Terug naar het overzicht

Nieuwe gezichten bij het gemeentelijk Ondernemersloket

Het team accountmanagers van het Ondernemersloket van de gemeente Alkmaar heeft enkele nieuwe gezichten. Naast de bekende gezichten van Jan Riepma en Daniëlle Jansen zijn Isabel Straver en Thea Noordeloos het team komen versterken. Zij zijn gekomen voor Kelly Blankendaal en Job Worm, die een functie elders binnen de gemeente bekleden. In dit interview stelt het team in de nieuwe samenstelling zich voor. Informatie over de samenstelling van het team en de onderlinge verdeling van aandachts- en werkgebieden is te vinden op www.alkmaar.nl/ondernemersloket. We stellen ze enkele vragen:

Wat doen de accountmanagers van het Ondernemersloket precies?

Alsaccountmanagers begeleiden en adviseren wij (startende) ondernemers op het gebied van vestiging, verplaatsing of uitbreiding van hun bedrijf en de daarvoor benodigde vergunningen. Dat doen we gratis en vrijblijvend. Ook coördineren we een snelle en juiste afhandeling van ondernemerszaken binnen de gemeente Alkmaar en bewaken we de voortgang van procedures.

Waarom heeft de gemeente een Ondernemersloket?

Het is voor een ondernemer fijn als deze voor vragen, plannen en mogelijk knelpunten bij een vast aanspreekpunt van de gemeente terecht kan. Wij zorgen er voor dat die vragen, plannen en knelpunten bij de juiste personen en teams binnen de gemeente terecht komen. Zo kan er snel op worden gereageerd. Wij loodsen de ondernemer daarmee als het ware door de organisatie. Korte en directe lijnen dus, óók met de wethouders.

Wachten jullie tot jullie door ondernemers worden benaderd?

Nee, wij stappen ook graag direct op individuele ondernemers of ondernemersverenigingen af om daar te horen wat er leeft of om te vertellen wat we vanuit de gemeente voor ze kunnen betekenen. Signalen die we daarbij oppikken leggen we terug in de organisatie bij bijvoorbeeld beleidsmakers, vergunningverleners of de betreffende bestuurder. Vestigingsplaatscondities zijn belangrijk voor ondernemers. We helpen graag om deze te verbeteren, denk aan verplaatsings- en uitbreidingsmogelijkheden, parkeeroplossingen e.d.

Waar kunnen ondernemers nog meer voor informatie terecht?

Veel antwoorden op algemene informatieve vragen zijn te vinden op de website www.alkmaar.nl/ondernemersloket.

Hoe is het gegaan tijdens de coronapandemie?

Gelukkig konden veel ondernemingen in meer of mindere mate doordraaien. Ondernemers die relatief zwaar zijn getroffen, zoals in de horeca en detailhandel, hebben we waar mogelijk geadviseerd en geholpen. We merken dat nu de pandemie, naar we allen hopen uiteraard, achter ons ligt, dat er sprake is van een grote economische opleving. Zo is de vraag naar bedrijfsuitbreiding en beschikbare bouwkavels enorm toegenomen. Tegelijk is er sprake van tekort aan bijvoorbeeld grondstoffen en arbeidskrachten. We doen ons uiterste best om hierin ondernemers te helpen.

Welke belangrijke ontwikkelingen zien jullie verder nog in de toekomst?

De plannen voor het Alkmaars Kanaal, de realisatie van een stedelijk woonwerkgebied in het stedelijk centrum van Alkmaar langs het Noordhollands Kanaal met 15.000 woningen, vormen een grote uitdaging. De omvorming van de bedrijventerreinen in die zone naar woon-/werkgebieden vraagt veel van ondernemers. En dus ook van ons, want we hopen daarin iets voor ze te kunnen betekenen.

Wat vinden jullie leuk aan dit werk?

Onze rol als belangenbehartiger voor ondernemers is elke dag anders. Elke vraag, elk bedrijf is immers anders. Juist het maatwerk maakt ons werk leuk. Bovendien zijn het vaak heel concrete vraagstukken. Ook zijn contacten met de ondernemers direct en intensief. Maar we willen dan ook laagdrempelig zijn. Als we dan als oliemannetje tussen ondernemer en gemeente resultaten kunnen boeken, maken we iedereen blij. Ook onszelf!

De accountmanagers van links naar rechts: Jan Riepma, Daniëlle Jansen, Thea Noordeloos en Isabel Straver

Over de gemeente Alkmaar

Bel de perstelefoon: (072) 5 48 95 55.