Alcoholwet, vergunning

Wilt u dranken waar alcohol in zit verkopen in uw horecabedrijf? Bijvoorbeeld in een café, restaurant of slijterij? Dan heeft u een alcoholvergunning nodig.

Wilt u alcohol schenken in een buurtcentrum, sportkantine of verenigingsruimte? Dit noemen we een paracommerciële horecavergunning. Dan heeft u ook een alcoholvergunning nodig.

Hulp nodig bij het digitaal aanvragen van een product of dienst? Ga naar het digivangnet. 

Vanaf 1 juli 2023 is er een nieuw register sociale hygiëne. Heeft u zich al geregistreerd? Bekijk de informatie op de website van SVH.

eHerkenning logo

Log in met eHerkenning en uw organisatiegegevens zijn al ingevuld.

Aanvragen

Vraag uw vergunning aan via E-herkenning. U hoort binnen 8 weken of u de vergunning krijgt.

Bibob staat voor Bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur. De wet Bibob regelt dat de overheid bijvoorbeeld vergunningen mag weigeren of intrekken als er gevaar bestaat dat criminelen daar misbruik van maken.

Hier vindt u de wet Bibob.

Bij de aanvraag van horecavergunningen wordt altijd een Bibob-toets gedaan (met uitzondering van aanvragen door een vereniging of stichting). Met de Bibob-toets onderzoekt de gemeente bijvoorbeeld of een aanvrager en eventuele financiers en leidinggevende(n) betrouwbaar zijn.

De gemeente kan hiervoor ook advies vragen aan het Landelijk Bureau BIBOB. Zij geven dan aan de gemeente een advies over de mate van gevaar op misbruik van de aangevraagde vergunning.

Zonder het ingevulde Bibob-vragenformulier is uw aanvraag voor een horecavergunning niet compleet. Het indienen van het Bibob-vragenformulier kan digitaal.

€ 302,96

Dit bedrag betaalt u voor het in behandeling nemen van uw aanvraag. Dus ook als u de vergunning niet krijgt.

Wilt u uw vergunning laten wijzigen? Dan betaalt u € 91,84.

 • U staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel;
 • U en uw leidinggevenden voldoen aan de eis van sociale hygiëne;
 • U bent 21 jaar of ouder;
 • Tijdens de openingstijden is er altijd iemand aanwezig die op het aanhangsel van de alcoholvergunning staat;
 • U moet voldoen aan vastgestelde moraliteitseisen. Gegevens van justitie worden nagekeken;
 • U moet in het bezit zijn van een exploitatievergunning (niet als u een slijterij heeft);
 • Het bestemmingsplan past bij de betreffende horeca-activiteiten;
 • Het pand waarin u de horeca-inrichting heeft voldoet aan bepaalde eisen.
 • U heeft een huurovereenkomst voor het pand, en anders een intentieverklaring van de verhuurder;
 • Een onderdeel van de aanvraag is het voldoen aan het Bibob-beleid van de gemeente Alkmaar. (Meer informatie onder de uitklap over het Bibob-onderzoek.)

Voor verenigingen en stichtingen (paracommerciële instellingen) die alcohol schenken gelden extra voorwaarden:

 • Er zijn binnen de vereniging of stichting minstens 2 leidinggevenden met een SVH-verklaring Sociale Hygiëne;
 • Barvrijwilligers hebben een instructie verantwoord alcohol schenken gevolgd;
 • Als alcohol wordt geschonken is een van de leidinggevenden of barvrijwilligers aanwezig;
 • De vereniging of stichting beschikt over een bestuursreglement. Hierin verplicht u zich te houden aan regels om oneerlijke concurrentie te voorkomen.
 • Een voorbeeld van dit bestuursreglement kunt u opvragen via vergunningen@alkmaar.nl.

Bij deze aanvraag is het wettelijk verplicht om het ontwerpbesluit 6 weken ter inzage te leggen. Na afloop van deze 6 weken kan de gemeente de vergunning aan u geven of weigeren. Dit is na het doornemen van de eventueel ingebrachte zienswijzen.

Ja, dat kan.

Wilt u de leidinggevende(n) op uw alcoholvergunning wijzigen?  Ga dan naar de pagina melding wijziging leidinggevende/beheerder.

Voor een wijziging van de inrichting kunt u het aanvraagformulier exploitatievergunning gebruiken.

Alleen de ondernemer mag de melding door te geven.