Presidium

Het presidium is een overlegorgaan van de gemeenteraad. Het bestaat uit de voorzitter van de raad en de fractievoorzitters. De griffier is bij elke vergadering aanwezig.

  • het doornemen en bijhouden van de regels voor hoe de raad en de raadscommissies werken
  • regels kennen en bijhouden voor benoeming in de gemeenteraad
  • het werkgeverschap van de griffie

Het presidium vergadert een aantal keer per jaar. De vergaderingen van het presidium zijn openbaar. Als het onderwerp persoonlijk is is de vergadering niet openbaar.

Vergaderdata

voorzitter

Mevrouw A.M.C.G Schouten

griffier

Mevrouw V.H. Hornstra

leden

dhr. S.H. Smit (D66),

dhr. V.H. Kloos (OPA),

mw. M.A. Kardinaal (GL),

dhr. B. Bijl (BAS),

dhr. J. van der Rhee (VVD),

dhr. D. Rubio Borrajo (PvdA),

dhr. F.H.J. Jonk (CDA),

mw. M.N. Bolte (LA),

dhr. K. Pinar (PvdD),

mw. S. Spek (SPA),

dhr. J.C. Wittebrood (FVD),

dhr. R.E. Wijdoogen (SP),

dhr. R.C.M.M. van Veen (CU)