Honden

Lekker erop uit met uw hond? Wij willen dat u daarvan geniet. Zonder dat dit overlast en ergernis oplevert. De gemeente heeft daarvoor een aantal regels opgesteld.

Er zijn in de gemeente hondenlosloopvelden en -zones. Die staat op Honden, uitlaten en loslopen. U kunt bij veel prullenbakken hondenpoepzakjes pakken.

De persoon die met de hond wandelt ruimt uitwerpselen van de hond op. Die persoon heeft daarom altijd een geschikt opruimmiddel bij zich. De politie of een BOA kan hierom vragen.

  • Honden mogen niet op kinderspeelplaatsen, speelweiden en in zandbakken komen.
  • Honden lopen binnen de bebouwde kom aangelijnd. Met uitzondering van uitrenvelden en losloopzones.
  • In het broedseizoen (van 15 maart tot 15 juli) mogen honden buiten de bebouwde kom niet los lopen. Met uitzondering van aangewezen plekken.
  • Een hond draagt een halsband of iets anders herkenbaars als er met hem/haar gewandeld wordt.

Op Honden, uitlaten en loslopen ziet u waar uw hond los mag lopen binnen de gemeente.

Buiten de bebouwde kom mag uw hond loslopen, behalve:

  • tijdens het broedseizoen van 15 maart tot 15 juli;
  • op plaatsen die daarvoor door de gemeente aangewezen zijn.

Hondenlosloopzones in andere gebieden vindt u op de website van Staatsbosbeheer.

Voor het opruimen gebruikt u hondenpoepzakjes. Spelende kinderen, sporters en andere inwoners komen graag met schone schoenen thuis. U moet altijd kunnen aantonen dat u een goed opruimmiddel bij u heeft als u met de hond wandelt. De politie of een BOA kan u hierom vragen.

Volle hondenpoepzakjes gooit u in een prullenbak of (uw) container voor restafval.

De wettelijke regels staan in de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Alkmaar (APV).

Bijvoorbeeld: het opruimen van hondenpoep, waar honden los mogen lopen en hoe om te gaan met gevaarlijke honden.