Gebiedsconsulenten

Er is een fout opgetreden!

Gebiedsconsulenten

Gebiedsconsulenten

Indeling

Schermer
De Mare
Daalmeer & Koedijk
West
Zuid
Centrum
Vroonermeer
Oudorp
Huiswaard
Overdie
Graft & De Rijp


De gebiedsconsulenten kunt u tegen komen in de wijken en dorpen en maken samen met u initiatieven mogelijk.

Hoe? Door de ogen en oren van de wijk of het dorp te zijn, de samenwerking met u op te zoeken, te kijken wat uw buurt nodig heeft en goed te luisteren naar elkaar om de mogelijkheden te verkennen en te realiseren.

Samenwerken en samen ontmoeten

 Van bewoners wordt tegenwoordig steeds meer verwacht. Zo ook als het gaat om de inrichting en de kwaliteit van de woonomgeving. Dat hoeven niet altijd grote projecten en initiatieven te zijn, uiteindelijk gaat het allemaal om het verbeteren van de leefbaarheid. De gebiedsconsulent zorgt ervoor dat de juiste mensen met elkaar in gesprek komen en heeft een groot netwerk in de wijken en dorpen. Zij nemen het niet van u over maar ondersteunen u bij u ideeën met als doel een prettige samenwerking waardoor een verbeterde woon/leefomgeving.

Partners

Het netwerk van de gebiedsconsulenten is breed. Zij zijn een belangrijke schakel tussen u en tal van organisaties, zoals bewonersondernemingen, dorps- en wijkraden, woningbouwcorporaties, politie, regiegroepen, (maatschappelijke) organisaties en de medewerkers van gemeente Alkmaar, Stadswerk072 en Parkeerservice.

Bewonersinitiatief


Voor een leuk idee voor buurt of wijk kan subsidie aangevraagd. De regiegroepen, bestaande uit bewoners uit de wijken of dorpen, beoordelen de aanvragen. Ben je onder de 19? Dan gaat Regiegroep Jeugd met de aanvraag aan de slag. Ontdek de mogelijkheden! 

Dag van het bewonersinitiatief

De Dag van het Bewonersinitiatief word op zaterdag 3 november 2018 van 15.00 tot 17.00 uur gehouden in de Prinsenzaal van het Stadhuis in Alkmaar. 

De spelregels

  • Om het initiatief te kunnen uitvoeren moet er draagvlak vanuit de buurt zijn.
  • De prijswinnaars leveren een financiële onderbouwing van het initiatief aan voordat er tot uitbetaling over kan worden gegaan.
  • Indien het initiatief hoger is dan € 4.000,- dient u zelf het resterende bedrag bij elkaar te krijgen en dit aan te tonen bij de gemeente voordat er tot uitbetaling kan worden overgegaan.
  • Om recht te hebben op het prijzengeld moet de aanvrager (of een vervanger) aanwezig zijn bij de prijsuitreiking op 4 november in het Stadhuis. 

Inschrijfformulier

Het inschrijfformlier voor de Dag van het bewonersinitiatief vindt u hier: Inschrijven Dag van het bewonersinitiatief.

Contact

Neem contact op met uw gebiedsconsulent als u een idee heeft of iets wilt bijdragen voor uw wijk of dorp.

Laatste wijziging: 17 september 2018