Terug naar het overzicht

Bedrijvenvereniging Beverkoog pakt uit met jubileum

Wethouder Pieter Dijkman voert videogesprekken met ondernemers uit Alkmaar om te horen hoe zij ondernemen tijdens de coronacrisis. Waar worstelen ze mee en met welke creatieve oplossingen bieden ze de crisis het hoofd? Deze keer met Hendrik Goeman Borgesius, voorzitter van de bedrijvenvereniging Beverkoog en algemeen directeur van Hörmann Alkmaar, producent van industriedeuren en dockequipment. De bedrijvenvereniging bestaat dit jaar 40 jaar.

Gefeliciteerd met het 40 jarig bestaan van Bedrijvenvereniging Beverkoog. Hoe gaan jullie dit heugelijke feit vieren?

Dank voor de felicitatie! Het jubileumjaar verloopt door Corona helaas anders dan we wilden. We willen graag uitpakken, maar onze bijeenkomsten konden tot nu niet doorgaan en we hebben onze algemene ledenvergadering via Zoom moeten doen. Daarbij missen we ook erg de inzet van de contactfunctionaris binnen het bestuur Kirsten Tervoort. Doordat zij niet ‘langs de deuren’ kan viel er een groot gat. Omdat het ontbreekt aan ‘face to face’- contact verslapt het allemaal een beetje. Onze zorg als bestuur is, dat wanneer er geen communicatie en daardoor geen verbondenheid is, zaken afglijden.

Hoe lang bent u al betrokken bij het bedrijventerrein en hoe kijkt u terug op de afgelopen jaren?

Al een paar jaar, eerst als penningmeester, toen als voorzitter. Maar ik doe het niet alleen. We hebben een hele leuke ploeg, een actief bestuur dat probeert het bedrijventerrein steeds opnieuw impulsen te geven. Zo houden we regelmatig een schouw met brandweer, politie, parkmanager en gemeente om een goed beeld te krijgen van het terrein. Ook fietsen we rond, waarbij bijvoorbeeld de groenaankleding en het parkeren in de bermen onze aandacht hebben. Er is een aantal jaren geleden een beeldplan gemaakt om het aangezicht van ons bedrijventerrein te verbeteren. Dat beeldplan moet weer eens opgefrist worden. Een belangrijke verbetering is de Nelson Mandelabrug geweest. Daardoor komen bedrijven die altijd achterop het terrein zaten nu prominent in beeld. Die nieuwe entree moete een Beverkoog waardige uitstraling krijgen.

Wat zijn de kwaliteiten van bedrijventerrein Beverkoog?

We hebben een heel gemêleerde samenstelling van bedrijven op ons terrein. Grote, maar ook veel kleine. Een in het oog springende groep zijn de autobedrijven. Naast veel grote dealerbedrijven zijn er ook veel kleinere autobedrijven. De grote trekken de kleine aan. Het algemene beeld is dat iedereen het wel naar zijn zin heeft hier. Aan ons als bestuur de taak om de goede dingen in stand te houden en waar nodig zaken te verbeteren

Hoeveel bedrijven zijn er aangesloten bij jullie vereniging?

Van de circa 600 geregistreerde bedrijven op het terrein zijn er 145 betalend lid van onze vereniging. Met de beperkte middelen die dat oplevert, doe je niks en kun je niks. Zo zijn we het collectieve cameratoezicht kwijt geraakt omdat de funding ontbrak. Voor het alternatief sociale controle zijn een goede organisatiegraad en elkaar beter kennen ook erg belangrijk. Hier in Noord-Holland zijn we nog al individualistisch ingesteld, als je het vergelijkt met bijvoorbeeld Brabant of Amsterdam. Communicatie en betrokkenheid hebben dus wat ons betreft de hoogste prioriteit.

Wat verwachten jullie in dit opzicht van het op te richten ondernemersfonds?

Met het in voorbereiding zijnde ondernemingsfonds wordt dat met die organisatiegraad gelukkig anders. Dan zijn straks alle 600 bedrijven betalend lid. Ik ben enthousiast, al schept een grotere pot geld, natuurlijk ook de verplichting om die dan wel goed te besteden. Het fonds biedt de kans om zaken beter te organiseren. We kunnen met de middelen uit het fonds straks slagen maken en dingen professionaliseren, zodat het niet op enkele mensen neerkomt. Al waak ik ervoor dat de middelen niet in organisatie gaan zitten. Je moet helder maken waaraan je de middelen besteedt, over wat er overblijft en over wat je reserveert voor meerjarige investeringen. We ondersteunen als bestuur het ondernemingsfonds van harte.

Vanuit het Coronastimuleringsfonds heeft de vereniging € 50.000 uitgekeerd gekregen. Wat gaan jullie met dat geld doen? 

De vereniging wil dat geld gebruiken om te investeren in een gezond perspectief voor de Beverkoog, om het niveau van het bedrijventerrein minimaal te consolideren en daar waar mogelijk te verbeteren. Gelet het belang dat we hechten aan betrokkenheid wordt de toekenning uit het Coronastimuleringsfonds met name ingezet voor het professionaliseren van de communicatie tussen de bedrijven en voor het ontwikkelen van een meerjarenprogramma en toekomststrategie. Vanmorgen hebben we in onze bestuursvergadering het belang daarvan nog eens dik onderstreept. We willen niet dat we als bedrijventerrein afzakken.

Hoe is het Hörmann vergaan in de coronacrisis?

Als bedrijf hebben we het door coronapandemie hartstikke druk gekregen! Deze positieve impuls komt met name van webwinkels, die hebben, doordat mensen veel vanuit huis zijn gaan bestellen, distributiecentra nodig en dus onze industriedeuren en dockshelters. Veel vraag is er daarbij ook in Oost Europa. Het houdt ons in ieder geval druk bezig. We werken op dit moment ook op zaterdagochtend. Het is lastig om aan extra mensen  te komen.

Hoe ziet het bedrijventerrein er uit over 10 jaar?

Het terrein is dan helemaal groen, met heel veel bomen. We vangen dan heel veel regenwater op en de hitte-uitstraling is geminimaliseerd. Met de leden van de vereniging komen we minimaal vier tot vijf keer per jaar fysiek bij elkaar. Er is een parkmanager die op de houten fiets van ons bestuurslid Jan Gunneweg over het terrein fietst en die geliefd is bij alle ondernemers. De ondernemers moeten tevreden zijn en elkaar kennen en het terrein moet er goed uit zien. Dat moet toch niet zo’n moeilijk zijn, wel?

Over de gemeente Alkmaar

Bel de perstelefoon: (072) 5 48 95 55.