Terug naar het overzicht

Start onderzoek Graft en De Rijp aardgasvrij in 2025

De Energie Coöperatie Graft-De Rijp gaat in het project ‘De Groene Walvis’ onderzoeken of het mogelijk is om Graft en De Rijp in 2025 aardgasvrij te maken. Dit moet gebeuren door over te stappen op groene waterstof.

Veel woningen en gebouwen in Graft en De Rijp zijn vóór 1960 gebouwd. Sommige zijn een monument of een beschermd dorpsgezicht. De kosten om te verduurzamen zijn daardoor hoog. In totaal wordt er meer dan 9 duizend ton CO2 per jaar geproduceerd. Het project ‘De Groene Walvis’ wil deze uitstoot wegnemen en huizen verduurzamen. “Dit is een grote stap voor Alkmaar op het gebied van waterstof. Mooi om te zien hoe betrokken de Energie Coöperatie Graft-De Rijp is”, aldus Christian Braak, wethouder duurzaamheid van de gemeente Alkmaar.

Het onderzoek
Er wordt onderzocht of het mogelijk is om een groene waterstoffabriek te bouwen. Groene stroom kan worden opgewekt door middel van zonnepanelen en via ingekochte stroom van wind op zee. De zelfgeproduceerde en de ingekochte stroom worden vervolgens in de fabriek omgezet naar waterstof dat woningen en gebouwen kan verwarmen. Daarom wordt ook onderzocht of bestaande gasleidingen daarop aangepast kunnen worden. Een ander belangrijk onderdeel van het onderzoek is de samenwerking met inwoners en het draagvlak voor het overstappen op waterstof.

De provincie Noord-Holland geeft € 150.000,- subsidie voor het onderzoek, de gemeente Alkmaar draagt € 50.000,- bij en ingenieursbureau TransitionHERO € 25.000,-.

Partners en andere waterstofprojecten
Het project wordt uitgevoerd door Energie Coöperatie Graft-De Rijp, H2 Connect, TransitionHERO in samenwerking met de gemeente Alkmaar. Naast dit project zijn er nog vier andere waterstofprojecten in Alkmaar, namelijk: vergassing van biomassa door Investa, een waterstoftankstation van GP Groot, elektrolyse & E-opslag door BEplus en het omzetten van natte organische restromen naar groene waterstof SCW. Deze projecten worden uitgevoerd op het bedrijventerrein Boekelermeer.

Meer informatie:

Waterstofproject De Groene Walvis

https://www.energiegraft-derijp.nl/contact

https://www.h2connect.world/contact