Terug naar het overzicht

Subsidie voor maatregelen tegen hitte, droogte en wateroverlast 

U kunt als inwoner of bedrijf in de gemeente Alkmaar nu subsidie aanvragen voor klimaatadaptieve maatregelen. Dit zijn maatregelen die de omgeving helpen beter om te gaan met de gevolgen van het veranderende klimaat, zoals hitte, droogte en wateroverlast. De maatregelen waarvoor subsidie kan worden aangevraagd, zijn: het afkoppelen van verhard oppervlak, het aanleggen van een groen, blauw of groen/blauw dak, en een systeem om hemelwater op te vangen.

Extreem weer 

Het weer in Nederland wordt steeds extremer. Denkt u maar eens aan de enorme regenbuien of juist periodes van lange droogte in de afgelopen jaren. Daarom is het belangrijk dat we onze gebouwen en omgeving aanpassen aan het veranderende klimaat. Meer groen op en rond onze gebouwen helpt om het regenwater beter op te vangen en werkt verkoelend tijdens hitte. En een groene omgeving is natuurlijk ook gewoon mooier. 

Eisen 

De maximale subsidie voor uw woning of bedrijfspand is 5.000 euro. De maatregel waar u subsidie voor aanvraagt, mag maximaal 6 maanden geleden zijn gekocht of gebouwd. Let op dat het ontwerp, de bouw en de installatie voldoen aan de regels. Ook moet uw woning of bedrijfspand geschikt zijn voor de maatregel waarvoor subsidie wordt aangevraagd. 

Maatregelen 

Dit zijn de maatregelen waarvoor u subsidie kan aanvragen: 

  • Afkoppelen van verhard oppervlak: Dit betekent dat regenwater niet in het riool, maar direct in uw tuin stroomt of onder de grond wordt opgevangen. Hierdoor zijn de gevolgen van hevige regenval minder groot. Het in verhouding schone regenwater komt namelijk niet meer in het riool. 
  • Een groen, blauw of groen/blauw dak: Dit zijn daken met daarop planten (groen dak), een opvangsysteem voor water (blauw dak) of een combinatie daarvan (groen/blauw dak). Dit soort daken vangen veel regenwater op, zijn goed voor planten en dieren en werken verkoelend tijdens hete dagen. 
  • Een systeem om hemelwater op te vangen: Hierbij wordt een systeem aangelegd dat hemelwater (regen, sneeuw, hagel) kan hergebruiken. Dit water wordt dan bijvoorbeeld opgevangen in een tank onder de grond of een grote zak in de kruipruimte van uw woning. Vanwege gezondheidsrisico’s mag het hemelwater alleen worden gebruikt voor de wasmachine, het doorspoelen van uw wc en om uw tuin te besproeien. 

“Het klimaat verandert. Met deze subsidie voor klimaatadaptieve maatregelen hopen we dat inwoners net dat extra zetje krijgen om hun omgeving te vergroenen. Investeren in klimaatadaptieve maatregelen is investeren in een duurzame, klimaatbestendige en mooie omgeving voor huidige en toekomstige generaties.”

Christian Schouten, wethouder Duurzaamheid

Meer informatie over de subsidie en hoe u deze kunt aanvragen is te vinden op: alkmaar.nl/subsidie-klimaatadaptieve-maatregelen