Hulp bij gezinsproblemen

Heeft u meer ingewikkelde opvoedvragen? Dan kunt u terecht bij een jeugd- en gezinscoach.

De jeugd- en gezinscoaches zijn professionals met veel ervaring in het begeleiden van jeugdigen en hun ouders. Zij helpen u bij complexe vragen of gezinsproblemen. Bijvoorbeeld omdat u de grip op uw kind kwijt bent door ruzie, verslaving of schulden.  

De jeugd- en gezinscoaches zijn er ook voor kinderen en jongeren tot 18 jaar met lichte tot ernstige verstandelijke, lichamelijke, psychiatrische of psychosociale problemen.

De jeugd- en gezinscoach gaat samen met u bekijken welke ondersteuning u nodig heeft om uw hulpvraag op te lossen . Daarbij wordt altijd gekeken naar wat uw familie en directe omgeving voor u kan betekenen.

Zij onderzoeken of er oplossingen voorhanden zijn in de wijk zoals het aanbod aan cursussen of trainingen. Wanneer nodig kunnen specialisten ingezet worden om u te ondersteunen.

Iedere hulpvraag wordt vertrouwelijk behandeld. Een jeugd- en gezinscoach mag nooit zonder toestemming van ouders of opvoeders uw vraag met derden bespreken.

De ondersteuning van een Jeugd- en gezinscoach is gratis.

Aan een doorverwijzing naar specialistische (jeugd)hulp zijn ook geen kosten verbonden.

U kunt mailen naar jeugdengezinscoaches@alkmaar.nl. Vermeld uw contactgegevens en de geboortedatum van uw kind, dan nemen wij contact met u op.

Bellen naar 14 072 (gemeente Alkmaar) kan ook. Vraagt u dan naar het Advies- en Aanmeldteam Jeugd.

Het is daarnaast ook mogelijk ondersteuning te vragen via uw huisarts.