Besluitenlijsten college van burgemeester en wethouders

De openbare besluitenlijsten van burgemeester en wethouders vindt u voortaan op het bekendmakingssysteem van iBabs. Hiermee willen wij u op de hoogte stellen van actuele onderwerpen die spelen in Alkmaar. Privacygevoelige onderwerpen zijn uit de besluiten weggelaten.

Gearchiveerde besluitenlijsten kunt u bekijken via Archiefweb.eu.