Terug naar het overzicht

1100 pagina's over 'Zeven eeuwen wonen, werken en winkelen in de Langestraat van Alkmaar'

Vandaag verschijnt ‘Zeven eeuwen wonen, werken en winkelen in de Langestraat van Alkmaar’. Een imposant boekwerk over de geschiedenis van de belangrijkste winkelstraat van Alkmaar, op basis van de informatie uit drie archeologische opgravingen: in 2000, 2001 en tenslotte in 2015, na de nieuwjaarsbrand. De vondsten van deze opgravingen werpen een nieuw licht op een rijke geschiedenis van wonen, werken en winkelen in de Langestraat. Wethouder Ad Jongenelen overhandigde vandaag het eerste exemplaar van dit bijna 1100 pagina’s tellende boekwerk  met ruim 1300 afbeeldingen aan Maarten Wispelweij, voorzitter van het Convent van Gemeentelijke Archeologen.

Na een opgraving, is het maken van een rapport met de uitkomsten verplicht. Dit boekwerk, dat vanwege de omvang uit twee delen bestaat, is dan ook alweer het 25e Rapport over de Alkmaarse Monumenten en Archeologie (ook wel RAMA’s genoemd).

Dankzij de vondsten die worden gedaan tijdens zo’n opgraving, leren we steeds meer over de geschiedenis van onze stad. En dat het in dit geval gaat om de Langestraat, van oudsher toch één van de belangrijkste straten van Alkmaar, is heel bijzonder! Al bladerend door dit boekwerk, komt de soms verrassende geschiedenis opeens tot leven.

Ad Jongenelen, wethouder Erfgoed

Drie opgravingen

In het boek doen stadsarcheoloog Peter Bitter en zijn collega auteurs uitgebreid verslag van de resultaten van de opgravingen in 2015 maar ook van het onderzoek binnen de winkelpanden ernaast in 2001, toen Warenhuis Spruyt werd verbouwd. Zo kon een bewoningsgeschiedenis van maar liefst twaalf panden naast elkaar worden beschreven. Maar ook de uitkomsten van een opgraving bij Langestraat 16 komt aan bod waarbij in 2001 de resten van een heus stadskasteel zijn ontdekt.

Voor een reconstructie van de bewoningsgeschiedenis zijn behalve de archeologische vondsten ook archiefbronnen geraadpleegd en uiteenlopend beeldmateriaal. Van tekeningen uit het bouwarchief tot en met oude foto’s. Van sommige panden zijn bovendien bouwhistorische opmetingen gemaakt. Het resultaat is een studie over huizen en hun bewoners, maar ook over hun huisraad waarvan talloze resten zijn geborgen. Deze vondsten geven een geschakeerd beeld van de alledaagse huisraad van de afgelopen eeuwen maar ook van luxe artikelen en kostbaar serviesgoed. Alles komt uitgebreid aan bod in hoofdstukken over onder meer keramiek en glaswerk, rookgerei, vondsten van leer en textiel, hout en metaal, gebrandschilderd vensterglas en wandtegels.

Bestellen of downloaden
‘Zeven eeuwen wonen, werken en winkelen in de Langestraat van Alkmaar’ bestaat uit twee delen met in totaal 1080 pagina’s, voorzien van ruim 1300 afbeeldingen. Het boekwerk bevat bijdragen van 14 auteurs. De gedrukte versie is te bestellen via de webshop van SPA uitgevers uit Zwolle. Het rapport is als pdf te downloaden op www.erfgoedalkmaar.nl

Wethouder Ad Jongenelen, stadsarcheoloog Peter Bitter en Maarten Wispelweij, voorzitter van het Convent van Gemeentelijke Archeologen met het boek, voor de panden waar de archeologische vondsten zijn gedaan (Foto Jan Jong Fotografie)

Over de gemeente Alkmaar

Bel de perstelefoon: (072) 5 48 95 55.