoop van de woning. Gemeente Alkmaar heeft het grondgebruik in kaart gebracht om inzichtelijk te maken welke grond van wie is.

Met project Grondgebruik wil de gemeente het grondgebruik voor iedereen op een gelijke en transparante wijze regelen. Hiermee voorkomt de gemeente rechtsongelijkheid en komt er voor zowel de gemeente als voor de bewoners duidelijkheid over de kadastrale grenzen. Bewoners die een strook gemeentegrond in gebruik hebben worden door de gemeente benaderd.

Het gaat om gemeentegrond dat direct grenst aan de eigen woning. De bewoners gebruiken deze stroken gemeentegrond als eigen tuin. Eigenlijk is deze grond vaak bedoeld voor algemene voorzieningen. Bijvoorbeeld voor wegen, kabels en/of leidingen of openbaar groen. In sommige gevallen heeft de strook gemeentegrond geen functie en kan de strook gemeentegrond gekocht worden door de bewoners.

Contact vanuit gemeente

Gemeente Alkmaar neemt contact op met de bewoners die gebruik maken van gemeentegrond. De betrokken bewoners worden eerst met een algemene brief geïnformeerd over de start van het project in de wijk. Vervolgens ontvangen de bewoners een brief over hun persoonlijke situatie en worden zij uitgenodigd voor een gesprek ter plaatse. Het project duurt meerdere jaren en wordt wijk voor wijk uitgevoerd. Vanaf juli 2022 starten wij in de wijk Daalmeer/Koedijk.

Meer informatie over het project Grondgebruik vindt u op www.alkmaar.nl/grondgebruik