Waar werken we aan in De Mare?

Met welke thema’s is het gebiedsteam in uw wijk aan de slag. Wat is belangrijk om te weten voor u als bewoners als het gaat om veiligheid. Of welke (nieuw)bouwprojecten zijn er? Bent u daarin geïnteresseerd? Raadpleeg dan deze gebiedsagenda. Hierin worden al deze thema’s besproken.

Schoon & Heel

Locatie kruising Buizerdweg – Vogelweg bij basisschool de Vlieger.

Uitvoering: eerste kwartaal 2023

Woonwaard en gebiedsteam onderzoeken in 2023 de leefbaarheid in de Faktorij en omgeving. Na dit onderzoek bespreekt het gebiedsteam wat er moet veranderen.

Het gebiedsteam heeft aandacht voor de volgende onderwerpen:

Wij streven ernaar om met de wijk en voor de wijk samen een leefbare wijk te realiseren. De gemeente werkt daarom samen met inwoners, dorps- en wijkraden, ondernemers, scholen, politie en anderen aan een veilige en fijne buurt. Een buurt waar mensen prettig wonen en goed kunnen ondernemen. Dat noemen we ‘gebiedsgericht werken’. Gemeente Alkmaar heeft 5 gebiedsregisseurs. Zij zijn de ogen en oren van uw wijk of dorp. Zij zoeken de samenwerking met u op, kijken wat uw buurt nodig heeft en verkennen samen met u de mogelijkheden om bewonersinitiatieven te realiseren. Ook uw wijk heeft een gebiedsregisseur. U kunt met haar in contact komen via het telefoonnummer 14072 of vul het contactformulier.

Heeft u een goed idee voor uw wijk, zoals een picknicktafel in de buurt om gezellig aan te eten, een buurtvolleybaltoernooi, een mooi kunstwerk maken met andere bewoners uit uw buurt of iets anders voor uw wijk, dan kunt u hiervoor subsidie aanvragen.

De gemeente ondersteunt initiatieven die bijdragen aan groen, natuur en dierenwelzijn. Bekijk meer informatie.

Veilig

Gebiedsteam
Het Gebiedsteam werkt samen met betrokken organisaties om jeugdproblematiek te monitoren. Waar knelpunten of kansen gesignaleerd worden, wordt dit besproken in het Gebiedsteam en vanuit daar wordt een plan van aanpak opgesteld.
Heeft u een idee, vraag of probleem rondom jeugd(overlast)? Neem dan contact op met het Gebied Noord – Gemeente Alkmaar want zij komen graag met u in contact!

Jongerenwerk
In Alkmaar vinden we het belangrijk dat jongeren meedoen in onze samenleving. Zodat zij zich sociaal en maatschappelijk ontwikkelen en hun talenten benutten om op te groeien tot betroken, actieve en zelfstandige volwassenen. W willen voorkomen dat problemen de perspectieven van de jongeren belemmeren, dat ze overlast veroorzaken of zelfs in de criminaliteit terecht komen.

Jongerenwerkers zijn daarin een belangrijke schakel. Zij werken in de leefwereld van jongeren en spreken de taal. Zij kennen de jongeren en hun cultuur. Door het leggen van verbinding met de jongeren bouwen ze een band op. Dit doen zij op straat, in de huiskamers, op school, online en thuis. Zij weten de jongeren te bereiken die niet meer in beeld zijn bij onderwijsinstellingen, politie, buurtbewoners en andere netwerkpartners.

In de gemeente Alkmaar wordt het jongerenwerk uitgevoerd door LINK. LINK is een projectorganisatie met jongerenwerk als expertise. Meer weten over deze organisatie, kijk dan op de website van Link Projecten.

Huiskamer de Mare
De Huiskamer in de Mare is een ontmoetingsplek voor jongeren tussen de 9 en 21 jaar. Het is een plek waar je kunt chillen met je vrienden, waar je kunt gamen of muziek kunt luisteren. Maar het is ook een plek waar je een gesprek kunt hebben met een medewerker van StraatGeluid.

Openingstijden


Maandag
Gesloten
Dinsdag
14.30 – 16.30 uur Girlstalk vanaf 9 jaar
19.00 – 20.30 uur Girlstalk vanaf 13 jaar
Woensdag
15.00 – 17.00 uur Vrije inloop vanaf 9 jaar
19.00 – 21.00 uur Theater gevorderd
Donderdag
Gesloten
Vrijdag
15.00 – 17.00 uur Vrije inloop vanaf 9 jaar
20.00 – 23.00 uur Vrije inloop vanaf 13 jaar
Zaterdag
17.30 – 19.30 uur Zaalvoetbal
20.00 – 23.00 uur Vrije inloop vanaf 13 jaar

Maar het is meer dan dat! In de Huiskamer worden namelijk ook geregeld activiteiten georganiseerd. Dus wil je meedoen of wil je gewoon chillen met je vrienden? Kom dan langs!
De entree is gratis. Kijk voor meer informatie en andere locaties op de website van straatgeluid.

Het adres van huiskamer de Mare is:
Arubastraat 2, 1825 PV Alkmaar

Sport- en spelactiviteiten
De sportregisseur van de wijk organiseert samen met betrokken organisaties diverse sportactiviteiten voor jong en oud. Kijk op de website van Alkmaaractief voor meer informatie.

Wijk- en buurtcentra
In Overdie zijn verschillende wijk- en buurtcentra aanwezig. Zij organiseren ook veel activiteiten voor de jeugd. Meer informatie over de wijk- en buurtcentra en hun aanbod vindt u op de webpagina van Gebied Noord aan de rechterkant.

