Gemeenteraad, commissies en griffie

De gemeenteraad is het hoogste bestuursorgaan van de gemeente. De raad is volksvertegenwoordiger, stelt de kaders vast en controleert het college van burgemeester en wethouders.

Eens per vier jaar bepaalt u bij de gemeenteraadsverkiezingen de samenstelling van de gemeenteraad.

De gemeenteraad bestaat uit 39 leden en heeft drie raadscommissie: Bestuur & Middelen, Ruimte en Sociaal.

Vergaderingen van de raad en commissies zijn openbaar. U kunt de vergaderingen bijwonen vanaf de publieke tribune. Liever online aanwezig? U kunt de vergaderingen live of achteraf volgen via: https://alkmaar.raadsinformatie.nl/live

Contact

Volg de raad ook op Twitter (@RaadAlkmaar), Facebook (Gemeenteraad-Alkmaar) en Instagram (gemeenteraadalkmaar).

De contactgegevens van de fracties.

Links