Bomen vormen de basis voor een gezonde en groene leefomgeving. Ze geven schaduw op warme dagen, houden (regen)water vast en bieden ruimte voor andere planten en dieren. Het is daarom belangrijk dat we als gemeente, samen met de inwoners, zorgen voor meer bomen. De gemeente wil daarom investeren in het aanplanten van 5000 extra bomen en iedereen kan zijn of haar steentje bijdragen. 

Het beste moment om een boom te planten is 10 jaar geleden, het op 1 na beste moment is nu.

De eerste van 5000 bomen wordt geplant langs het Jaagpad

Waarom zijn bomen belangrijk?

Bomen zijn belangrijk voor de omgeving waarin we leven. Ze geven schaduw op warme dagen, houden (regen)water vast en bieden ruimte voor andere planten en dieren (biodiversiteit). Hieronder zie je welke functies een boom heeft en wat voor effect dat heeft op de omgeving waarin we leven.

De verschillende functies van een boom, zoals schaduw, gezonde bodem, CO2-opname en biodiversiteit.

Locaties voor de 5000 extra bomen

De ruimte voor bomen wordt gezocht in de gemeente Alkmaar. Dus niet alleen in de stad, maar ook in de dorpen en het landelijk gebied. Het gaat hier om de openbare ruimte (grond waar de gemeente eigenaar van is) en de private ruimte (grond van mensen, bedrijven en instellingen). Hieronder staat hoe we de 5000 bomen verdelen tussen de openbare ruimte en private ruimte.

  • Herstructurering: 1000 bomen. Bij het opnieuw inrichten van openbaar gebied (wegen, straten, parken) zoeken we naar plekken waar extra bomen kunnen worden geplant.
  • Gebiedsontwikkeling: 1000 bomen. Dit is openbaar gebied waar bijvoorbeeld nieuwe woningen of bedrijfspanden worden gebouwd. Hier overleggen we goed met ontwikkelaars of er extra bomen kunnen worden geplant.
  • Overig openbaar gebied:1000 bomen. Hierbij moet u denken aan bermen langs sloten of andere groene en versteende plekken in de openbare ruimte.
  • Weggeefactie: 2000 bomen. Alle inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties kunnen via een speciale actie gratis een boom krijgen.

De ruimte in de ondergrond, of het gebrek daaraan, is een belangrijke factor in de zoektocht. Er moet genoeg ruimte zijn om een gat te graven zonder dat kabels en leidingen worden geraakt. Ook moet rekening worden gehouden met ondergrondse afvalinzameling en waterberging. Hier zullen goede keuzes moeten worden gemaakt.


Boombarometer

Het project is over meerdere jaren verspreid. De toename in het aantal bomen wordt met een ‘boombarometer’ in kaart gebracht. Dit is een soort thermometer die oploopt tot 5000. Bij 5000 is het doel behaald. Tijdens het plantseizoen (oktober tot maart) volgt iedere 4 weken een tussenstand via de stadskrant en op deze website.

Een boom met thermometer die aangeeft dat er nu 685 extra bomen zijn geplant
Huidige tussenstand: er zijn 685 extra bomen geplant

Veelgestelde vragen

Om Alkmaar te vergroenen willen wij als gemeente 5000 extra bomen planten in de gemeente. Bomen vormen namelijk de basis voor een gezonde en groene leefomgeving. Deze 5000 bomen zijn extra, dus niet elke boom die in de gemeente wordt geplant valt onder dit project.

Veel bomen zijn geselecteerd omdat ze oorspronkelijk uit de omgeving komen of hier goed passen. Bijvoorbeeld appels en kersen. Deze ‘inheemse’ soorten dragen extra bij aan de biodiversiteit in de gemeente.

Het doel is om alle 5000 bomen te planten voor 2031. Dit doel is bereikt wanneer 5.000 extra bomen zijn toegevoegd aan het bomenbestand in Alkmaar in de openbare en private buitenruimte.

Zeker, graag zelfs! In totaal willen we 2000 bomen weggeven. Daar kunt u natuurlijk bij helpen.

  • Als persoon kunt u maximaal 1 boom aanvragen.
  • Als bedrijf kunt u maximaal 5 bomen aanvragen.
  • Als maatschappelijke organisatie kunt u maximaal 10 bomen aanvragen

We verwachten dat de weggeefactie nog voor de zomer van start is.

Wij geven bomen weg om Alkmaar groener en mooier te maken. Maar vooral ook om beter bestand te zijn tegen het veranderende klimaat. Het is vaker erg warm en we hebben steeds meer zware regenbuien. Bomen zorgen voor verkoeling als het in de zomer erg warm is en zorgen ervoor dat het water van hevige regenbuien beter de grond in kan lopen.

U kunt kiezen uit verschillende boomsoorten. In de keuzelijst leggen we ze allemaal aan u uit. Zo kunt u een boom kiezen die goed bij uw locatie past.

Houd er rekening mee dat wij vrij grote bomen uitdelen. Zelfs de kleine bomen worden zo’n vier meter hoog. De bomen zijn op moment van leveren al rond de drie meter hoog. Dat betekent dat ze in het voorjaar na de aanplant ook meteen al prachtig bloeien.

De bomen zullen in het plantseizoen, tussen november en april worden geleverd.

Voor meer informatie of vragen kunt u een mail sturen naar duurzaam@alkmaar.nl