Hulp bij vervoer

U wilt graag hulp bij vervoer. Het openbaar vervoer is bijvoorbeeld niet (meer) toereikend voor u of u heeft aangepast vervoer nodig. In Alkmaar is er allerlei aanbod op het gebied van vervoer. Hieronder leest u wat u kunt doen.

Stap 1 – Mensen die u kent
Kijk eerst of u geholpen bent met hulp van iemand die u kent. Dit betekent hulp van een huisgenoot, familielid, buur, vriend of kennis. Misschien kunt u met iemand meerijden (carpoolen) of kan iemand u een keer wegbrengen.

Stap 2 – Organisaties in Alkmaar
Er zijn in Alkmaar verschillende organisaties en initiatieven die hulp bieden bij vervoer. Deze hulp is vaak tegen een kleine bijdrage of kosteloos te gebruiken. Iedereen mag gebruik maken van deze hulp. Soms gelden er voorwaarden. De volgende mogelijkheden zijn er:

 • Max Mobiel
 • De Opbelbus
 • De 55+bus
 • De rolstoelbus
 • Valys
 • OV-begeleiderskaart

U vindt uitleg onder de uitklaponderwerpen onderaan deze pagina.

Stap 3 – Hulp vanuit de gemeente (Wmo)
Wanneer het u niet lukt zelf vervoer te regelen en de hulp van organisaties in Alkmaar niet aansluit op uw behoefte, kan de gemeente helpen. U komt mogelijk in aanmerking voor vervoer met de Regiotaxi.

Bij de uitklaponderwerpen, onder deze tekst, leggen wij uit wat de Regiotaxi is.

Wat is de Max Mobiel?

De Max Mobiel is bedoeld voor inwoners die geen eigen vervoer hebben en voor wie het openbaar vervoer niet toereikend is. De Max Mobiel wordt gebruikt voor vervoer bij korte ritten, op maandag tot en met vrijdag, binnen de grenzen van de gemeente Alkmaar. De Max Mobiel is een klein voertuig. Er is naast de chauffeur plek voor 1 persoon. Omdat de Max Mobiel een klein voertuig is, kan er geen grote baggage zoals bijvoorbeeld een rollator mee worden genomen.

Wat kost de Max Mobiel?

U bepaalt zelf wat u wilt bijdragen.

Voor wie is de Max Mobiel?

U mag gebruik maken van de Max Mobiel wanneer u een korte rit wilt maken binnen de gemeente Alkmaar en geen gebruik kunt maken van het openbaar vervoer of ander vervoer. Bijvoorbeeld een rit naar de dokter, een familielid of het winkelcentrum.

Hoe werkt de Max Mobiel?

Als u gebruik wilt maken van de Max Mobiel moet u een rit reserveren. Dit moet u minstens 1 dag van te voren doen. U doet dit bij verschillende wijkcentra. Het wijkcentrum in uw buurt vindt u op het overzicht van wijk- en buurtcentra.

De Max Mobiel is beschikbaar bij de volgende wijkcentra

Blauwe Boom

Overdie Ontmoet
reserveren: 06 24 39 34 14

Thuis in Overdie
reserveren: (072) 540 24 99

De Oever
reserveren: (072) 511 73 11 / maxmobiel@de-oever.nl

Wijkwaard
reserveren: (072) 750 45 36

Stichting Niko
reserveren: (072) 518 50 00

Hofstaete (Alkcare)
reserveren: nummer volgt

Wat is de Opbelbus?

De Opbelbus biedt huis tot huis vervoer voor inwoners van de stad Alkmaar. De Opbelbus rijdt binnen Alkmaar en de aanliggende plaatsen. Dit gebeurt door ongeveer 45 vrijwilligers in 4 comfortabele busjes.

De opbelbus rijdt 6 dagen in de week. Dit is op werkdagen van 08.00 tot 20.30 uur. Op zaterdag van 09.00 uur tot 18.00 uur. Op zon- en feestdagen wordt niet gereden.

Wat kost de Opbelbus?

U betaald een jaarlijkse bijdrage van 25 euro en per rit binnen Alkmaar 2,20 euro (enkele reis), daarbuiten aangepaste tarieven.

Voor wie is de Opbelbus?

De Opbelbus is bedoeld voor inwoners van de stad Alkmaar die moeilijk of geen gebruik kunnen maken van het openbaar vervoer. Niet voor de inwoners van de dorpen in de gemeente Alkmaar.

U kunt zich als gebruiker aanmelden via telefoonnummer 072 561 63 67 op werkdagen van 09.00 uur tot 12.00 uur.

Wij voeren met u altijd een gesprek over uw toelating.

Hoe werkt de Opbelbus?

U moet minstens 1 dag van te voren telefonisch een rit boeken. Zie voor meer informatie de website van de Opbelbus.

Wat is de 55+ bus?

De 55+ bus is een initiatief van de Mieuwijdt voor inwoners van Graft de Rijp. De 55+ bus rijdt binnen en buiten de grenzen van Graft-De Rijp. U kunt hier bijvoorbeeld gebruik van maken als u naar de supermarkt of het ziekenhuis wilt. De 55+ bus haalt u op en brengt u ook weer terug.

Wat kost de 55+ bus?

