Alcoholwet, vergunning

Wilt u dranken waar alcohol in zit verkopen in uw horecabedrijf? Bijvoorbeeld in een café, restaurant of slijterij? Dan heeft u een alcoholvergunning nodig.

Wilt u alcohol schenken in een buurtcentrum, sportkantine of verenigingsruimte? Dit noemen we een paracommerciële horecavergunning. Dan heeft u ook een alcoholvergunning nodig.

Hulp nodig bij het digitaal aanvragen van een product of dienst? Ga naar het digivangnet. 

eHerkenning logo

Log in met eHerkenning en uw organisatiegegevens zijn al ingevuld.

Aanvragen

Vraag uw vergunning aan via E-herkenning. U hoort binnen 8 weken of u de vergunning krijgt.

Bij de aanvraag van vergunningen wordt een Bibob-onderzoek gedaan. Dit onderzoek wordt gedaan door Bureau Bibob.

Bibob staat voor bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur.

Een Bibob-onderzoek is een onderzoek naar de integriteit (eerlijke en juiste manieren). Zo wil de gemeente criminele activiteiten voorkomen en ondernemers beschermen.

Dit onderzoek wordt niet gedaan als u een vereniging of stichting bent.

€ 284,20

Dit bedrag betaalt u voor het in behandeling nemen van uw aanvraag. Dus ook als u de vergunning niet krijgt.

Wilt u uw vergunning laten wijzigen? Dan betaalt u € 86,15.

 • U staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel;
 • U en uw leidinggevenden voldoen aan de eis van sociale hygiëne;
 • U bent 21 jaar of ouder;
 • Tijdens de openingstijden is er altijd iemand aanwezig die op het aanhangsel van de alcoholvergunning staat;
 • U moet voldoen aan vastgestelde moraliteitseisen. Gegevens van justitie worden nagekeken;
 • U moet in het bezit zijn van een exploitatievergunning (niet als u een slijterij heeft);
 • Het bestemmingsplan past bij de betreffende horeca-activiteiten;
 • Het pand waarin u de horeca-inrichting heeft voldoet aan bepaalde eisen.
 • U heeft een huurovereenkomst voor het pand, en anders een intentieverklaring van de verhuurder;
 • Een onderdeel van de aanvraag is het voldoen aan het Bibob-beleid van de gemeente Alkmaar. (Meer informatie onder de uitklap over het Bibob-onderzoek.)

Voor verenigingen en stichtingen (paracommerciële instellingen) die alcohol schenken gelden extra voorwaarden:

 • Er zijn binnen de vereniging of stichting minstens 2 leidinggevenden met een SVH-verklaring Sociale Hygiëne;
 • Barvrijwilligers hebben een instructie verantwoord alcohol schenken gevolgd;
 • Als alcohol wordt geschonken is een van de leidinggevenden of barvrijwilligers aanwezig;
 • De vereniging of stichting beschikt over een bestuursreglement. Hierin verplicht u zich te houden aan regels om oneerlijke concurrentie te voorkomen.
 • Een voorbeeld van dit bestuursreglement kunt u opvragen via vergunningen@alkmaar.nl.

Bij deze aanvraag is het wettelijk verplicht om het ontwerpbesluit 6 weken ter inzage te leggen. Na afloop van deze 6 weken kan de gemeente de vergunning aan u geven of weigeren. Dit is na het doornemen van de eventueel ingebrachte zienswijzen.

Ja, dat kan.

Wilt u de leidinggevende(n) op uw alcoholvergunning wijzigen?  Ga dan naar de pagina melding wijziging leidinggevende/beheerder.

Voor een wijziging van de inrichting kunt u het aanvraagformulier exploitatievergunning gebruiken.

Alleen de ondernemer mag de melding door te geven.