De komende jaren maken wij de Waarden al gereed voor de toekomst: gasvrij, klimaatadaptief en klaar voor nieuwe energie.

Download de laatste nieuwsbrief

Huiswaard-1/Muiderwaard

In de wijken Huiswaard-1 en Muiderwaard worden momenteel de laatste werkzaamheden afgerond.

Gas- en electriciteitsnet

Liander versterkt de kabels en leidingen in de buurt die aansluiten op de meterkast. Daarnaast wordt het aardgasnetwerk onderhouden.

Riolering, herinrichting en groen

Stadswerk072 vervangt in een deel van Huiswaard-1 de riolering en verzorgt daarna de herinrichting. Dit gebeurt als alle ondergrondse werkzaamheden zijn afgerond. Om de wijk klaar te maken voor de toekomst kiezen we voor een duurzame, klimaatbestendige en biodiverse inrichting. Dat betekent nieuwe bestrating en meer groen. Bewoners van de betreffende straten worden op een later moment ook gevraagd om mee te denken over het ontwerp.

Actuele informatie en veelgestelde vragen bij Stadswerk072

Warmtenet

Energie- en-afvalverwerkingsbedrijf HVC legt in een deel van de wijk een warmtenet aan als vervanging voor uw gebruik van aardgas. Alleen de huurwoningen van woningcorporatie Woonwaard worden op het warmtenet aangesloten. In de toekomst sluiten mogelijk ook bedrijven, scholen en andere gebouwen in de omgeving aan op het warmtenet.

Actuele informatie bij HVC

Sluiswaard/ Tochtwaard

Inmiddels zijn de werkzaamheden in de Sluiswaard afgerond.

Riolering, herinrichting en groen

Stadswerk072 is begonnen met het aanleggen van de nieuwe riolering in de S-waarden (Sluiswaard, Stetwaard, Stikkelwaard). Het huidige riool is oud en moet worden vervangen. Dan kan de riolering weer jaren mee. In totaal gaan we de komende jaren 12 kilometer riolering in de S-, B- en H-waarden vervangen.

Actuele informatie bij Stadswerk072

Warmtenet

Inmiddels liggen op de kruising van de Tochtwaard en Sluiswaard de leidingen voor het warmtenet.

Actuele informatie bij HVC

Stetwaard en Stikkelwaard

Meer informatie volgt.

Wij werken samen met:

Woonwaard

Woonwaard koppelt de woningen stapsgewijs af van het aardgas. Alle huurwoningen in de A t/m G flats op de Muiderwaard zijn inmiddels aangesloten op het warmtenet.

HVC

HVC is ook een energiebedrijf. Warmte van de installaties gebruiken zij om huizen en gebouwen te verwarmen. Samen met Woonwaard ondersteunen zij huurders bij de aansluiting.

Stadswerk072

Stadswerk072 is verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van de openbare ruimte. Zij gaan deels de riolering in Huiswaard1 vervangen en de wijk opnieuw inrichten en vergroenen.

Blijf op de hoogte.

U kunt zich hieronder inschrijven voor de maandelijkse nieuwsbrief van Alkmaar Duurzaam.