Vroonermeer Driehoek

De locatie tussen Vroonermeer Noord en Zuid wordt vanwege zijn vorm de Vroonermeer Driehoek genoemd. Deze locatie komt binnenkort vrij. De gemeente werkt graag met omwonenden het plan uit hier woningen en woonwagenstandplaatsen te maken.

De Driehoek

Op de Vroonermeer Driehoek staat een tijdelijke dependance van basisschool De Lispeltuut. De school verhuist in de zomer van 2024 naar een nieuw schoolgebouw aan de Damakker.

Gemeente Alkmaar is van plan om met beoogde partners BPD Ontwikkeling B.V. en woningstichting Woonwaard, woningen en woonwagenstandplaatsen te maken met de benodigde voorzieningen.

Binnen het plan is er ruimte voor maximaal 12 woonwagenstandplaatsen (koop en huur) en één of meerdere woongebouwen met appartementen. Het voornemen is om een deel van de appartementen aan te bieden als sociale huur en het andere deel in de middenhuur of als koop. Ook is er ruimte voor parkeren, groen en wandelpaden.

Vragen?

Staat uw vraag er niet bij of heeft u nog vragen en/of opmerkingen over dit project?

Neem gerust contact met ons op via e-mail: vroonermeerdriehoek@alkmaar.nl.

Op maandag 6 november heeft de gemeente Alkmaar een inloopbijeenkomst georganiseerd om omwonenden te informeren over de plannen voor de Vroonermeer Driehoek. Lees het verslag terug op Verslag bijeenkomst Vroonermeer Driehoek – 6 november.

Op 19 december 2023 heeft het college van burgermeester en wethouders ingestemd met ontwerpbestemmingsplan voor de Vroonermeer Driehoek. Het ontwerp bestemmingsplan ligt vanaf 28 december 2023 voor 6 weken ter inzage op www.alkmaar.nl/inzage.

Tijdens deze 6 weken kan iedereen een reactie indienen, bijvoorbeeld als u het ergens niet mee eens bent. Zo’n reactie heet een zienswijze. Dit kan mondeling of schriftelijk. Op www.alkmaar.nl/inzage leest u hoe u dit kunt doen.

Eind van het derde kwartaal in 2024.

Eind van het derde kwartaal in 2024.

Tweede kwartaal 2024.

Partners