Gemeenteraad, commissies en griffie

De gemeenteraad is het hoogste bestuursorgaan van de gemeente. De raad is volksvertegenwoordiger, stelt de kaders vast en controleert het college van burgemeester en wethouders.

Eens per vier jaar bepaalt u bij de gemeenteraadsverkiezingen de samenstelling van de gemeenteraad.

De gemeenteraad bestaat uit 39 leden en heeft drie raadscommissies: Bestuur & Middelen, Ruimte en Sociaal.

Vergaderingen van de raad en commissies zijn toegankelijk voor publiek. U kunt de vergaderingen ook live volgen of achteraf bekijken via: https://alkmaar.raadsinformatie.nl/live

Contact

Voor verzoeken op grond van de Wet open overheid (Woo) verwijzen wij u naar de pagina Woo-verzoek (voorheen Wob-verzoek).

Volg de raad ook op Twitter (@RaadAlkmaar), Facebook (Gemeenteraad-Alkmaar) en Instagram (gemeenteraadalkmaar).

De contactgegevens van de fracties.