Terug naar het overzicht

Gemeenten en Dierenbescherming ondertekenen overeenkomsten voor dierenvervoer en -opvang

Op 11 maart ondertekende wethouder dierenwelzijn, Robert te Beest namens de gemeente Alkmaar de overeenkomsten voor dierenvervoer en – opvang. Dit deed hij bij de Dierenbescherming met directeur Co’tje Admiraal, en de wethouders van, Castricum, Ron de Haan en Rob Opdam van Heiloo. Wethouder Arend Jan van den Beld van Bergen tekent op een later moment. De overeenkomsten gaan over het vervoeren en opvangen van dieren door de Dierenbescherming. De overeenkomsten gelden vanaf 2022 voor een periode van vier jaar, met de mogelijkheid tot verlenging.

Gemeenten hebben een wettelijke taak bij de opvang en het vervoer van zwerfdieren. Om kwalitatief goede dierenopvang in de regio te kunnen waarborgen is hiervoor een aanbesteding geweest. De aanbesteding is gezamenlijk door de gemeenten Alkmaar, Bergen, Castricum, Heiloo, Dijk en Waard, Hollands Kroon en Schagen uitgezet.

Wethouder Robert te Beest
Foto: Jan Jong Fotografie

Overeenkomsten

De overeenkomsten tussen de Dierenbescherming en de gemeenten Alkmaar, Castricum, Bergen en Heiloo betreffen afspraken over het dierenvervoer door de Dierenambulance Noord-Kennemerland van de Dierenbescherming. De opvang van honden, katten en overig gehouden diersoorten wordt gedaan door de Stichting Dierentehuis Alkmaar e.o, onderdeel van de Dierenbescherming. Konijnen en knaagdieren worden opvangen in het Knaagdierencentrum van de Dierenbescherming in IJmuiden. De overeenkomsten zijn voor de duur van vier jaar en mogen drie keer met twee jaar verlengd worden.

Het doel van deze overeenkomsten is om de kwaliteit van de dierenopvang en het vervoer in onze regio op een kwalitatief hoog niveau te houden. Wij vertrouwen hiermee een toekomstbestendige oplossing te hebben voor de opvang en het vervoer van zwerfdieren en het vervoer van in het wild levende dieren in de regio.

Wethouder Dierenwelzijn, Robert te Beest

Met veel blijdschap onderteken ik namens de Dierenbescherming deze overeenkomst voor de hulp aan dieren in nood in de gemeenten Alkmaar, Bergen, Castricum en Heiloo. Hiermee waarborgen we voor een periode van ten minste vier jaar de hulp aan dieren in nood. Een mooie stap in de droom van de Dierenbescherming om diervriendelijk vanzelfsprekend te maken.

Directeur Dierenbescherming Co’tje Admiraal

De aanbesteding is gezamenlijk uitgezet met regiogemeenten Dijk en Waard, Hollands Kroon en Schagen. Deze gemeenten sluiten ook samen een overeenkomst met de Dierenbescherming.

Dierenbescherming

De Dierenbescherming zet zich dag in, dag uit, in voor dieren in nood. Dat doen zij met dierenambulances en dierenopvangcentra, maar ook met preventiewerk en dier sociaalmedewerkers samen met duizenden vrijwilligers die zij in het land hebben. Inwoners die een huisdier of een in het wild levend dier aantreffen dat hulp nodig heeft kunnen 24 uur per dag, 7 dagen per week contact opnemen met de meldkamer van Dierenambulance Noord-Kennemerland via 088 811 3750.

Voor de opvang honden, katten en andere gehouden diersoorten kunt u contact zoeken met Dierentehuis Alkmaar, Westerweg 70 in Purmerend 088 8113690. Konijnen en knaagdieren worden ondergebracht in het Knaagdierencentrum, Heerenduinweg 8 in IJmuiden 088 811 3455.

Informatie

Meer informatie over de Dierenbescherming en hun werkzaamheden, de vrijwilligers en de projecten kunt u vinden op www.dierenbescherming.nl.

Over de gemeente Alkmaar

Bel de perstelefoon: (072) 548 9555.