Terug naar het overzicht

19 juni 2024: start Seniorenpanel Alkmaar

Gemeente Alkmaar start met een Seniorenpanel, waarbij het motto luidt: ‘Niet over senioren, maar met senioren’. Zij zoekt inwoners die meedenken over gezond ouder worden in de gemeente Alkmaar.

Op 11 januari 2024 nam de gemeenteraad de Seniorenagenda aan. Deze agenda staat vol met onderwerpen die belangrijk zijn om prettig ouder te worden en vitaal te blijven. Ook staat erin wat er al gebeurt en wat nog beter kan.

Seniorenpanel
Als gemeente willen we graag weten of wat we doen goed werkt en of er dingen beter kunnen. Daarom zoekt de gemeente een groep meedenkers, het Seniorenpanel. Het panel komt minimaal twee keer per jaar bij elkaar om te praten over onderwerpen zoals gezondheid, wonen, ontmoeting en (vrijwilligers)werk. Daarnaast vinden bijeenkomsten plaats met kleinere groepen waarin we aan de slag gaan met één thema.
Wethouder Arie Epskamp: Iedereen is welkom bij het panel. Dus ook Alkmaarse jongeren nodig ik van harte uit mee te doen en samen met senioren vorm te geven aan een prettige toekomst.

Startbijeenkomst
We beginnen met een startbijeenkomst op woensdag 19 juni. De bijeenkomst duurt van 15.00 tot 17.00 uur. We maken tijdens de bijeenkomst kennis met elkaar en we gaan aan de slag met het eerste thema: Hoe geven we bekendheid aan het bestaande aanbod van diensten en activiteiten voor (toekomstige) senioren? Wilt u hierover meedenken en bent u minimaal 55 jaar oud? Meldt u zich dan aan voor de bijeenkomst.

Aanmelden
Dat kan door een mail te sturen naar seniorenpanel@alkmaar.nl of te bellen naar telefoonnummer 14 072. U krijgt dan alle praktische informatie over de startbijeenkomst op 19 juni.

Let op:
Deelname aan het seniorenpanel is niet verenigbaar met het lidmaatschap van de gemeenteraad Alkmaar of een dienstverband bij een organisatie die direct belang heeft bij beleid waarover het Seniorenpanel adviseert.

Op de foto zijn drie mensen aan het sporten in de gymzaal. Ze doen een balspel. Sporten helpt bij het vitaal en gezond ouder worden.
Vitaal en gezond blijven door te bewegen

Over de gemeente Alkmaar

Bel de perstelefoon: (072) 5 48 95 55.