Hulp bij gezinsproblemen

Heeft u meer ingewikkelde opvoedvragen? Dan kunt u terecht bij een jeugd- en gezinscoach.

De jeugd- en gezinscoaches hebben veel ervaring in het begeleiden van jeugdigen en hun ouders. Zij helpen u bij ingewikkelde vragen of gezinsproblemen. Bijvoorbeeld omdat u de grip op uw kind kwijt bent door ruzie, verslaving of schulden.  

De jeugd- en gezinscoaches zijn er ook voor kinderen en jongeren tot 18 jaar met lichte tot ernstige verstandelijke, lichamelijke, psychiatrische of psychosociale problemen.

De jeugd- en gezinscoach bekijkt met u wat u nodig heeft om uw hulpvraag op te lossen.

Daarbij wordt ook gekeken naar wat uw familie en directe omgeving voor u kan doen. Zij kijken ook of er oplossingen zijn in uw wijk. Zoals cursussen of trainingen.

Als het nodig is worden specialisten ingezet om u te helpen.

Mailt u naar jeugdengezinscoaches@alkmaar.nl. Vermeld uw contactgegevens en de geboortedatum van uw kind, dan nemen wij contact met u op.

Bellen naar 14 072 (gemeente Alkmaar) kan ook. Vraagt u dan naar het Advies- en Aanmeldteam Jeugd.

De ondersteuning van een jeugd- en gezinscoach is gratis.

Aan een doorverwijzing naar specialistische (jeugd)hulp zijn ook geen kosten verbonden.

Iedere hulpvraag wordt vertrouwelijk behandeld. Een jeugd- en gezinscoach mag zonder toestemming uw vraag niet met anderen bespreken.

Lees hier meer over op onze pagina Privacyverklaring.

De Crisisdienst Jeugd Noord-Holland Noord is er voor kinderen en jeugdigen die in acute crisis zijn. Er moet dan meteen deskundige hulp of zorg geboden worden.

  • Neem op werkdagen contact op met de gemeente. U kunt bellen naar 14 072 en vragen naar het Advies- en Aanmeldteam Jeugd.
  • In de avonduren, tijdens weekenden en op feestdagen neemt u contact op met de Crisisdienst Jeugd NHN via 088 77 78 887 .

Bel bij een levensbedreigende situatie 112.