Project grondgebruik

Op veel plaatsen binnen de gemeente gebruiken bewoners een strook gemeentegrond zonder dat hierover afspraken zijn gemaakt. Vaak zijn bewoners zich hier niet van bewust, omdat de situatie bijvoorbeeld al zo was bij de aankoop van de woning. Wij brachten het grondgebruik in kaart. Tijdens het project grondgebruik maken we afspraken met de bewoners die een strook gemeentegrond in gebruik hebben.

Met het project grondgebruik zorgt de gemeente ervoor dat het gebruik van een strook gemeentegrond voor iedereen op dezelfde manier wordt geregeld. Het komt voor dat bewoners stroken gemeentegrond gebruiken als hun eigen tuin. Het gaat hierbij om gemeentegrond die direct grenst aan hun eigen grond. In sommige gevallen is er voor dit gebruik een afspraak gemaakt, in andere gevallen is er niets geregeld. In de gevallen waarin dat nog niet zo is, wil de gemeente die afspraak alsnog maken. Dit zorgt voor rechtsgelijkheid tussen bewoners. Daarnaast zorgt het project grondgebruik voor duidelijkheid over de kadastrale grenzen voor zowel de gemeente als de bewoners.

Er zijn verschillende mogelijkheden om het gebruik van gemeentegrond te regelen:

 • Kopen

  Wij toetsen of de gemeentegrond aan u verkocht kan worden. De gemeente heeft hiervoor toetsingscriteria vastgesteld. Als het mogelijk is, wil de gemeente de strook gemeentegrond verkopen. Dit heeft voordelen voor bewoners en voor de gemeente. Zo worden de bewoners eigenaar van de strook gemeentegrond en kunnen daarmee de waarde van hun perceel verhogen. Gedurende het project wordt er een aangepast tarief berekend voor gronden die in aanmerking komen voor uitgifte. Dit is een korting van 40% op de verkoopprijs vol­gens de Grondprijzennota. Bij gronden die de gemeente niet meer nodig heeft, bijvoorbeeld als de grond moeilijk of niet meer te bereiken is, wordt een korting van 60% gehanteerd. Dit betekent dat de verkoopprijs € 143 per vierkante meter is volgens de Grondprijzennota 2022-2023. Voor moeilijk of niet bereikbare gronden is het tarief € 96 per vierkante meter. Deze prijs is kosten koper, wat betekent dat de overdrachtsbelasting en de notaris-en kadas­terkosten voor uw rekening komen.

  Kan alle gemeentegrond verkocht worden?
  Het kopen van gemeentegrond is helaas niet in alle gevallen mogelijk. De gemeente beoordeelt per situatie of de grond verkocht kan worden. De toetsingscriteria van de gemeente vindt u onder het volgende uitklapmenu.
 • Huren

  In sommige situaties is het niet mogelijk om de strook gemeentegrond te verkopen, maar kunnen wij de strook gemeentegrond wel te huur aanbieden. Verhuur kan bijvoorbeeld mogelijk zijn als er kabels en of leidingen in de strook gemeentegrond liggen. Ook kan verhuur mogelijk zijn als de strook gemeentegrond grenst aan een huurwoning. De huurprijs wordt gebaseerd op een grondprijs inclusief korting en een rentepercentage van 4%.
 • Bruikleen
  Naast de mogelijkheid van verkoop en verhuur, kan snippergroen ook in bruikleen worden uitgegeven. De strook gemeentegrond moet groen ingericht zijn. Een erfafscheiding, ver­harding en bebouwing op de strook gemeente­grond is niet toegestaan.
 • Teruggeven van de strook gemeentegrond

  Wanneer u geen interesse heeft in het aankopen van de strook gemeentegrond of wanneer de strook gemeentegrond niet voor verkoop en/of verhuur in aanmerking komt, dan geeft u de strook gemeentegrond terug aan de gemeente. In deze situaties zullen wij redenen aangeven waarom de strook gemeentegrond niet voor verkoop in aanmerking komt. Vervolgens komen wij graag bij u langs om onze brief toe te lichten en de situatie ter plaatse te bekijken. Wij maken daarna graag persoonlijke afspraken met u over het leeghalen van de strook gemeentegrond. Dit betekent dat u alle eigendommen van de strook gemeentegrond verwijderd. De gemeente neemt de grond daarna weer terug in beheer.
 • Het beroep op verjaring

  Als de gemeentegrond al langere tijd als tuin gebruikt wordt, kan er sprake zijn van verjaring. Hierover leest u meer op de pagina over verjaring.

Op basis van de opgedane ervaringen is geconcludeerd dat een andere aanpak nodig is om afspraken te maken met inwoners over het grondgebruik. Zo wordt er gedurende het project:

 • een verlaagd tarief gehanteerd;
 • de uitgiftemogelijkheden verruimd;
 • bruikleen aangeboden.

Hierdoor kunnen meer gronden te koop of te huur aangeboden worden met een korting van 40% op basis van de grondprijzennota. Bij gronden die de gemeente niet meer nodig heeft, bijvoorbeeld als de grond moeilijk of niet meer te bereiken is, wordt een korting van 60% gehanteerd.

