Alcoholwet, vergunning

Wilt u dranken waar alcohol in zit verkopen in een horecabedrijf, bijvoorbeeld in een café, restaurant of slijterij? Dan heeft u een alcoholvergunning nodig.

Als u alcohol wilt schenken in een buurtcentrum, sportkantine of verenigingsruimte dan heeft u ook een alcoholvergunning nodig. Dit is een paracommerciële horecavergunning.

Let op: Schenkt u tijdens een evenement zwak-alcoholhoudende drank, dan vraagt alleen u een tijdelijke ontheffing aan.

Hulp nodig bij het digitaal aanvragen van een product of dienst? Ga naar het digivangnet. 

eHerkenning logo

Log in met eHerkenning en uw organisatiegegevens zijn al ingevuld.

Aanvragen

U vraagt uw vergunning aan via E-herkenning. U hoort binnen 8 weken of u de vergunning krijgt.

Ja, bij de aanvraag van vergunningen wordt ook een Bibob-onderzoek gedaan. Bibob staat voor bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur. Zo’n Bibob-onderzoek betekent dat er een integriteitsonderzoek wordt gedaan. Zo wil de gemeente voorkomen dat ze criminele activiteiten faciliteert. Ook beschermt de gemeente zo de te vertrouwen ondernemers.

Dit onderzoek wordt niet uitgevoerd als u een vereniging of stichting bent.

€ 275,65

Dit bedrag betaalt u voor het in behandeling nemen van uw verzoek om een vergunning, of wij de vergunning wel of niet verlenen.

Wanneer u een wijziging wilt aanbrengen aan uw vergunning zoals een wijziging van de inrichting, toevoegen of afvoeren van een terras, dan betaalt u € 83,55.

 • U moet ingeschreven staan bij de Kamer van Koophandel;
 • U en uw leidinggevenden voldoen aan de eis van sociale hygiëne;
 • U bent 21 jaar of ouder;
 • Tijdens de openingstijden is er altijd iemand aanwezig die op het aanhangsel van de alcoholvergunning staat;
 • U moet voldoen aan vastgestelde moraliteitseisen. Justitiële gegevens worden nagetrokken;
 • U moet in het bezit zijn van een exploitatievergunning (niet van toepassing voor een slijterij);
 • Het bestemmingsplan staat de betreffende horeca-activiteiten toe;
 • Het pand waarin u de horeca-inrichting vestigt, moet voldoen aan bepaalde inrichtingseisen.
 • U heeft een huurovereenkomst van het pand, of in ieder geval een intentieverklaring van de verhuurder;
 • Een onderdeel van de aanvraag is het voldoen aan het Bibob-beleid van de gemeente Alkmaar (Wet Bevordering Integriteitsbeoordelingen door het Openbaar Bestuur).

Voor verenigingen en stichtingen (paracommerciële instellingen) die alcohol schenken gelden extra voorwaarden:

 • Er zijn binnen de vereniging of stichting minstens 2 leidinggevenden met een SVH-verklaring Sociale Hygiëne;
 • Barvrijwilligers hebben een instructie verantwoord alcohol schenken gevolgd;
 • Wanneer er alcohol wordt geschonken is een van deze leidinggevenden of barvrijwilligers aanwezig;
 • Als vereniging of stichting beschikt u over een bestuursreglement waarin u zich verbindt aan de paracommerciële voorschriften om oneerlijke concurrentie te voorkomen.
 • Een voorbeeld van dit bestuursreglement kunt u opvragen via vergunningen@alkmaar.nl.

Bij deze aanvraag is het wettelijk verplicht om het ontwerpbesluit 6 weken ter inzage te leggen. Na afloop van deze 6 weken kan de gemeente, na beoordeling/afhandeling van de eventueel ingebrachte zienswijzen de vergunning verlenen of weigeren.

Ja, dat kan.

Wilt u de leidinggevende(n) op uw alcoholvergunning wijzigen?  Ga dan naar de pagina melding wijziging leidinggevende/beheerder.

Voor een wijziging van de inrichting kunt u het aanvraagformulier exploitatievergunning gebruiken.

Alleen de ondernemer is gemachtigd om de melding door te geven.

Neem dan contact met ons op via het contactformulier: