De Waarden

De komende jaren maken wij de Waarden al gereed voor de toekomst: gasvrij, klimaatadaptief en klaar voor nieuwe energie.

Download de laatste nieuwsbrief

Huiswaard-1/Muiderwaard

In de wijk Huiswaard-1 worden momenteel door meerdere bedrijven werkzaamheden uitgevoerd. Er is gestart in de S-waarden (Sluiswaard, Stetwaard en Stikkelwaard). Daarna gaan ze verder in de H-waarden (Hargerwaard, Hiemerwaard en Hornwaard), Als laatste zijn de B-waarden (Bannewaard, Bregwaard en Broekerwaard) aan de beurt.

Gas- en electriciteitsnet

Liander versterkt de bestaande kabels en leidingen in de buurt die aansluiten op de meterkast. Daarnaast wordt het aardgasnetwerk onderhouden.

Riolering, herinrichting en groen

Stadswerk072 vervangt in een deel van Huiswaard-1 de riolering en verzorgt daarna de herinrichting. Dit gebeurt als alle ondergrondse werkzaamheden zijn afgerond. Om de wijk klaar te maken voor de toekomst kiezen we voor een duurzame, klimaatbestendige en biodiverse inrichting. Dat betekent nieuwe bestrating en meer groen. Bewoners van de betreffende straten worden op een later moment ook gevraagd om mee te denken over het ontwerp.

Actuele informatie en veelgestelde vragen bij Stadswerk072

Warmtenet

Energie- en-afvalverwerkingsbedrijf HVC legt in een deel van de wijk een warmtenet aan als vervanging voor uw gebruik van aardgas. Alleen de huurwoningen van woningcorporatie Woonwaard worden op het warmtenet aangesloten. In de toekomst sluiten mogelijk ook bedrijven, scholen en andere gebouwen in de omgeving aan op het warmtenet.

Actuele informatie bij HVC

Tochtwaard

In de Tochtwaard zijn werkzaamheden voor de aanleg van nieuwe riolering. Ook worden aanpassingen gedaan voor het verbeteren van de verkeersveiligheid. Het werk wordt in meerdere fase uitgevoerd om de S-waarden goed bereikbaar te houden. Per fase ontvangen bewoners en bedrijven in de omgeving een brief met meer informatie en de planning.

Sluiswaard

In de Sluiswaard zijn werkzaamheden uitgevoerd voor de aanleg van de nieuwe riolering en het warmtenet. Inmiddels zijn deze werkzaamheden afgerond. De herinrichting van de openbare ruimte vindt plaats nadat alle werkzaamheden in de ondergrond van de S-waarden gereed zijn.

Actuele informatie bij HVC

Stetwaard

In de Stetwaard zijn werkzaamheden voor de aanleg van de nieuwe riolering en het warmtenet. Bewoners hebben in een brief de planning en informatie over de werkzaamheden ontvangen.

Actuele informatie bij HVC

Stikkelwaard

Meer informatie volgt.

Wij werken samen met:

Woonwaard

Woonwaard koppelt de woningen stapsgewijs af van het aardgas. Alle huurwoningen in de A t/m G flats op de Muiderwaard zijn inmiddels aangesloten op het warmtenet.

HVC

HVC is ook een energiebedrijf. Warmte van de installaties gebruiken zij om huizen en gebouwen te verwarmen. Samen met Woonwaard ondersteunen zij huurders bij de aansluiting.

Stadswerk072

Stadswerk072 is verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van de openbare ruimte. Zij gaan deels de riolering in Huiswaard1 vervangen en de wijk opnieuw inrichten en vergroenen.

Blijf op de hoogte.

U kunt zich hieronder inschrijven voor de maandelijkse nieuwsbrief van Alkmaar Duurzaam.