Gemeenteraad, commissies en griffie

De gemeenteraad is het hoogste bestuursorgaan van de gemeente. De raad is volksvertegenwoordiger, stelt de kaders vast en controleert het college van burgemeester en wethouders.

Eens per vier jaar bepaalt u bij de gemeenteraadsverkiezingen de samenstelling van de gemeenteraad.

De gemeenteraad bestaat uit 39 leden en heeft drie raadscommissie: Bestuur & Middelen, Ruimte en Sociaal.

Links

Zie ook

Contact

Volg de raad ook op Twitter (@RaadAlkmaar), Facebook (Gemeenteraad-Alkmaar) en Instagram (gemeenteraadalkmaar).

De contactgegevens van de fracties.