Terug naar het overzicht

HUB Alkmaar ingezet voor kortstondige opvang Ter Apel

In de HUB Alkmaar * worden de komende zeven dagen 150 mensen uit Ter Apel opgevangen. Dit op aanvraag van staatsecretaris Van der Burg van het ministerie Justitie en Veiligheid. Reden voor dit verzoek is de acute situatie in Ter Apel, waar aan ruim 300 mensen géén onderkomen geboden kan worden. Veiligheidsregio Noord-Holland Noord en gemeente hebben ingestemd met het verzoek. Vandaag ontvangen zij in het Sportpaleis de eerste bezoekers. Deze komende drie dagen komen er per dag vijftig personen.

Meewerken aan opvang

Het bestuur van de VRNHN heeft aangegeven mee te werken aan deze opvang voor maximaal één week en voor 150 mensen. Daarnaast wordt uitgegaan van een volledige financiële dekking door het COA. De werkzaamheden bijkomend aan dit verzoek vergen een grote inspanning van de VRNHN. De veiligheidsregio heeft aangegeven dat het capaciteit heeft om aan deze opdracht te voldoen voor de gevraagde zeven dagen.

Afspraken opvang bij aanvang HUB

Bij opstart van de HUB in Sportpaleis Alkmaar is door het college Alkmaar met de VRNHN afgesproken dat hier ongeveer 200 mensen voor maximaal zeven dagen kunnen worden opgevangen. Het verzoek van de staatssecretaris past binnen deze afspraak. Gezien de noodsituatie is het college bereid medewerking te verlenen.

De verwachting is dat het de komende periode de HUB voor Oekraïners minder nodig is, gezien de inzet die reeds is gepleegd op de (tijdelijke) huisvesting van Oekraïners in Noord-Holland Noord. Vanzelfsprekend blijven wij ze op een goede manier ontvangen en een plek bieden bij opvangadressen in de regio.

*De HUB in het Sportpaleis Alkmaar is de doorstroomlocatie voor regio Noord-Holland Noord voor eerste opvang van vluchtelingen uit Oekraine

Over de gemeente Alkmaar

Bel de perstelefoon: (072) 5 48 95 55.