De 55+ bus kost 1,25 euro per rit. Als u buiten de grenzen van Graft-De Rijp reist, betaalt u 2,50 euro.

Voor wie is de 55+ bus?

Voor alle inwoners van Graft-De Rijp die ouder zijn dan 55 jaar.

Hoe werkt de 55+ bus?

U moet een rit reserveren. Minstens 1 dag van tevoren. Om een rit te reserveren belt u naar 06 51 01 83 69. Bij nood kunt u bellen naar de secretaris van de 55+ bus via (0299) 67 14 60.

De rolstoelbus

Vervoer voor inwoners met een rolstoel door Rolstoelbus Alkmaar.

Valys

Vervoer voor inwoners met een ziekte of handicap die verder dan 25 km willen reizen. Hier zitten voorwaarden aan. Meer hierover leest u op de website van Valys.

OV-Begeleiderskaart

Hulp kan gratis meereizen bij gebruik van het openbaar vervoer (OV). Informatie op de pagina van Rijksoverheid.nl.

 

Wat is de Regiotaxi?

De Regiotaxi is bedoeld voor inwoners die regelmatig korte ritten in de regio willen maken. Als andere vervoersmogelijkheden niet passend zijn.

Wat kost de Regiotaxi?

U betaalt een vast en een variabel tarief per rit. Elke rit kost €1,08 en daar komt per kilometer €0,18 bij. De kosten zijn vergelijkbaar met het OV.

Voor wie is de Regiotaxi?

Als u gebruik wilt maken van de Regiotaxi gelden er de volgende voorwaarden:

 • U heeft structureel hulp nodig bij vervoer. Dit betekent dat u regelmatig een reis maakt.
 • De reis is maximaal 25 kilometer per enkele reis
 • U bent niet geholpen met de Opbelbus, Max Mobiel en 55+ bus
 • U heeft geen eigen vervoer
 • Het openbaar vervoer is niet toereikend voor u
 • U bent beperkt mobiel. Dit betekent dat u niet meer dan 800 meter kunt lopen. Uw situatie wordt niet meer beter.
 • U kunt geen gebruikmaken van de Regiotaxi voor vervoer naar dagbesteding en reizen naar het ziekenhuis voor langdurige behandelingen.
Hoe werkt de Regiotaxi?

Om gebruik kunnen te maken van de Regiotaxi moet u toestemming vragen van de gemeente. U meldt zich eerst bij het Aanmeldpunt Wmo. De gemeente kijkt dan of u in aanmerking komt.

Als u toestemming heeft gekregen, kunt u een rit boeken. Dit doet u via Munckhof.

Dit is het bedrijf dat de Regiotaxi aanbiedt.  Ook als u een rit wilt omboeken of annuleren, regelt u dit via Munckhof. Als u een smartphone heeft kunt u ook ritten boeken via de Munckhoff Regiotaxi App.

Als u een rit heeft gereserveerd maar niet bent opgehaald, neemt u altijd eerst contact op met degene die u zou ophalen.

Als u niet goed wordt geholpen kunt u ook een officiële klacht indienen bij de vervoerder. De naam van de vervoerder vindt u op de brief ‘beschikking Wmo’ die u van de gemeente heeft ontvangen.

Wilt u onafhankelijke hulp of advies bij het oplossen van een probleem?

U kunt zich altijd melden bij een cliëntondersteuner of langsgaan bij het juridisch loket of contact opnemen met een sociaal juridisch medewerker van MEE & De Wering.

U kunt op de website van de vervoerder kijken. Daar staan ook contactgegevens als u met iemand wilt bellen of mailen.

Max Mobiel

De Opbelbus

De Rolstoelbus

Valys

De Regiotaxi

U gaat eerst in gesprek met de vervoerder. Als u niet verder komt, kunt u een officiële klacht indienen bij de vervoerder.

De naam van uw vervoerder vindt u op de brief ‘beschikking Wmo’ die u van de gemeente heeft ontvangen. Op de website van de vervoerder vindt u de contactgegevens.

Wilt u onafhankelijke hulp of advies bij het oplossen van een probleem?

U kunt zich altijd melden bij een cliëntondersteuner of langsgaan bij het juridisch loket of contact opnemen met een sociaal juridisch medewerker van MEE & De Wering.

U kijkt eerst of iemand u kan helpen. Als u een enkele keer naar de dokter of het ziekenhuis moet, kan een buur, huisgenoot of familielid u misschien brengen.

Als het u niet dit lukt zelf te regelen, kan de gemeente soms helpen bij dit vervoer.

Structurele bezoeken naar het ziekenhuis voor langdurige behandelingen, bijvoorbeeld wanneer u in behandeling bent voor kanker of voor nierdialyse, regelt u met uw zorgverzekeraar. Deze kosten worden vaak gedekt in het basispakket.

Als Valys om een bewijsstuk vraagt, moet u bewijzen dat u een gehandicaptenparkeerkaart, OV-begeleiderskaart, Regiotaxipas, rolstoel of scootmobiel heeft.

Dit doet u door een kopie op te sturen van de brief ‘beschikking Wmo’ die u van de gemeente heeft ontvangen.

Heeft u geen van deze voorzieningen, dan kan de gemeente een ander bewijsstuk regelen voor u. U neemt hiervoor contact op met het Aanmeld

punt Wmo.