Inwoners waar al eerder afspraken mee zijn gemaakt kunnen met terugwerkende kracht gebruikmaken van deze nieuwe uitgangspunten. Dit betekent dat de inwoners die een strook gemeentegrond hebben aangekocht of huren worden gecompenseerd en er opnieuw beoordeeld wordt of teruggevorderde gemeentegrond alsnog uitgegeven kan worden.

Voor eind juli worden de inwoners die grond hebben gekocht of huren per brief geïnformeerd over te ontvangen compensatie. En ontvangen de inwoners in de wijken Koedijk, Daalmeer, De Mare, Huiswaard en Vroonermeer per brief een aanbod als uitgifte van de strook gemeentegrond toch mogelijk is.

Verkoop van grond is niet mogelijk als er minstens bij één van de onderstaande criteria de uitkomst is, dat verkoop niet mogelijk is. De toetsingscriteria voor het project grondgebruik zijn als volgt:

 • Is bewoner eigenaar van het aangrenzende perceel?
  • Zo ja, dan verkoop mogelijk
  • Zo nee, dan verkoop niet mogelijk
 • Grenst de strook gemeentegrond aan het perceel van de bewoner?
  • Zo ja, dan verkoop mogelijk
  • Zo nee, dan verkoop niet mogelijk
 • Zijn er toekomstige ontwikkelingen waardoor verkoop van de strook gemeentegrond niet wenselijk is?
  • Zo ja, dan verkoop niet mogelijk
  • Zo nee, dan verkoop mogelijk
 • Is er hoofdriool aanwezig in de strook gemeentegrond?
  • Zo ja, dan verkoop niet mogelijk
  • Zo nee, dan verkoop mogelijk

Toelichting: Verkoop is niet mogelijk als er riolering aanwezig is binnen drie meter van de te verkopen strook gemeentegrond.  

 • Komt de strook gemeentegrond met kabels en leidingen voor verkoop in aanmerking?
  • Zo ja, is het mogelijk dat er zakelijke rechten gevestigd worden?
  • Zo nee, dan verkoop niet mogelijk

Toelichting: Verkoop van gemeentegrond met kabels en leidingen is mogelijk als nutsbedrijven daarmee akkoord gaan. Het kan zo zijn dat er dan een zakelijk recht gevestigd wordt in de koopovereenkomst.

 • Grenst de strook gemeentegrond aan een brug?
  • Zo ja, verkoop niet mogelijk
  • Zo nee, verkoop mogelijk
 • Staat de parkeerdruk het toe dat de strook gemeentegrond verkocht wordt?
  • Zo ja, dan verkoop mogelijk
  • Zo nee, dan verkoop niet mogelijk

Toelichting: Als de parkeerdruk in de wijk hoog is, is verkoop van gronden niet mogelijk.

 • Zijn er verkeerskundige bezwaren waardoor verkoop niet wenselijk is?
  • Zo ja, dan verkoop niet mogelijk
  • Zo nee, dan verkoop mogelijk

Toelichting: Er vindt geen uitgifte plaats als dit leidt tot belemmering van het zicht op de weg of andere verkeerstechnische problemen of als er parkeervoorzieningen verdwijnen.

 • Zijn er stedenbouwkundige bezwaren waardoor verkoop niet mogelijk is?
  • Zo ja, dan verkoop niet mogelijk
  • Zo nee, dan verkoop mogelijk
 • Kan door het verkopen van de strook, het gemeentegrond nog beheerd worden?
  • Zo ja, dan verkoop mogelijk
  • Zo nee, dan verkoop niet mogelijk

Toelichting: Verkoop van gronden waardoor gemeentegrond niet meer bereikbaar is vanaf de openbare weg voor onderhoud, is niet mogelijk.

 • Maakt de strook gemeentegrond onderdeel uit van een groenstructuur van de gemeente Alkmaar?
  • Zo ja, dan verkoop niet mogelijk
  • Zo nee, dan verkoop mogelijk

Toelichting: Als de strook gemeentegrond onderdeel uit maakt van een park, een ecologische verbindingszone of een groene ader kan de grond niet worden verkocht.

Als aan deze criteria wordt voldaan en de gemeente van mening is dat er geen andere kopers zijn, wordt er zonder verdere bekendmaking één op één verkocht.

Het project wordt wijk voor wijk uitgevoerd. Zodra wij een wijk opstarten, informeren wij de betrokken bewoners over de start van het project in de wijk. In de brief geven wij een algemene toelichting over het project grondgebruik. Daarna sturen wij u een persoonlijke brief over uw situatie. In deze brief wordt aangegeven welke mogelijkheden er in uw situatie zijn om het grondgebruik te regelen. Na deze brief komen wij graag bij u langs om het project grondgebruik en uw situatie met u te bespreken. In de brief leest u hoe u met ons een afspraak kan inplannen.

Bij de veelgestelde vragen vindt u meer informatie over het project. Staat het antwoord op uw vraag er niet tussen? Neem dan contact op met het projectteam. Zij zijn te bereiken via grondgebruik@alkmaar.nl en via het telefoonnummer 14 072.