Over Alkmaar Duurzaam

Het tegengaan van klimaatverandering is een van de grootste uitdagingen van de 21ste eeuw. Menselijk handelen heeft de aarde onder hoge druk gezet. Om de gevolgen hiervan te beperken dient er een energietransitie plaats te vinden en moeten we vooral ons manier van denken veranderen over hoe we met grondstoffen en voedselconsumptie omgaan. Tegelijkertijd moeten we ons al aanpassen aan het veranderende klimaat, door het nodige te investeren in klimaatadaptatie en biodiversiteit.

Agenda Duurzaam Alkmaar

Alkmaar Duurzaam komt voort uit Agenda Duurzaam Alkmaar (ADA). Deze ‘agenda’ biedt een kader waar alle programma’s en projecten in geplaatst kunnen worden, zodat er op strategisch niveau prioritering kan worden aangebracht. Op die manier krijgt de gemeente regie, en kan de uitvoering gecoördineerd verlopen. De agenda is ingericht langs vier thema’s: energietransitie, circulaire economie, klimaatadaptatie en mobiliteit.

alkmaar.nl/duurzaam

Met deze website hopen wij mensen te inspireren, motiveren en activeren. We proberen de verbindende schakel te zijn tussen ondernemers, maatschappelijke organisaties, onderwijsprofessionals, inwoners en de gemeente. Iedereen kan bijdragen aan een duurzamer Alkmaar.