Online criminaliteit neemt elk jaar toe en cybercriminelen worden steeds creatiever. We werken samen met politie, landelijke en regionale organisaties om Alkmaar cyberveiliger te maken.

Vragen? Advies nodig? Melding doen van online criminaliteit?

Neem contact op met de Fraudehelpdesk
Slachtoffer geworden? Doe aangifte op politie.nl

Dak- en thuislozen

Het gebiedsteam werkt samen met GGZ, politie, handhaving en Brijder om de overlast van dak- en thuislozen te verminderen.

Drugsoverlast

Het gebiedsteam brengt drugsoverlast in kaart. Samen met netwerkpartners bekijken we met welke aanpak we de overlast kunnen verminderen.

Ondermijning is een gevolg van veel verschillende vormen van criminaliteit, waarbij de grenzen tussen de bovenwereld en de onderwereld vervagen.

Valt u iets op, dan kunt u een melding maken via 0900 88 44 of meld misdaad anoniem.

Sociaal

Kwetsbare inwoners zijn onderdeel van de maatschappij en wonen en leven zo veel mogelijk zelfstandig. We werken samen met bewoners en organisaties aan een leefbare wijk.

Heeft u een hulpvraag? Hier vindt u informatie.

Voelt u zich eenzaam? U bent niet alleen. Er zijn professionals en ervaren vrijwilligers die u kunnen helpen. Ik voel mij eenzaam, wat kan ik doen?

Wij werken samen met bewoners, bedrijven, Alkmaar Sport en andere organisaties. Samen streven we ernaar dat alle bewoners gezond leven en met plezier in hun wijk wonen.

Sport

Een sportactiviteit vinden die bij u past? Bekijk de website van Alkmaar Actief, inclusief een breed aanbod aan sportactiviteiten. En ook op de pagina van Alkmaar Prachtstad vindt u meer informatie over sporten in Alkmaar.

JOGG, een gezonde jeugd begint bij een gezonde omgeving

Een gezonde jeugd begint bij een gezonde omgeving. Daarom maken we alle plekken waar veel kinderen komen gezonder. Zodat ze thuis, op school, of op hun sportvereniging meer bewegen en gezonder eten. Zo maken we gezond opgroeien de normaalste zaak van de wereld. Want kinderen die van jongs af aan leren dat gezond leven leuk en makkelijk kan zijn, hebben hier hun hele leven lang baat bij. Meer weten over JOGG in Alkmaar, kijk eens op de website van JOGG.

Geestelijke gezondheidszorg, psychische klachten

Vier op de tien mensen krijgt ooit met psychische klachten te maken. Zo hebben jaarlijks bijna 800.000 Nederlanders last van een depressie. En acht procent van de volwassenen heeft wel eens last van psychotische belevingen. Ervaart u klachten, u bent dus niet de enige, ook al kan dat soms zo voelen. Neem contact op met uw huisarts of bedrijfsarts, zij kunnen u verwijzen naar hulpverleners binnen de geestelijke gezondheidszorg (GGZ).

Meer informatie over hulp bij psychische problemen vindt u op de website van Rijksoverheid.

Verslaving

Verslaving betekent dat u niet meer zonder een bepaald genotsmiddel kunt. U weet dat het slecht is, maar toch gaat u door met gebruiken. Het ‘willen’ drinken, verandert in ‘moeten’ drinken. Verslaving is een hersenziekte, waarbij de één gevoeliger is voor genotsmiddelen dan de ander. Naast de verslaving aan middelen, zoals alcohol, drugs of medicijnen, zijn er ook gedragsverslavingen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een gokverslaving, pokerverslaving of een internetverslaving.

Wilt u hulp? Neem contact op met uw huisarts of bedrijfsarts, zij kunnen u verwijzen naar hulpverleners op het gebied van verslavingszorg.

‘Vraag Praat Luister’, een campagne voor zelfmoordpreventie

De publiekscampagne maakt inwoners, professionals en maatschappelijke organisaties bewust van hun mogelijke rol om zelfmoord te voorkomen en een leven te redden. De website www.vraagpraatluister.nl geeft informatie en bruikbare handvatten om signalen te herkennen. Daarnaast is het mogelijk u om aan te melden voor de korte training van 113 Zelfmoordpreventie die 1 uur duurt.

Denkt u aan zelfmoord of heeft u nu hulp nodig? Chat anoniem met 113 Zelfmoordpreventie of bel 113 of gratis 0800-0113. Of download de VraagmaarApp.

De gemeente Alkmaar vindt het belangrijk dat er een plek is voor iedereen. Ongeacht godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, leeftijd, handicap of seksuele voorkeur. Daarom is op 13 september 2021 de campagne ‘Discriminatie en racisme doet iets met mensen. Doe er iets aan‘ van start gegaan. Een belangrijk deel van deze campagne wordt ingevuld met ontmoetingen. We nodigen u graag uit voor een dialooggesprek. Doet u ook mee? Opgeven kan via de website Bibliotheek Kennemerwaard. Meer informatie over Alkmaar ontmoet vindt u op de website van Artikel 1 Noord-Holland.

Ondernemend

Kanaaldijk 301

Op de Kanaaldijk 301 worden nieuwe woningen gebouwd. Hier staat nu nog het oude kantoorgebouw van Rijkswaterstaat. Een ontwikkelaar is bezig met voorbereiding van de bouwplannen. Verkoop start vermoedelijk voorjaar 2022. Hier vindt u meer informatie.