Wat we nu doen

Doelen

In 2030 wordt er al 50% minder gebruik gemaakt van primaire grondstoffen (mineralen, fossiel en metalen). In 2050 zijn alle activiteiten die plaatsvinden op het grondgebied van de gemeente Alkmaar volledig circulair. Dit gaan we doen door:

  • Het vergroten van kennis en inzicht bij in circulair ondernemen
  • Het stimuleren van het terugdringen van niet-hernieuwbare grondstoffen en de hoeveelheid afval, en het opschalen circulaire innovaties
  • Het integreren van de principes van de circulaire economie in onze eigen bedrijfsvoering
  • Het opstellen van een een nieuw grondstoffenbeleid voor het terugbrengen van restafval en het verhogen van het afvalscheidingspercentage

Voedselverspilling

Alkmaar wil de voedselverspilling in de gemeente beperken en zet daar de komende jaren diverse projecten voor op. Ook wordt er aandacht gegeven aan initiatieven van ondernemers en (partner) organisaties die hieraan bijdragen, sluiten we aan bij lokale educatieprogramma’s en ondersteunen we verschillende voedselcoöperaties.

Blijf op de hoogte.

U kunt zich hieronder inschrijven voor de maandelijkse nieuwsbrief van Alkmaar Duurzaam.