Terug naar het overzicht

De Europese School komt in Alkmaar!

Alkmaar wordt de nieuwe vestigingslocatie voor de Europese School. Dat heeft de Europese Board of Governors besloten na de voordracht van Alkmaar door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

“Wij zijn hier ontzettend blij mee. Dit besluit is van groot belang voor de leerlingen en medewerkers van het Joint Research Centre in Petten, het Europees Medicijn Agentschap in Amsterdam en de huidige vestiging van de school in Bergen. De keuze levert een geweldige bijdrage aan de verdere ontwikkeling van de stad en regio Alkmaar. Wij werken de plannen graag op korte termijn samen met het ministerie en alle betrokkenen verder uit’, aldus een opgetogen wethouder Robert te Beest.

De geplande locatie van de Europese School is het nu nog vrij liggende terrein op de hoek van de Zeswielen, tussen de Hertog Aalbrechtweg en de Hoornse Vaart bij station Alkmaar Noord direct tegenover het Van der Meijcollege.

Wethouder te Beest is verheugd over de plek waar de school komt: ‘De school komt op een unieke plek midden tussen het landelijke schoon van de Oudorperhout met de molens en het dynamische in ontwikkeling zijnde stationsgebied Alkmaar Noord.’ De gemeenteraad heeft afgelopen maand het ontwikkelbeeld voor de omgeving van station Alkmaar-Noord vastgesteld, waarbij een transformatie plaatsvindt naar wonen, werken, leren, vergroenen en duurzame mobiliteit.

Internationaal onderwijs

Een Europese school biedt onderwijs voor leerlingen in de leeftijd van 4 tot en met 18 jaar en geeft les aan kinderen van het personeel van instellingen van de Europese Unie, maar ook aan scholieren van buitenlandse werknemers bij bedrijven uit de regio en daarnaast aan Nederlandse kinderen die Europees onderwijs willen volgen.

Bidbook en planning

Toen in 2018 duidelijk werd dat de Europese School uit Bergen weg zou gaan, meldde de gemeente Alkmaar zich bij het ministerie van OCW aan als vestigingskandidaat. Nadat het ministerie in 2019 de vestigingscriteria bekend maakte is Alkmaar op zoek gegaan naar een geschikte locatie. Mede door enthousiast meedenken van belanghebbenden, zoals de ouders van leerlingen van de Europese school, kwam de omgeving van station Alkmaar Noord als meest geschikte uit de bus. In de loop van 2020 kwam voor deze locatie een bidbook tot stand in nauwe samenwerking met mede-indieners als de regiogemeenten en (internationale) bedrijven. Na indiening van het bidbook op 21 januari 2021, zijn de selectie- en de adviescommissie op de locatie rondgeleid. Dit leidde begin juli van het afgelopen jaar tot de voordracht van het ministerie van OCW van Alkmaar als dé aangewezen vestigingsplaats en op 9 december jl. tot het uiteindelijk besluit van de Europese Board of Governors.  

Eind 2022 levert de gemeente de bouwrijpe grond met een onderwijsbestemming. Hiervoor start binnenkort een bestemmingsplanprocedure. Het ministerie kan dan in 2023 starten met de bouw. Het gebouw  zal in samenspraak met de Europese school ontwikkeld worden.

Afbeelding Europese School te gebruiken met bronvermelding VenhoevenCS

Over de gemeente Alkmaar

Bel de perstelefoon: (072) 5 48 95 55.