Terug naar het overzicht

“Met deze portefeuille kan ik me de komende vier jaar uitleven!”

Alkmaar heeft een nieuw college en daarmee ook een nieuwe portefeuilleverdeling. Sinds deze zomer heeft Robert te Beest onder andere Economie in zijn portefeuille. Sommigen van u kennen hem wellicht al, aangezien hij ook al lid was van het vorige college. Zij het met een deels andere portefeuille. Daarom is de start van het nieuwe seizoen een mooi moment om hem in deze Ondernemersnieuwsbrief aan u voor te stellen. Wie is hij, wat beweegt hem en wat kunnen de ondernemers van hem verwachten? Isabel Straver, accountmanager van het Ondernemersloket ging met Robert in gesprek.

Kun je jezelf voorstellen? Niet iedereen kent je, dus wie is Robert te Beest in eigen woorden?

“Robert te Beest is iemand met hart voor de publieke- en private sector. Als telg uit een familie van Gelderse agrarische ondernemers – ja, met boerderijen in de Achterhoek – scharrelde ik als kind regelmatig rond op het erf. Ik heb gevoel voor het ondernemersbloed. Voor ik wethouder werd, werkte ik bij een aantal financieringsbanken en beoordeelde onder andere bedrijfsfinanciën. Daarna werd ik gedurende 8 jaar wethouder in de gemeente Velsen om daarna aan de slag op de afdeling Economische Zaken van de gemeente Alkmaar. Toen een wethouder van mijn partij om gezondheidsredenen moest aftreden, volgde ik hem op.”

Wat zit er nog meer in jouw portefeuille?

“Naast Economie ook Vastgoed, Grondzaken, Toerisme, Citymarketing en Evenementen en Bereikbaarheid/Mobiliteit. Een deel heb ik dus overgenomen van wethouder Elly Konijn en een deel van wethouder Pieter Dijkman. Zij hebben het de vorige periode heel goed gedaan en ik wil dan ook voortbouwen op wat zij hebben neergezet. De combinatie van mijn portefeuille-onderdelen is natuurlijk erg interessant en liggen veelal in elkaars verlengde. Bij de vorming van het nieuwe college gaf ik aan dat ik graag Economie en Bereikbaarheid wilde en dat werd mij gegund. Dat ik nu wethouder Economie ben, voelt voor mij dan ook als het toetje. Ondernemers en overheid spreken niet altijd elkaars taal. Ik zie het als mijn opdracht om die werelden zo goed mogelijk bij elkaar te brengen. Met mijn portefeuille kan ik me de komende vier jaar heerlijk uitleven!”

Wat zijn voor jou de krenten in de pap?

“Ik mag het project Stationsgebied Centraal en Stationsgebied Alkmaar-Noord onder mijn hoede nemen. Daarbinnen is veel ruimte voor bedrijven en woningen en raakt natuurlijk ook mijn portefeuille-onderdelen Mobiliteit en Bereikbaarheid. In beide stationsgebieden komen er veel mooie ontwikkelingen aan, waaronder de komst van de Europese School. Daar ben ik heel blij mee. Verder natuurlijk de bedrijventerreinen Boekelermeer en Olympiapark. Ook daar speelt veel, onder andere de enorme uitdaging nu de Boekelermeer aardig vol raakt. Ook komt de vraag hoe we Alkmaar aantrekkelijk houden voor werknemers. Ik zie het als mijn taak om werkgelegenheid continu voor het voetlicht te brengen en vooral (internationale) bedrijven aan te trekken. We willen een goede woon- en werkregio zijn.”

Ik hoor regio…je kijkt breder dan Alkmaar alleen?

“Ja, absoluut! We doen al veel in regionaal verband (zoals ROM InWest, Bereikbare Steden, met onder meer Hoorn en de Zaancorridor waar onlangs veel geld voor is vrijgekomen, etc.). Maar er moet vanuit Noord-Holland-Noord nog veel meer focus komen op de MRA. Ik wil ook Inholland en universiteiten betrekken bij de ontwikkelingen, zodat leerlingen ook zien dat ze niet naar Amsterdam hoeven om te werken. Onderwijs en bedrijfsleven moeten beter verbonden worden. En voor het Toerismedeel hebben we met de combinatie stad, strand en achterland goud in handen. Ook daarin moeten we optrekken met onze buurgemeenten.”

