Geluidshinder, ontheffing

Geluidshinder is verboden. De gemeente kan een ontheffing verlenen.

Let op: De gemeente kan GEEN ontheffing verlenen voor privéfeesten en partijen op de openbare weg of op particulierterrein.

Voorbeelden van geluidshinder:

  • Tijdelijke activiteiten in de buitenlucht: een kermis, een braderie, een straatfeest, enz.;
  • luidsprekers op voer- of vaartuigen, die reclame of muziek maken of mededelingen doen;
  • het gebruik van knalapparatuur om vogels te verjagen.

Hulp nodig bij het digitaal aanvragen van een product of dienst? Ga naar het digivangnet.

DigiD Logo

Log in met DigiD en uw persoonsgegevens zijn al ingevuld.

Aanvragen
eHerkenning logo

Log in met eHerkenning en uw organisatiegegevens zijn al ingevuld.

Aanvragen

Er zijn veel verschillende tarieven, afhankelijk van de aanvraag.

Een paar voorbeelden:

Knalapparaat
aanvragen op deze pagina

€ 69,93

Bouwlawaai
aanvragen op Geluidshinder bouw of sloop, ontheffing

€ 69,93

Draaiorgel, akoestisch

aanvragen op Geluidswagen, ontheffing

 per dag
niet langer dan 14 dagen
per jaar