Hoe ziet jouw werkweek eruit?

“Nu vooral druk en chaotisch,” grijnst Robert. “Drukker dan de afgelopen tijd. Hopelijk verandert dat binnenkort, nu er meer wethouders zijn. Ik besteed nu nog veel tijd aan overleggen met de nieuwe wethouders die zaken van mij hebben overgenomen. Dat gaat overigens buitengewoon collegiaal. Er staat een mooi team.”

Jouw wens voor de komende vier jaar?

“Dat we eindelijk eens gaan werken aan onze identiteit en schaalsprong. Op dat gebied is Alkmaar echt toe aan een volgende stap. We moeten trots zijn op onze stad en dorpen. Niet alleen op toerisme, waar we van oudsher sterk in zijn met onze kaas. Ook op economisch gebied hebben we veel te bieden: de energiecluster Boekelermeer en innovatieve bedrijven. Alkmaar staat al bekend als IT stad en we zijn ‘Europese voorbeeldstad’ met POCITYF. We moeten werken aan een internationale uitstraling en een stevige positie innemen als Europese stad en regio. We hebben veel te bieden en moeten zelfverzekerd zijn. Alkmaar als een logistieke ‘hub’ voor Noord-Holland Noord, daar heeft de hele regio baat bij. Dus weg met die Noord-Hollandse bescheidenheid!”

Tot slot nog een paar trefwoorden uit je portefeuille. Kun je daar kort op reageren?

Winkelcentra
“Weinig leegstand en dat is mooi. Er zitten veel kleine ondernemers met kwalitatief goede producten. Alkmaarders betalen graag iets meer voor een goed product. Wel moet De Hoef werken aan een nog betere uitstraling en het fietsenprobleem oplossen. En verder net als in De Mare is hier vergroening nodig.”
Agrarische sector
”Gezien mijn roots, leuk dat dit nu in mijn portefeuille zit. Maar veel te doen en daar loop ik niet voor weg. Samen met de provincie en LTO wil ik aan de slag en haalbare stappen zetten, die perspectief bieden. Maar de sector moet sowieso verduurzamen. Samen stappen zetten in het juiste tempo. We kunnen natuurlijk niet in 3 jaar omkeren wat in 30 jaar is gecreëerd.”
Dorpen
“Wat belangrijk is voor de agrarische sector, is dat ook voor de dorpen. Om iets te noemen…wegen. Belangrijk voor de bereikbaarheid en veiligheid. Daarvoor hebben we ook Rijkswaterstaat en de provincie nodig. Er zijn mooie bedrijventerreinen in de dorpen, die we – net als winkels – moeten behouden. Daarom ook mooi dat de Deka geïnvesteerd heeft in een nieuwe winkel in Stompetoren. Helaas is dat niet in alle kernen economisch haalbaar, simpelweg omdat er te weinig mensen wonen. Voor meer woningen kunnen we nog wel kijken naar inbreilocaties en Stompetoren-West. En dat raakt weer mijn portefeuille Vastgoed.”
Evenementen
”We hebben mooie traditionele evenementen, zoals de kaasmarkt. Maar ik wil ook een ander type evenementen aantrekken. Daarvoor is de combi stad, strand en agrarisch achterland goud. Maar dan moeten we wel de reistijd stad-kust duurzaam verbeteren. Ook op regioniveau en internationaal zijn nog veel stappen te zetten.”
Tot slot als laatste Mobiliteit
“Ook op dat punt veel te doen. Zo loopt er nu een pilot met elektrische deelscooters. Benieuwd wat daar uit komt. Verder moeten we op dit gebied nog grote stappen zetten, waarbij niet zozeer de afstand leidend is, maar de reistijd en wat je daarin ondertussen kunt doen. Reistijd is vaak verloren tijd. En zo kom ik dus weer bij wat ik hiervoor al gezegd heb: de komende vier jaar genoeg te doen dus!”

Over de gemeente Alkmaar

Bel de perstelefoon: (072) 5 48 95 55.